Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 34

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ20112012VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGAA. QinetiKE FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní.20182019VEGAE. HoškováKE FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike20122014VEGAD. HupkováKE FEM
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda20132014VEGAJ. LadvenicováKE FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováKE FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGAA. QinetiKE FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016FP7P. BielikKE FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014Všeobecné výzvyI. ZentkováKE FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)20172019InterregP. BielikKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )20142016KEGAI. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)20192021KEGAI. ZentkováKE FEM
Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy Scopus. (3d)20072007ITB. BellérováKE FEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGAI. ZentkováKE FEM
Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikKE FEM
Potenciál slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky (1/0867/13)20132015VEGAR. SerenčéšKE FEM
Potravinová bezpečnosť v strednej a východnej Európe: vplyv svetových trhov, politík a inštitúcií (APVV-14-0662)20152018Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKE FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov20192021VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)20072007ITB. BellérováKE FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)20082008rezervaB. BellérováKE FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)20192021VEGAE. HoškováKE FEM
Stredoeurópska sieť pre výskum rizík20172017HorizontP. BielikKE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)2017--VEGAD. HupkováKE FEM
Výrobný faktor pôda a analýza efektívnosti jeho využitia v poľnohospodárskych podnikoch20182020VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov20152017VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zlepšovanie partnerstiev s podnikmi posilnením potenciálu regionálneho manažmentu kvality v západných balkánskych krajinách (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováKE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)20162020APVTP. BielikKE FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý