Katedra financií (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGAI. HolúbekKF FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGAM. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonetM. TóthKF FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšKHP FEM
Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike (1/0912/14)20142016VEGAT. RábekKF FEM
Stredo - východoeurópsky model pre konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka20152015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov (1/0796/14)20142016VEGAZ. StrápekováKF FEM
Vedecké centrá V4 na zvyšovanie finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávanie20142015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku.20172019VEGAM. TóthKF FEM
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmierňovanie príjmového rizika v poľnohospodárstve SR a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov (1/0338/18)20182020VEGAA. BoháčikováKF FEM
Vytvorenie elektronického slovníka terminologického minima z oblasti financií s dôrazom na problematiku financovania poľnohospodárstva a vidieka. (044 SPU-4/2018)20182020KEGAI. HolúbekKF FEM
Zdieľanie vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach v krajinách V4 a susedných krajinách20162016Small Grants STOP!!!M. TóthKF FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý