Centre of Information Technologies (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 28

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPUP. ŠedíkCIT FEM
Creating a university e-learning portal for SUA in Nitra (005SPU-4/2014)20142017KEGAD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Extension of program support of SPU employees and students in Nitra. (5b)20062007rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Innovation of different forms of ICT user support (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Innovation of educational process with emphasis on accessibility and unified access to informations and ICT resources for different categories of users (008SPU-4/2014)20132013KEGAE. OláhováCIT FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Neurodidactic context of higher education20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáDMT FEM
Open access to information (2/SPU)20012002rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl - celoštátny projekt20032006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002rozvojový projekt - ITI. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012001rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portal of Universities (323/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre20042004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startups20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií20032003rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí20052005rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov20062006Action Austria SlovakiaD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre20082008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)20142016KEGAD. TóthováCIT FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty20032004rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEMKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected