Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 482

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (DO7RP-0016-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)20082011FP7J. PokrivčákKHP FEM
AGMEMOD 2020 - Agricultural Member State modelling for the EU and Eastern European countries (FP6 GA 21543)20062008FP6J. PokrivčákKHP FEM
Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre poľnohospodárov na univerzitách v Jordánsku (617269-EPP-1-2020-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Akademická internacionalizácia na posilnenie hospodárskej extroverzie (621756-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-KA)20202023Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieJ. GálováCVVP FEM
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEM
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. ŠedíkCIT FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PaluchováKMO FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HoškováKE FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v krajinách BY, UA a UZ (618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-14-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-15-2021)20202021CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná matematika (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
BioMonitor - Monitoring the Bioeconomy (H2020 GA 773297)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy (1/0714/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (proposal 812664)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (PP-H2020-18-0004)20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HupkováKE FEM
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKE FEM
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákKHP FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. BielikKE FEM
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BullováKE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. KapustováKE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. RajčániováKHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. UrbánováKE FEM
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LazorčákováKHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. BeňušKE FEM
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. HolotováKMO FEM
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HanováKŠOV FEM
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. HolúbekKF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR (361/01260)20052030Rozvojový projekt ITD. TóthováFEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013Rozvojový projekt ITB. BellérováKE FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováKJ FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonnetJ. PokrivčákKHP FEM
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (proposal 822398)20182018Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (PP-H2020-18-0016)20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)E. HorskáFEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováKI FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)20092010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (DO7RP-0018-10)20102015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (FP7 GA 245123)20102013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáFEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. LušňákováKMan FEM
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonnetM. TóthKF FEM
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)20122017FP7J. PokrivčákKHP FEM
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania20142016Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SerenčéšFEM
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín (2018-1-TR01-KA204-058739)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BielekováKHP FEM
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (365/01260)20092012Rozvojový projekt ITD. TóthováFEM
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. DrábekováKM FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008Rozvojový projekt ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. OláhováCIT FEM
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvy20172017Všeobecné výzvyP. BielikFEM
Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PopelkaKI FEM
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Integration through Education20152016Flagship projekt STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováKJ FEM
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SerenčéšKHP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonnetJ. PokrivčákKHP FEM
Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agriculture20152015Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016FP7P. BielikKE FEM
Komunita spotrebiteľskej vedy o potravinách (ID SEP-210649561)2021--Horizont 2020 E. HorskáKMO FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)20132016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblasti20182018Horizont 2020P. RovnýFEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014Všeobecné výzvyI. ZentkováKE FEM
Kontinuálny profesijný rozvoj v bezpečných-zelených-pružných potravinových dodávateľských reťazcoch v Egypte20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Kontroling a účtovný systém podniku (753)20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Kontroling ako moderný nástroj riadenia podnikov agrorezortu (1/0263/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Kontrolingové nástroje a ich význam a uplatnenie v praxi malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku (30/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Ľ. DobošováKE FEM
Kreovanie nového študijného programu I. a II. stupňa medziodborového štúdia v odboroch 9.2.6 Informačné systémy a 3.3.15 Manažment (3/7359/09)20092010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKÚ FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Kultúrny, obchodný, sociálny a vedecký pohľad na riadenie rozmanitosti v krajinách V420172018Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR (1/0747/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PolákováKŠOV FEM
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Kvantifikácia dopadov plastov na ekosystémové služby poľnohospodárskej pôdy2021--Horizont 2020 D. MoravčíkováKSV FEM
Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín (VEGA 1/0890/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Lektori podnikania pre odborné vzdelávanie a prípravu: neobvyklá generácia prístupu učenia sa (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKMO FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)20172019Interreg Danube Transnational Programme D. MoravčíkováKE FEM
Malé farmy veľké trhy20152018Horizont 2020Z. KapsdorferováKMan FEM
Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu (1/0950/14)20142015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Manažérske procesy a ich optimalizácia a hodnotenie (CIII-CZ-0911-05-1920)20162020CEEPUSP. FandelKŠOV FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MurgašKMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. LančaričKMan FEM
Medzinárodná agrárna ekonómia (030SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKHP FEM
Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektíva (IVF 61100001)20122014Visegrad Scholarship ProgramE. HorskáKMO FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky (APVV-19-0544 )20202023Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji) (035UKF-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáKMO FEM
Metodický postup spracovania Bezpečnostnej politiky podniku (užívateľská príručka) (012SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HallováKI FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii (1/0935/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LazorčákováKHP FEM
Modelovanie dopadov agrárnej politiky EÚ na ekonomickú situáciu poľnohospodárskych podnikov SR. (1/3766/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováFEM
Modelovanie faktorov efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0641/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov20012004FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov EÚ a krajín východnej Európy- AGMEMOD 2020. (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie spotreby mäsa individuálnych sociálnych skupín domácností, štrukturálne zmeny v spotrebe mäsa a analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebu mäsa v Slovenskej republike (1/0815/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HupkováFEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)20072008OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšKHP FEM
Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Monitorovací a hodnotiaci systém na vidieku spojený s presným učením2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. KapsdorferováKMan FEM
Možnosti využitia e-learningu v odborných predmetoch na SPU v Nitre (1/0208/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. PolakovičKI FEM
Multifunkčnosť slovenského poľnohospodárstva - analýza environmentálnych, regionálnych a politických aspektov slovenského poľnohospodárstva pred a po vstupe do EÚ (1/0496/03)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový slovník II. (016SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Multikultúrne vzdelávanie pre európske občianstvo20072009GrundtvigE. HorskáKMO FEM
Multimédiá vo vyučovaní matematiky (697/01160)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Multimediálna učebnica "Manažérska informatika" (3/4294/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku (004SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelávanie: Zahraničný hosťujúci profesor 201320142014Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Nákladové účtovníctvo a podnikové informačné systémy20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. ŠkorecováKÚ FEM
Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojov20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/201420142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PopelkaKI FEM
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/2019 (014SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PopelkaKI FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)20152016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. HorskáKMO FEM
Neuromarketingová platforma vo V420152016Standard Grants STOP!!!J. BerčíkKMO FEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. LušňákováKMan FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (PP7RP-0070-08)20092012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (DO7RP-0020-09)20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (FP7 GA 227202)20092011FP7J. PokrivčákKHP FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010SAV (Slovenská akadémia vied)Ľ. NagyováKMO FEM
Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy Scopus. (3d)20072007ITB. BellérováKE FEM
Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketingu (010SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Oceňovanie biologického majetku ako významný nástroj metodiky účtovníctva a jeho vplyv na rentabilitu hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1/0265/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Optimalizácia a kalkulácia prostriedkov v podnikoch agrosektora prostredníctvom aplikácie MS Excel a jej pokročilých nástrojov (1/0104/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HallováKI FEM
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. KrajčírováKÚ FEM
Optimalizácia procesov v poľnohospodárstve využitím informačných technológií a metód operačnej analýzy (1/0582/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0502/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0874/16)20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Osvedčené postupy v oblasti sociálneho podnikania vo vyšehradských krajinách - porovnanie a perspektívy20172017Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Otvorené vzdelávanie vo vinárskom podnikaní v rámci aj mimo Európy20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Otvorený prístup k informáciám (2/SPU)20012002Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application (JRC/SVQ/2018/D.4/0009/NC)20182019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľov20172018Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl20032006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002Rozvojový projekt ITI. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012001Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. RovnýKMO FEM
Platíme za komunálny odpad veľa alebo málo? (1/0411/20 )20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KrajčírováFEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Podnikové Hospodárstvo a Ekonomika podnikov (Praktiká) (022SPU-4/2020)20202021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. UrbánováKE FEM
Podnikové informačné systémy (011SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Podpora implementácie výchovy ku globálnemu občianstvu v rámci systému globálneho vzdelávania na FEM SPU v Nitre (03-GA SPU-16)20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. MravcováKSV FEM
Podpora podnikateľských kompetencií žien vystavených násiliu2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. GálováCVVP FEM
Podpora poľnohospodárstva na Slovensku od roku 1993 a jej vplyv na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov. (758/01320)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TóthFEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu20062006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Podpora rozhodovania manažérov z aspektu podnikových procesov, informačných systémov a účtovníctva (1/0711/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StuchlýKI FEM
Podpora sociálneho podnikania vo vyššom vzdelávaní na Blízkom východe20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Podpora zabezpečenia dát a produktivity sektora na ministerstve financií Slovenskej republiky pomocou využitia šifrovania dát a personálneho auditu20152015Granty nadáciíJ. PalkovičKŠOV FEM
PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN20162018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVZ. KapsdorferováKMan FEM
Podvojné účtovníctvo – interaktívna učebnica podporujúca inovatívne vzdelávanie (016SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku) (029SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EU20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Portál VŠ (323/01260)20052030Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre20042004Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Posilnenie organického poľnohospodárstva prostredníctvom budovania siete poradenského systému (21370019)20142015Standard Grants STOP!!!M. KadlečíkováKMan FEM
Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaní20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikKE FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji (13203-1079/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)I. ZentkováCVVP FEM
Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniu (1/0685/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. MoravčíkováKSV FEM
Potenciál slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky (1/0867/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SerenčéšKE FEM
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík (APVV-16-0321)20172020Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách (VEGA 1/0928/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BielekováKHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)20192022Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KádekováKMO FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0598/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín. (1/3765/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskeho vzdelávania (11540295)20162016Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskej pedagogiky20152015Visegrad Scholarship ProgramT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)20072007ITB. BellérováKE FEM
Privátne značky ako alternatíva nákupu (8/2019)20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. KádekováKMO FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubicováKMO FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Projektový prístup k rozvoju poľnohospodárstva20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)20082008RezervaB. BellérováKE FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS20122015FP7Z. KapsdorferováKMan FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)20142016Strategic GrantsR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. BalážováKBaB FBP
Realizácia školského mliečneho programu a dôvody jeho nízkeho povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. (759/01310)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. KapsdorferováFEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)F. KuzmaKE FEM
Región v rozvoji spoločnosti v krajinách V420152016Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-1-19600)20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-2-20241 )20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Riešenie vybraných ekonomických modelov prostredníctvom programovacieho jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a ich aplikácia vo vyučovacom procese (028SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií20032003Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí20052005Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre. (5b)20062007Rozvojový projekt ITE. OláhováCIT FEM
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (364/01260)20092010ITD. TóthováFEM
Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysle20202022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013OP Ľudské zdrojeĽ. NagyováKMO FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetenci í20102013OP Ľudské zdrojeĽ. MoravcováKJ FEM
Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach20172017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PokrivčákKHP FEM
Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)20182018Slovak AidE. HorskáCVVP FEM
Rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v odbornom vzdelávaní (Erasmus+ KA102)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. ČernákováCPPP FEM
Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)20132017TempusE. HorskáDFEM FEM
SI4FOOD - Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector20172020InterregJ. PokrivčákKHP FEM
Skúmanie rozhodovania farmárov v podmienkach neurčitosti a zlepšenie manažmentu rizika fariem (OC-2016-1-20917 )20172019COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Skvalén - vzácna protirakovinová látka, ekonomické aspekty extrakcie skvalénu z amarantu a jeho ekonomická dostupnosť pri prevencií a liečbe chorých (1/0476/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník (005SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. MoravcováKJ FEM
Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security20162016Horizont 2020Z. PalkováFEM
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie20202020Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe20182020Štátne programy výskumu a vývojaE. HorskáCVVP FEM
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže20092010Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálna adaptácia a participácia pracovných migrantov v celoživotnom vzdelávaní20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HoškováKE FEM
Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA Nitra (606/2017/SPU)20172018Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže20112013Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktík20162017Granty nadáciíD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne podnikanie: cesta k udržateľnej sociálnej zmene v krajinách V420182019Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Sociálny podnik a sociálne podnikanie, porovnanie, osvedčené postupy vyšehradských krajín20162016Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-15-0536)20152019Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. RybanskáCPPP FEM
Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami (1/0368/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RybanskáCPPP FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V420142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)20142016Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike (1/0912/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. RábekKF FEM
Spoločný podnik v organizácii mladých ľudí20122012Leonardo da VinciP. BielikFEM
Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľským sektorom pri realizácii medzinárodného obchodu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníN. TurčekováCVVP FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošičiarováKMO FEM
Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík (21310034)20132014Standard Grants STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre20082008Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimalizácie s akcentom na profesijnú prípravu (APVV-17-0198)20182018Všeobecné výzvyT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. KučírkováCPPP FEM
Stratégia politiky s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Strategické partnerstvo pre rozvoj kompetencií pri vypracovaní environmentálnych projektov20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácností (2016-1-CZ01-KA203-024041)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 R. SerenčéšKHP FEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku (1/0772/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovFEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku. (733/01310)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. SavovFEM
Stredo - východoeurópsky model pre konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka20152015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Stredoeurópska sieť pre udržateľné a inovatívne hospodárstvo (PPI/APM/2019/1/00047/U/00001)20192021Polish National Agency for Academic ExchangeE. HorskáCVVP FEM
Stredoeurópska sieť pre výskum rizík20172017Horizont 2020P. BielikKE FEM
Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions20152016Erasmus+ KA3 D. MoravčíkováKSV FEM
Súčasný vývoj potravinových reťazcov: vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie, organizácií výrobcov, nekalých obchodných praktík a meniacich sa preferencií spotrebiteľov (1/0216/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť (APVV-0894-11)20122015Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Synergia manažérskych a účtovných aspektov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. (1/0468/13)20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Synergia stratégií a politiky znižovania predčasného odchodu zo školy20142014Erasmus (okrem mobilít)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)20062008OP Ľudské zdrojeP. BielikKE FEM
Špecifiká finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných členských krajín Európskej únie (1/0756/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KočnerKÚ FEM
Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku (AGRI-2018-EVAL-01)20192019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Teaching experience of Czech VET teachers abroad20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)20062009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. BielikKE FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku. (1/3472/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. BielikFEM
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (3/7382/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. DrábekováKM FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí (005SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KozákováKMan FEM
The Role of Project Management in the Regional Development - Joined Experience of V4 countries and India20152015Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
TradeAg - Agricultural Trade Agreements (FP6 GA 513666)20052008FP6J. PokrivčákKHP FEM
Transfer poznatkov výskumu z oblasti biopalív do prípravy štúdijnej pomôcky pre predmet "Bioekonomika" (021SPU-4/2020)20202020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KapustováKE FEM
Transfop - Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)20112015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Transfop - Transparency of Food Pricing (FP7 GA 265601)20112013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (747/01160)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. DrábekováFEM
Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov (1/0796/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. StrápekováKF FEM
Tréningové centrum odborného vzdelávania pre absolventov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Trhové a spotrebiteľské štúdie (CIII-SK-1117-01-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov20172018Granty nadáciíD. HupkováCVVP FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. BorsukováKJ FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PalkovičKŠOV FEM
Tvorba moderných študijných materiálov v anglickom jazyku z účtovníctva pre študijný program „International business with agrarian commodities“ (020SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. VáryováKÚ FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Účtovníctvo a marketing v podnikových informačných systémoch (interaktívna učebnica) (046SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Účtovníctvo a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (016SPU-4/2012)20122013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýKMO FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem (2016-1-SK01-KA203-022611)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Udržateľnosť malých rodinných fariem20182021Všeobecné výzvyP. RovnýKMO FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom vzdelávania praxe v oblasti riadenia rizík (598284-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a praxe v oblasti riadenia rizík20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Udržateľný rozvoj a sociálna kohézia - národné a regionálne perspektívy (1/0880/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováFEM
Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republiky (1/0951/12)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáKMO FEM
Úloha podnikania vo vývoji agropriemyslu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
UNIFY20172020EuropeAidA. MravcováCVVP FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Vedecké centrá V4 na zvyšovanie finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávanie20142015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Verejné a súkromné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu čerstvej produkcie v krajinách strednej Európy20002001FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov20172020Erasmus+ KA3 M. HanováCVVP FEM
višehradská spolupráca v rámci inovatívneho vzdelávania a prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní (21920135)2019--Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vlastné mená v literárnom preklade20182018Akcia Rakúsko - SlovenskoS. GálováKJ FEM
Vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na kvalitu matematického vzdelávania20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MatušekKM FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HupkováKE FEM
Vplyv diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov v podmienkach SR20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KozákováKMan FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)20162019Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Vplyv informačných a komunikačných technológií (IKT) na ekonomický rast podnikov20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. HallováKI FEM
Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku. (VEGA 1/0666/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthKF FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. BartováKŠOV FEM
Vplyv poľnohospodárskej a potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami a výživu obyvateľov v krajinách V4. (1/0508/20)20202021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HoškováKE FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0659/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. H. NambugeKHP FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0764/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. H. NambugeKHP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)20052006Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmierňovanie príjmového rizika v poľnohospodárstve SR a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov (1/0338/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BoháčikováKF FEM
Vplyv účtovného a daňového systému podnikateľov na konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0797/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Vplyv vstupu do EÚ a adaptácia politiky EÚ pre biopalivá novými členskými krajinami EÚ na blahobyte, obchode a poľnohospodárskej politike (APVV-0706-07)20082010Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Vplyv zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky na konkurencieschopnosť, majetkovú, výnosovú, finančnú situáciu a zamestnanosť v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vybrané problémy účtovného a daňového systému podnikateľov v poľnohospodárstve SR20162016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve20172017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KozákováKMan FEM
Výhľad vývoja trhov s poľnohospodárskymi komoditami, IPTS štúdia20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováKŠOV FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ20032005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. BielikKE FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Vypracovanie základnej modernej vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku z Medzinárodnej ekonomiky a poľnohospodárskej politiky pre nový medzinárodný študijný program "Medzinárodné podnikanie s poľnohospodárskymi komoditami". (3/6194/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. RovnýKMO FEM
Výrobný faktor pôda a analýza efektívnosti jeho využitia v poľnohospodárskych podnikoch (1/0174/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0185/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívneho učenia a učenia sa v oblasti vyššieho vzdelávania (21910425)20192019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívnych praktík vo vyučovaní a štúdiu v oblasti vyššieho vzdelávania (21810332)20182019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vyššie ciele národnej organizačnej reformy (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015TempusE. HorskáDFEM FEM
Vytvorenie agrárno-obchodných centier v Jordánsku-Tunisku (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku20192021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (005SPU-4/2014)20142017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Vytvorenie elektronického slovníka terminologického minima z oblasti financií s dôrazom na problematiku financovania poľnohospodárstva a vidieka. (044 SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. HolúbekKF FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEM
Vytvorenie platformy pre transfer znalostí a inovácií v poľnohospodárstve20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie podnikania v digitálnom veku - rozvoj podnikateľskej kompetencie pre mladých Európanov prostredníctvom eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie siete na prenos poznatkov a inovácií v agrobiznise20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. KapráľováCVVP FEM
Výučba aplikov. matematiky s podporou IKT na SPU v Nitre (218-5c)20032003Rozvojový projekt ITD. OrszághováFEM
Výučba udržateľnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti ekonómie a manažmentu (KA203-DA296DF3)20202022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní (021SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
Využitie informačných technológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru (692/01240)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty20032004Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Využitie netradičných postupov pri oceňovaní biologických aktív v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0588/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín (1/0874/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáKMO FEM
Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)20182022Všeobecné výzvyJ. BerčíkKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva (1/0570/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)20162017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na Ukrajine20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Vývoj, verifikácia a validácia techník na zvýšenie dynamiky produktových a procesných inovácií20192023Všeobecné výzvyJ. GálováCVVP FEM
Význam globálneho občianstva v implementácii stratégií udržateľného rozvoja (034SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. MravcováKSV FEM
Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-420152016Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály. (1/4442/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováFEM
Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a Číne20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Vzdelávanie pre samostatnú zárobkovú činnosť20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Watch and Market Visegrad Food (11540109)20162016Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáKMO FEM
ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI (APVV-19-0545)20202023Všeobecné výzvyA. QinetiKHP FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zdieľanie vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach v krajinách V4 a susedných krajinách20162016Small Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Zhodnotenie ekonomických dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva (1/0759/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HupkováKE FEM
Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENA20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézie (21710233)20172017Standard Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zlepšovanie kvality výučby na stredných odborných školách prostredníctvom modernizácie odborových didaktík profesijných predmetov (051TUKE-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Zlepšovanie možností využitia apiterapie a apiterapeutických produktov vo vysokoškolskom vzdelávaní20202022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. ŠedíkCIT FEM
Zlepšovanie partnerstiev s podnikmi posilnením potenciálu regionálneho manažmentu kvality v západných balkánskych krajinách (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováKE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. BielikKE FEM
Zriadenie laboratória senzorických, spotrebiteľských a neuromarketingových štúdií20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti20122013Granty nadáciíĽ. NagyováKMO FEM
Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva (1/0489/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Zvyšovanie kvalifikácie absolventov účtovníctva na palestínskych vysokých školách s cieľom uspokojiť potreby trhu práce QPA20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. ŠedíkDFEM FEM
4 K: Komunikácia - Kooperácia - Komparácia - Kompetencia (KA102)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
6. medzinárodná manažérska konferencia (ICoM 2016) (11540177)20162016Small Grants STOP!!!J. KozákováKMan FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý