Katedra informatiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 24

Stav
Názov
OdDoDruh
Garant
Pracovisko
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. HennyeyováKI FEM
2005
2005
IT
KI FEM
2002
2004
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2004
2004
IT
K. Hennyeyová
KI FEM
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hennyeyová
KI FEM
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Popelka
KI FEM
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tóthová
CIT FEM
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Možnosti využitia e-learningu v odborných predmetoch na SPU v Nitre (1/0208/19)
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hennyeyová
KI FEM
Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku (004SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KI FEM
Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/2014
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Popelka
KI FEM
Optimalizácia a kalkulácia prostriedkov v podnikoch agrosektora prostredníctvom aplikácie MS Excel a jej pokročilých nástrojov (1/0104/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Hallová
KI FEM
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Podpora rozhodovania manažérov z aspektu podnikových procesov, informačných systémov a účtovníctva (1/0711/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Hallová
KI FEM
2019
2019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KI FEM
2010
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. HennyeyováKI FEM
Zvyšovanie atraktivity vysokoškolského štúdia vytvorením nového systému výberu predmetov pre študentov (002SPU-4/2021)20212022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Virágh
KI FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý