Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 17

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobiznise2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15 (2014-1-SK01-KA103-000135)20142015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)20162017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)20172018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)20182019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)20202020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)20152016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)20192021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2020-1-SK01-KA107-077779)20202022Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
MBA programy agropodnikania v Bulharsku, Rumunsku a Arménsku20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKZVMP R R
Modernizácia študijných programov - Tadžikistan (P132652)20162016Granty nadáciíP. BielikKZVMP R R
Podpora univerzít krajín V4 na ceste k excelentnosti20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikKZVMP R RLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý