Centrum informačných technológií (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 31

StavNázov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Šedík
CIT FEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov2015
2015
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)
2007
2007Rozvojový projekt ITCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)2001
2001
Rozvojový projekt IT
D. TóthováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
2002
2004
Rozvojové projekty
CIT FEM
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008
Rozvojový projekt IT
E. OláhováCIT FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)
2013
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)
2010
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
2006
2006
Rozvojové projekty
D. TóthováCIT FEM
Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu (1/0415/21)20212023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ŠedíkCIT FEM
2017
2017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. HorskáKMO FEM
2001
2002
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
2003
2006
Rozvojové projekty
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
2001
2002
Rozvojový projekt IT
I. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
2001
2001
Rozvojové projekty
D. TóthováCIT FEM
Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tóthová
CIT FEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
2006
2006
Rozvojové projekty
D. TóthováCIT FEM
Portál VŠ (323/01260)
2005
2030Rozvojový projekt ITD. Tóthová
CIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
2004
2004
Rozvojové projektyCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008Rozvojové projektyD. Tóthová
CIT FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
20032003Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
2005
2005
Rozvojové projekty
D. Tóthová
CIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006Rozvojové projektyD. Tóthová
CIT FEM
2006
2007
Rozvojový projekt ITE. OláhováCIT FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
2006
2006
Akcia Rakúsko - SlovenskoD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
2008
2008
Rozvojové projekty
CIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
2014
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
2003
2004Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
2020
2022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Šedík
CIT FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý