Katedra manažmentu (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 42

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
Agricultural Extension in EU countries2012
2013
Erasmus (okrem mobilít)
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KMan FEM
APLIKÁCIA ZÁSAD MANAŽMENTU RIZÍK PRE ZAISTENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI SLOVENSKA (1/0656/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME2018
2019
InterregKMan FEM
Capacity Building in Agricultural Innovation Services in CEE Countries (2016-1-HU01-KA202-022944)
2016
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
"Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries"
2014
2017
Strategic Grants
Z. KapsdorferováKMan FEM
"Craft Beer Rveolution": Faktory, dopady a perspektívy rozvoja remeselných pivovarov na Slovensku (1/0525/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Designining An Assessment Tool For Qualification Of Agricultral Advisors in EU Farms Advisory System2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. KapsdorferováKMan FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region
2017
2019
InterregKMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva malých, stredných a mikro rodinných podnikov na Slovensku. Kvalitatívne a kvantitatívne prístupy k analýze a riešeniam. (1/0490/21)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
2014
2014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Innovative connections for sustainable agriculture
2020
2023
Horizont 2020
KMan FEM
Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (31410020)
2014
2016
Strategic Grants
KMan FEM
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Ubrežiová
KMan FEM
Logistika - teória a prax v kontexte súčasných trendov udržateľnosti (037SPU-4/2021)
20212022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Lančarič
KMan FEM
Master in Logistics 2.0 (PPI/APM/2019/1/00087/U/DRAFT/00001)
20202021Polish National Agency for Academic ExchangeKMan FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. Horská
KMO FEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Z. LušňákováKMan FEM
2016
2018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KMan FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
Project-based Approach in the Development of Agriculture
2012
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KMan FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS
2012
2015
FP7
KMan FEM
Rural Advisory Monitoring and Evaluation System Linked to Precision Learning2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. Kapsdorferová
KMan FEM
Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security,20152018
Horizont 2020
Z. KapsdorferováKMan FEM
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Ubrežiová
KMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)2014
2016
Strategic Grants
KMan FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)
2018
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí (005SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Kozáková
KMan FEM
2015
2016
Standard Grants STOP!!!KMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V4
2018
--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
2014
2015
Standard Grants STOP!!!
M. Kadlečíková
KMan FEM
Vplyv diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov v podmienkach SR
2019
2019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. Kozáková
KMan FEM
20172017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Kozáková
KMan FEM
Využitie moderných vzdelávacích metód vo výučbe predmetu Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckeho turizmu (Projekt č. 036SPU-4/2021 )
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
Využívanie nových trendov v manažmente poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v súlade s cieľmi spoločnej európskej poľnohospodárskej a environmentálnej politiky (1/0114/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
20162016Small Grants STOP!!!KMan FEMLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý