Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 3

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Noskovič
KEaB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý