Centre of Information Technologies (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 31

StateNameFromUntil
Type
SupervisorDepartment
20202020
SUA Grant Agency
CIT FEM
2014
2017
KEGA D. TóthováCIT FEM
2007
2007
Rozvojový projekt ITD. Tóthová
CIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001
Rozvojový projekt IT
D. TóthováCIT FEM
2006
2007Rozvojový projekt ITE. Oláhová
CIT FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004
Rozvojové projekty
CIT FEM
Improving opportunities of apitherapy and api-therapeutic products in higher education (2020-1-SK01-KA203-078301)20202022Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. Šedík
CIT FEM
20072008
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
20132013KEGA
CIT FEM
2003
2005
KEGA
D. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)
2010
2012
KEGA
D. Tóthová
CIT FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
2006
2006
Rozvojové projektyD. Tóthová
CIT FEM
Interdisciplinary research on consumer behavior on the honey market with an emphasis on its quality and nutritional value (1/0415/21)
2021
2023
VEGA
CIT FEM
Neurodidactic context of higher education2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DMT FEM
20012002
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl - celoštátny projekt
2003
2006
Rozvojové projekty
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
2001
2002
Rozvojový projekt IT
I. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
2001
2001
Rozvojové projekty
D. TóthováCIT FEM
Platforms for distance education at the Slovak University of Agriculture in Nitra
2021
2023
KEGA D. Tóthová
CIT FEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
2006
2006
Rozvojové projekty
D. Tóthová
CIT FEM
2005
2030
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
2004
2004
Rozvojové projekty
CIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)2007
2008
Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startups20152015Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií2003
2003
Rozvojový projekt ITCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí2005
2005
Rozvojové projekty
CIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
20062006
Action Austria Slovakia
CIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
2008
2008
Rozvojové projekty
D. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)
20142016KEGA D. TóthováCIT FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
2003
2004
Rozvojový projekt IT
D. TóthováCIT FEMKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:completed
rejected