Katedra manažmentu (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 32

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agricultural Extension in EU countries20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Agricultural Extension in EU countries20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Capacity Building in Agricultural Innovation Services in CEE Countries (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
"Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries"20142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Designining An Assessment Tool For Qualification Of Agricultral Advisors in EU Farms Advisory System20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGAZ. LušňákováKMan FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku20152018VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)20092011VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGAJ. MurgašKMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR20132016VEGAD. LančaričKMan FEM
Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov20172019VEGAR. SavovKMan FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)20172019GA SPUZ. LušňákováKMan FEM
PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN20162018APVTZ. KapsdorferováKMan FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania20162019VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Project-based Approach in the Development of Agriculture20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS20122015FP7Z. KapsdorferováKMan FEM
Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security,20152018HorizontZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania20132015VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)20142016Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019KEGAZ. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí20192021KEGAI. UbrežiováKMan FEM
The importance of social innovation in shaping the quality of life in V-4 countries20152016Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
The Strengthen of Organic Farming Sector Through Establishment of Extension System's Network (21370019)20142015Standard Grants STOP!!!M. KadlečíkováKMan FEM
Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve2017--GA SPUJ. KozákováKMan FEM
6th International Conference on Management (ICoM 2016) (11540177)20162016Small Grants STOP!!!J. KozákováKMan FEMLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý