Dekanát FEM (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 5

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín (2018-1-TR01-KA204-058739)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
DFEM FEM
Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)
2013
2017Tempus
DFEM FEM
Vybudovanie výskumného centra Agrobiotech
2013
2015
OP Výskum a inovácie
P. Bielik
DFEM FEM
Vyššie ciele národnej organizačnej reformy (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015
Tempus
DFEM FEM
Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Šedík
DFEM FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý