Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 7

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRVaTE FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Rašovský
KRVaTE FAPZ
Možnosti výživy trávnikov sírou2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
2020
2023
Všeobecné výzvy
KRVaTE FAPZ
20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Hric
KRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Pačuta
KRVaTE FAPZ
Vplyv agroekologických a agrotechnických podmienok na biochemickú kvalitu jačmeňa.2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRVaTE FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý