Katedra manažmentu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 43

Stav
NázovOd
Do
DruhGarant
Pracovisko
Aplikácia zásad manažmentu rizík pre zaistenie potravinovej sebestačnosti Slovenska (1/0656/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME
2018
2019
Interreg
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. KapsdorferováKMan FEM
"Craft Beer Rveolution": Faktory, dopady a perspektívy rozvoja remeselných pivovarov na Slovensku (1/0525/21)
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
20172019Interreg
KMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva malých, stredných a mikro rodinných podnikov na Slovensku. Kvalitatívne a kvantitatívne prístupy k analýze a riešeniam. (1/0490/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Lušňáková
KMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
20142014
Granty nadácií
KMan FEM
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)
2014
2016
Strategic Grants
KMan FEM
Inovatívne psájanie pre udržateľné poľnohospodárstvo2020
2023
Subkontrakty H2020Z. KapsdorferováKMan FEM
Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania2019
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Logistika - teória a prax v kontexte súčasných trendov udržateľnosti (037SPU-4/2021)
2021
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Šajbidorová
KMan FEM
2015
2018Horizont 2020Z. Kapsdorferová
KMan FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Master v oblasti logistiky 2.0 (PPI/APM/2019/1/00087/U/DRAFT/00001)
2020
2021Polish National Agency for Academic ExchangeKMan FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Savov
KMan FEM
Monitorovací a hodnotiaci systém na vidieku spojený s presným učením2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMan FEM
Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojov
2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Horská
KMO FEM
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Z. Lušňáková
KMan FEM
2016
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EU20132014
Erasmus (okrem mobilít)
Z. KapsdorferováKMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ
2012
2013
Erasmus (okrem mobilít)
KMan FEM
Posilnenie organického poľnohospodárstva prostredníctvom budovania siete poradenského systému (21370019)
2014
2015Standard Grants STOP!!!M. KadlečíkováKMan FEM
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. UbrežiováKMan FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture
2011
2012Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. Kapsdorferová
KMan FEM
2012
2015
FP7KMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. UbrežiováKMan FEM
Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V42014
2017
Strategic Grants
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)
2014
2016
Strategic GrantsZ. Kapsdorferová
KMan FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí (005SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Vplyv diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov v podmienkach SR
2019
2019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KozákováKMan FEM
Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve
2017
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMan FEM
Využitie moderných vzdelávacích metód vo výučbe predmetu Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckeho turizmu (Projekt č. 036SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Využívanie nových trendov v manažmente poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v súlade s cieľmi spoločnej európskej poľnohospodárskej a environmentálnej politiky (1/0114/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
2015
2016
Standard Grants STOP!!!
KMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
2016
2016
Small Grants STOP!!!
KMan FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý