Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 61

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)
2008
2011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
2008
2011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)
2008
2011
FP7KHP FEM
2006
2008
FP6
KHP FEM
2018
2022
Horizont 2020 KHP FEM
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
20182022
Horizont 2020
KHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (PP-H2020-18-0004)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)
2013
2014Visegrad GrantsJ. Pokrivčák
KHP FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)
2006
2007
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Rajčániová
KHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. RajčániováKHP FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. LazorčákováKHP FEM
2015
2015
Jean Monnet
KHP FEM
2018
2018Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)20092010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (DO7RP-0018-10)20102015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (FP7 GA 245123)2010
2013
FP7J. Pokrivčák
KHP FEM
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)20122017FP7
KHP FEM
20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015
Jean Monnet
KHP FEM
20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
20202023
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii (1/0935/17)20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. LazorčákováKHP FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)2007
2008
OP Ľudské zdrojeKHP FEM
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PokrivčákKHP FEM
20142014
Granty nadácií
KHP FEM
20092012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. PokrivčákKHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (DO7RP-0020-09)
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (FP7 GA 227202)2009
2011
FP7J. Pokrivčák
KHP FEM
2018
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
2017
2020
Všeobecné výzvy
J. PokrivčákKHP FEM
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Bieleková
KHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)2019
2022
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín. (1/3765/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
2017
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Pokrivčák
KHP FEM
SI4FOOD - Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector20172020
Interreg
KHP FEM
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (046SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LazorčákováKHP FEM
2014
2015Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 R. Serenčéš
KHP FEM
20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť (APVV-0894-11)
2012
2015
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku (AGRI-2018-EVAL-01)
2019
2019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. Pokrivčák
KHP FEM
2005
2008
FP6
KHP FEM
Transfop - Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)
2011
2015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
2011
2013FP7J. Pokrivčák
KHP FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)
2016
2019
Všeobecné výzvyKHP FEM
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. H. Nambuge
KHP FEM
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)
2005
2006
Granty nadáciíJ. Pokrivčák
KHP FEM
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Rajčániová
KHP FEM
20082010
Všeobecné výzvy
J. Pokrivčák
KHP FEM
Vypracovanie základnej modernej vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku z Medzinárodnej ekonomiky a poľnohospodárskej politiky pre nový medzinárodný študijný program "Medzinárodné podnikanie s poľnohospodárskymi komoditami". (3/6194/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Rajčániová
KHP FEM
ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI (APVV-19-0545)
2020
2023
Všeobecné výzvy
KHP FEM
      ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI20212023Všeobecné výzvyKHP FEM
Zásady makroekonómie a hospodárska politika (Projekt č. 045SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SerenčéšKHP FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý