Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 33

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácii na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť20152017VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováKHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováKHP FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo2020--VEGAE. LazorčákováKHP FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákKHP FEM
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováKHP FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšKHP FEM
Medzinárodná agrárna ekonómia20152017KEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009VEGAA. QinetiKHP FEM
Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii (1/0935/17)20172019VEGAE. LazorčákováKHP FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)20072008OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšKHP FEM
Monitoring the Bioeconomy (GA 773297)20182022HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelavanie: Zahraničný hosťujúci profesor 201320142014Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application20182018EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Potenciál a perspektívy vývoja slovenského trhu s agropotravinárskymi výrobkami (APVV-18-0277)20192022Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť20122017FP7J. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík20172020Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách (VEGA 1/0928/17)20172019VEGAE. BielekováKHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)20192022Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Ramcový kontrakt na hodnotenie nástrojov SPP, ktoré prispievajú na všeobecný cieľ udržateľnej produkcie potravín. (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Regulácia bioekonomiky: legislatíva, ekonomika a politiky20182022HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PokrivčákKHP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!R. SerenčéšKHP FEM
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť (APVV-0894-11)20122015Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies20182018HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)20112015APVVJ. PokrivčákKHP FEM
Transparency of Food Pricing (GA 265601)20112013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Udržateľné inovácie pre agropotravinársky sektor20172020InterregJ. PokrivčákKHP FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)20162019Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)20052006Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0797/16)20162018VEGAM. RajčániováKHP FEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGAM. RajčániováKHP FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý