Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 9

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)20192019HorizontJ. GadušKRBE FEŠRR
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)20162020Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý