Department of Economic Policy (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 38

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Bio-economy Regulations: Law, Economics and Policies20182022HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákDEP FEM
Development of new career opportunities in the wine and wine related industries20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PokrivčákDEP FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováDEP FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováDEP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováDEP FEM
Economic and Environmental Aspects of Slovakia's Transition towards a Bioeconomy (1/0549/20)20202022VEGAE. LazorčákováDEP FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákDEP FEM
Evaluation of the impact of the Rural Development Program on Slovak economy (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováDEP FEM
FARMING EMPLOYMENT IN THE EU: CURRENT CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS (APVV-19-0545)20202023General callsA. QinetiDEP FEM
Food Chain and Unfair Trade Practices (APVV-18-0512)20192022General callsM. RajčániováDEP FEM
Food Secure20122017FP7J. PokrivčákDEP FEM
Food security in transition countries (VEGA 1/0928/17)20172019VEGAE. BielekováDEP FEM
Food Security, Poverty, and Vulnerable Groups: the Role of Policies20172020General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákDEP FEM
Impacts of agricultural subsidies on productivity of farms and food security20152017VEGAJ. PokrivčákDEP FEM
International agricultural economics20152017KEGAJ. PokrivčákDEP FEM
Investment strategies to change the input of a biogas station (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšDEP FEM
lobal Commodity Prices, Price Transmission, and Food Security (APVV-0894-11)20122015General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Measuring, Modelling and Monitoring of the Bioeconomy (APVV-19-0544 )20202023General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009VEGAA. QinetiDEP FEM
Modelling and projections of the agri-food markets in Slovakia and the European Union (1/0935/17)20172019VEGAE. LazorčákováDEP FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)20072008OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšDEP FEM
Monitoring the Bioeconomy (GA 773297)20182022HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelavanie:Foreign Guest Professor 201320142014Granty nadáciíJ. PokrivčákDEP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application20182019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákDEP FEM
Potential and perspectives of the Slovak agri-food market development (APVV-18-0277)20192022General callsJ. PokrivčákDEP FEM
Recent developments in food supply chains: the impact of increasing concentration, producer organizations, unfair trade practices, and changing consumer preferences (1/0216/18)20182020VEGAJ. PokrivčákDEP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!R. SerenčéšDEP FEM
Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector20172020InterregJ. PokrivčákDEP FEM
The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies20182018HorizontJ. PokrivčákDEP FEM
The impact of financial markets and agricultural policies on agrifood sector (APVV-15-0552)20162019General callsM. RajčániováDEP FEM
The impact of financial markets and agricultural policies on agrifood sector (APVV-15-0552 )20162019General callsM. RajčániováDEP FEM
Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)20112015APVVJ. PokrivčákDEP FEM
Transparency of Food Pricing (GA 265601)20112013FP7J. PokrivčákDEP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)20052006Granty nadáciíJ. PokrivčákDEP FEM
Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0797/16)20162018VEGAM. RajčániováDEP FEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGAM. RajčániováDEP FEMKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected