Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 68

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-00-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agriculture20152015Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Kontinuálny profesijný rozvoj v bezpečných-zelených-pružných potravinových dodávateľských reťazcoch v Egypte20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Kultúrny, obchodný, sociálny a vedecký pohľad na riadenie rozmanitosti v krajinách V420172018Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Lektori podnikania pre odborné vzdelávanie a prípravu: neobvyklá generácia prístupu učenia sa (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Osvedčené postupy v oblasti sociálneho podnikania vo vyšehradských krajinách - porovnanie a perspektívy20172017Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Otvorené vzdelávanie vo vinárskom podnikaní v rámci aj mimo Európy20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Podpora sociálneho podnikania vo vyššom vzdelávaní na Blízkom východe20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaní20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji (13203-1079/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)I. ZentkováCVVP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskeho vzdelávania (11540295)20162016Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Región v rozvoji spoločnosti v krajinách V420152016Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)20182018Slovak AidE. HorskáCVVP FEM
Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe20182020štátne programy výskumu a vývojaE. HorskáCVVP FEM
Sociálna adaptácia a participácia pracovných migrantov v celoživotnom vzdelávaní20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Sociálne podnikanie: cesta k udržateľnej sociálnej zmene v krajinách V420182019Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Sociálny podnik a sociálne podnikanie, porovnanie, osvedčené postupy vyšehradských krajín20162016Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľským sektorom pri realizácii medzinárodného obchodu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaN. TurčekováCVVP FEM
Stratégia politiky s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Strategické partnerstvo pre rozvoj kompetencií pri vypracovaní environmentálnych projektov20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácností (2016-1-CZ01-KA203-024041)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Teaching experience of Czech VET teachers abroad20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
The Role of Project Management in the Regional Development - Joined Experience of V4 countries and India20152015Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
Tréningové centrum odborného vzdelávania pre absolventov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Trhové a spotrebiteľské štúdie (CIII-SK-1117-01-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov20172018Granty nadáciíD. HupkováCVVP FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem (2016-1-SK01-KA203-022611)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom vzdelávania praxe v oblasti riadenia rizík (598284-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a praxe v oblasti riadenia rizík20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Úloha podnikania vo vývoji agropriemyslu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
UNIFY20172020EuropeAidA. MravcováCVVP FEM
Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov20172020Erasmus+ KA3M. HanováCVVP FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívneho učenia a učenia sa v oblasti vyššieho vzdelávania (21910425)20192019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívnych praktík vo vyučovaní a štúdiu v oblasti vyššieho vzdelávania (21810332)20182019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vytvorenie agrárno-obchodných centier v Jordánsku-Tunisku (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku20192021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie platformy pre transfer znalostí a inovácií v poľnohospodárstve20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie podnikania v digitálnom veku - rozvoj podnikateľskej kompetencie pre mladých Európanov prostredníctvom eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie siete na prenos poznatkov a inovácií v agrobiznise20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. KapráľováCVVP FEM
Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na Ukrajine20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Vývoj, verifikácia a validácia techník na zvýšenie dynamiky produktových a procesných inovácií20192023Všeobecné výzvyJ. GálováCVVP FEM
Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a Číne20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Vzdelávanie pre samostatnú zárobkovú činnosť20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Watch and Market Visegrad Food (11540109)20162016Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENA20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézie (21710233)20172017Standard Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
4 K: Komunikácia - Kooperácia - Komparácia - Kompetencia (KA102)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý