Dekanát FEM (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 4

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)20132017TempusE. HorskáDFEM FEM
Vyššie ciele národnej organizačnej reformy (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015TempusE. HorskáDFEM FEM
Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. ŠedíkDFEM FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý