Katedra účtovníctva (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Kontroling a účtovný systém podniku (753)20102011GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Kreovanie nového študijného programu I. a II. stupňa medziodborového štúdia v odboroch 9.2.6 Informačné systémy a 3.3.15 Manažment (3/7359/09)20092010KEGAM. KučeraKÚ FEM
Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu (1/0950/14)20142015VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Nákladové účtovníctvo a podnikové informačné systémy20102011KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Oceňovanie biologického majetku ako významný nástroj metodiky účtovníctva a jeho vplyv na rentabilitu hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1/0265/20)20202022VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPUR. KrajčírováKÚ FEM
Podnikové informačné systémy (011SPU-4/2015)20152017KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Podvojné účtovníctvo – interaktívna učebnica podporujúca inovatívne vzdelávanie (016SPU-4/2020)20202022KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku) (029SPU-4/2013)20132014KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Synergia manažérskych a účtovných aspektov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. (1/0468/13)20132014VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Špecifiká finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných členských krajín Európskej únie (1/0756/18)20182020VEGAM. KočnerKÚ FEM
Tvorba moderných študijných materiálov v anglickom jazyku z účtovníctva pre študijný program „International business with agrarian commodities“ (020SPU-4/2018)20182018KEGAI. VáryováKÚ FEM
Účtovníctvo a marketing v podnikových informačných systémoch (interaktívna učebnica) (046SPU-4/2019)20192021KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Účtovníctvo a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (016SPU-4/2012)20122013KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Vplyv účtovného a daňového systému podnikateľov na konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR20152015VEGAA. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vplyv zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky na konkurencieschopnosť, majetkovú, výnosovú, finančnú situáciu a zamestnanosť v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR20142014VEGAA. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vybrané problémy účtovného a daňového systému podnikateľov v poľnohospodárstve SR20162016GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Využitie netradičných postupov pri oceňovaní biologických aktív v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0588/18)20182020VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva (1/0489/15)20152017VEGAA. LátečkováKÚ FEMLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý