Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 79

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarantPracovisko
Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre poľnohospodárov na univerzitách v Jordánsku (617269-EPP-1-2020-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. Gálová
CVVP FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieJ. GálováCVVP FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Paluchová
CVVP FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2015
2016
CEEPUS
E. HorskáCVVP FEM
2016
2017
CEEPUS
E. Horská
CVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018
CEEPUS
J. Gálová
CVVP FEM
20182019CEEPUS
CVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-14-1920)20192020CEEPUSJ. Gálová
CVVP FEM
2020
2021
CEEPUSJ. Gálová
CVVP FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.
2017
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)
20122014
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
I. Zentková
CVVP FEM
Ekonomické aspekty vývoja produkcie ovocných destilátov vplyvom klimatických zmien a socio-ekonomické dopady legalizácie súkromnej výroby destilátov na Slovensku (1/0470/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Holotová
CVVP FEM
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)
2014
2018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
20152018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie2018
2019
Zmluva o dieloE. Horská
CVVP FEM
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext
2016
2017
Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
2018
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
CVVP FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
M. HanováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
2015
2015
Small Grants STOP!!!E. Horská
CVVP FEM
20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Kultúrny, obchodný, sociálny a vedecký pohľad na riadenie rozmanitosti v krajinách V420172018Small Grants STOP!!!I. Ubrežiová
CVVP FEM
Lektori podnikania pre odborné vzdelávanie a prípravu: neobvyklá generácia prístupu učenia sa (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)
2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. HorskáCVVP FEM
Osvedčené postupy v oblasti sociálneho podnikania vo vyšehradských krajinách - porovnanie a perspektívy
2017
2017Standard Grants STOP!!!CVVP FEM
20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváCVVP FEM
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
Podpora podnikateľských kompetencií žien vystavených násiliu2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
20192022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. GálováCVVP FEM
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. HorskáCVVP FEM
2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)I. ZentkováCVVP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskeho vzdelávania (11540295)
2016
2016
Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Región v rozvoji spoločnosti v krajinách V42015
2016
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysle (2020-1-SK01-KA202-078295)
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)
2018
2018Slovak AidE. Horská
CVVP FEM
Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe
2018
2020
Štátne programy výskumu a vývoja
CVVP FEM
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. Horská
CVVP FEM
2018
2019Standard Grants STOP!!!I. Ubrežiová
CVVP FEM
Sociálny podnik a sociálne podnikanie, porovnanie, osvedčené postupy vyšehradských krajín20162016Standard Grants STOP!!!I. Ubrežiová
CVVP FEM
20162019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Stratégia politiky s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváCVVP FEM
Strategické partnerstvo pre rozvoj kompetencií pri vypracovaní environmentálnych projektov20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácností (2016-1-CZ01-KA203-024041)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
2019
2021
Polish National Agency for Academic Exchange
CVVP FEM
2015
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovCVVP FEM
2015
2015
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
Tréningové centrum odborného vzdelávania pre absolventov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Trhové a spotrebiteľské štúdie (CIII-SK-1117-01-1617)
2016
2017
CEEPUS
E. Horská
CVVP FEM
Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov
2017
2018
Granty nadácií
D. Hupková
CVVP FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem (2016-1-SK01-KA203-022611)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. Rovný
CVVP FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. Rovný
CVVP FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom vzdelávania praxe v oblasti riadenia rizík (598284-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)
2018
2021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. GálováCVVP FEM
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
UNIFY2017
2020
EuropeAid
CVVP FEM
Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov
2017
2020
Erasmus+ KA3
CVVP FEM
2019
2019
Visegrad Grants
CVVP FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívnych praktík vo vyučovaní a štúdiu v oblasti vyššieho vzdelávania (21810332)20182019Visegrad GrantsT. Šeben Zaťková
CVVP FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Paluchová
CVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku
2019
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
I. Zentková
CVVP FEM
2011
2012
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. KapráľováCVVP FEM
Výučba udržateľnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti ekonómie a manažmentu (KA203-DA296DF3)
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na Ukrajine2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. Horská
CVVP FEM
20192023Všeobecné výzvyCVVP FEM
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
2016
2016
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. Ubrežiová
CVVP FEM
20162016
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENA
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézie (21710233)20172017
Standard Grants STOP!!!
E. Horská
CVVP FEM
20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. Horská
CVVP FEM
4 K: Komunikácia - Kooperácia - Komparácia - Kompetencia (KA102)20182020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
CVVP FEMLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý