Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 30

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)
20122013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Látečková
KÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
2017
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KÚ FEM
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo
2011
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Látečková
KÚ FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Interaktívna učebnica - modernizácia vo výučbe účtovníctva (039SPU-4/2021 )
20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
I. Váryová
KÚ FEM
2009
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu (1/0950/14)
2014
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
Nákladové účtovníctvo a podnikové informačné systémy
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Oceňovanie biologického majetku ako významný nástroj metodiky účtovníctva a jeho vplyv na rentabilitu hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1/0265/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KÚ FEM
Podnikové informačné systémy (011SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. LátečkováKÚ FEM
Podvojné účtovníctvo – interaktívna učebnica podporujúca inovatívne vzdelávanie (016SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Látečková
KÚ FEM
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku) (029SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Synergia manažérskych a účtovných aspektov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. (1/0468/13)2013
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
Špecifiká finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných členských krajín Európskej únie (1/0756/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
Účtovníctvo a marketing v podnikových informačných systémoch (interaktívna učebnica) (046SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Účtovníctvo a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (016SPU-4/2012)
2012
2013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Vplyv oceňovania majetku na vykazovanie finančnej situácie a výkonnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0662/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Vplyv účtovného a daňového systému podnikateľov na konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR20152015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Ferenczi VaňováKÚ FEM
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Ferenczi Vaňová
KÚ FEM
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
I. VáryováKÚ FEM
Využitie netradičných postupov pri oceňovaní biologických aktív v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0588/18)
2018
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva (1/0489/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. LátečkováKÚ FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý