Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 44

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)KBaB FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000
Medzinárodné projekty (ostatné)
D. UrminskáKBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. VašíčekKBaB FBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Chrenek
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014Erasmus (okrem mobilít)P. Chrenek
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014
OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Global Village of Science and Education
2020
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. GálováKBaB FBP
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
Z. Gálová
KBaB FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)2019
2023
Všeobecné výzvyJ. Vašíček
KBaB FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. UrminskáKBaB FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. BalážováKBaB FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku (APVV-14-0043)2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Chrenek
KBaB FBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Urminská
KBaB FBP
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi. (2/0109/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKBaB FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)2018
2021
Všeobecné výzvy
P. Chrenek
KBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)
20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)KBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe. (030SPU-4-2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
2008
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdroje
KBaB FBP
2017
2018Bilaterálna spolupráca
KBaB FBPLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý