Katedra financií (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 17

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Ekonomický YouTube kanál ako inovatívna forma vzdelávania (041SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF FEM
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF FEM
Financovanie adaptačných opatrení na dopady klimatickej zmeny v podmienkach poľnohospodárstva SR. (1/0734/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2015
2015
Jean Monnet
KF FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Medzinárodné financie a platobná bilancia Slovenskej republiky (028SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Strápeková
KF FEM
Postavenie, finančné potreby a riziká malých fariem na Slovensku. (VEGA 1/0735/21)2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike (1/0912/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. RábekKF FEM
Stredo - východoeurópsky model pre konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2015
2015
Standard Grants STOP!!!KF FEM
Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku (AGRI-2018-EVAL-01)
2019
2019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. Pokrivčák
KHP FEM
Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov (1/0796/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
2014
2015
Standard Grants STOP!!!
KF FEM
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Boháčiková
KF FEM
Vytvorenie elektronického slovníka terminologického minima z oblasti financií s dôrazom na problematiku financovania poľnohospodárstva a vidieka. (044 SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. HolúbekKF FEM
2016
2016
Small Grants STOP!!!
KF FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý