Department of Marketing and Trade (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 47

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Adaptability and flexibility of the structure and content of the study programmes that profile of the food industry field of study after accession to the EU. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Consumer behaviour and preferences on the market of gluten-free products (1/0349/18)20182019VEGAI. KošičiarováDMT FEM
Consumer personality and its impact on emotional behaviour and decision making (VEGA 1/0502/17)20172019VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Consumer personality and its impact on irrational behaviour and decision making (VEGA 1/0874/16)20152015VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Content Innovation of teaching the courses of European consumer and consumer behavior, marketing, marketing communication and market research by supplementing with theoretical and practical knowledge from the area of neuromarketing (010SPU-4/2013)20132014KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováDMT FEM
Factor research of Slovak agrarian comodities success at EU market in economics instability20112012VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. HorskáDMT FEM
Food scandals and their impact on the image of food companies and consumer behavioural tendencies (VEGA 1/0022/20)20202022VEGAZ. KádekováDMT FEM
Implementation of Consumer NEUROscience and SMART Research Solutions in AromachOLOGY (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsJ. BerčíkDMT FEM
Implementation of New Technologies and Interdisciplinary Relations in Practical Training on Consumer Studies (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkDMT FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováDMT FEM
International Marketing: A Visegrad Perspective (IVF 61100001)20122014Visegrad Scholarship ProgramE. HorskáDMT FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín20112013KEGAJ. GolianDMT FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)20192021VEGAJ. RybanskáDMT FEM
Merchandising and event marketing for agricultural products: development of integrated teaching and creation of multimedia didactic tools (3/6197/08)20082010KEGAE. HorskáDMT FEM
Multicultural education for European citizenship20072009GrundtvigE. HorskáDMT FEM
Neurodidactic context of higher education20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáDMT FEM
Neuromarketing base in V420152016Standard GrantsJ. BerčíkDMT FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010AVĽ. NagyováDMT FEM
Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics (21310034)20132014Standard GrantsE. HorskáDMT FEM
Perspective of sheep and goat farming and sheep and goat production in the Slovak Republic (1/0636/20)20202022VEGAP. RovnýDMT FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)20072009KEGAĽ. KubicováDMT FEM
Qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-16-0244)20172020General callsĽ. NagyováDMT FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013OP Ľudské zdrojeĽ. NagyováDMT FEM
Socio-economic and qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-15-0536)20152019General callsĽ. NagyováDMT FEM
Sustainability of Small and Family Farms20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. RovnýDMT FEM
Sustainability of Small Family Farms20182021General callsP. RovnýDMT FEM
Sustainable development of subjects in food chain in the condition of Slovak Republic (1/0951/12)20112013VEGAE. HorskáDMT FEM
The establishment of the laboratory sensory, consumer and neuro marketing studies20152015KEGAĽ. NagyováDMT FEM
The Use of Consumer Neuroscience and Innovative Research Solutions in Aromachology and Its Application in Production, Business and Services (APVV-17-0564)20182022General callsJ. BerčíkDMT FEM
The Use of Consumer Neuroscience in the Implementation of Aromachology in Selected Sectors of the Economy (1/0570/18)20182020VEGAJ. BerčíkDMT FEM
The Use of Neuromarketing in Visual Food Merchandising (1/0874/14)20142016VEGAE. HorskáDMT FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt E. HorskáDMT FEM
Using of new technologies and interdisciplinary associations in consumer studies20162016KEGAE. HorskáDMT FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAĽ. NagyováDMT FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGAP. RovnýDMT FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov20122014VEGAĽ. NagyováDMT FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáDMT FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti20122013Granty nadáciíĽ. NagyováDMT FEMKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected