Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 7

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarant
Pracovisko
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Hric
KRVaTE FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KRVaTE FAPZ
Možnosti výživy trávnikov sírou
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Kovár
KRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
20202023
Všeobecné výzvy
Ľ. VozárKRVaTE FAPZ
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRVaTE FAPZ
Vplyv agroekologických a agrotechnických podmienok na biochemickú kvalitu jačmeňa.
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MolnárováKRVaTE FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý