Centrum BioFood (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1

Stav
Názov
OdDoDruhGarant
Pracovisko
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. JamborCBF FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý