Centrum informačných technológií (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGAE. OláhováCIT FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Otvorený prístup k informáciám (2/SPU)20012002rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl - celoštátny projekt20032006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002rozvojový projekt - ITI. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012001rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portál VŠ - celoštátny projekt (323/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre20042004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií20032003rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí20052005rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre. (5b)20062007rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre20082008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)20142016KEGAD. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (005SPU-4/2014)20142017KEGAD. TóthováCIT FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty20032004rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEMLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý