Department of Marketing and Trade (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 55

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
Adaptability and flexibility of the structure and content of the study programmes that profile of the food industry field of study after accession to the EU. (3/3169/05)
2005
2007
KEGA
Ľ. NagyováDMT FEM
2020
2020
Zmluva o dielo
J. BerčíkDMT FEM
Application of innovative marketing approaches in modern/ experience gastronomy and their impact on hosts's behavior
2020
2021
SUA Grant Agency
J. Paluchová
DMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)
2008
2009CEEPUSE. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)
2009
2010
CEEPUS
DMT FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)
2010
2011
CEEPUS
DMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)
2011
2012
CEEPUSE. Horská
DMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)
2012
2013
CEEPUS
E. HorskáDMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)
2013
2014
CEEPUS
E. Horská
DMT FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)
2014
2015CEEPUSE. Horská
DMT FEM
Community on Food Consumer Science (ID SEP-210649561)2021
--
Horizont 2020
DMT FEM
Consumer behaviour and preferences on the market of gluten-free products (1/0349/18)
2018
2019
VEGA
I. Košičiarová
DMT FEM
20172019
VEGA
DMT FEM
20152015VEGA
DMT FEM
Content Innovation of teaching the courses of European consumer and consumer behavior, marketing, marketing communication and market research by supplementing with theoretical and practical knowledge from the area of neuromarketing (010SPU-4/2013)
2013
2014KEGA DMT FEM
2020
2023General callsA. Andrejiová
KZ FZKI
20192020SUA Grant Agency M. HolotováDMT FEM
20112012VEGA
DMT FEM
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)
2014
2017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsDMT FEM
Food scandals and their impact on the image of food companies and consumer behavioural tendencies (VEGA 1/0022/20)
2020
2022
VEGA
DMT FEM
2018
2021Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DMT FEM
2016
2018
KEGA J. BerčíkDMT FEM
Implementation of New Technologies in the Content Innovation of the Course "E-commerce" within the Field of User Experience (UX) and User Interface (UI) (030SPU-4/2021)
2021
2023KEGA DMT FEM
2021
2023VEGA E. Horská
DMT FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)
2011
2012
KEGA Ľ. NagyováDMT FEM
International Marketing: A Visegrad Perspective (IVF 61100001)
2012
2014
Visegrad Scholarship Program
DMT FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín
2011
2013KEGA J. Golian
DMT FEM
2008
2010KEGA E. HorskáDMT FEM
Multicultural education for European citizenship
2007
2009
Grundtvig
E. Horská
DMT FEM
2017
2017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DMT FEM
Neurogastronomy: application of innovative marketing approaches in modern experience gastronomy and their influence on consumer behavior. (1/0878/21)
2021
2023VEGA J. Berčík
DMT FEM
2015
2016
Standard Grants
DMT FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010SASDMT FEM
Optimization of the economics of sheep and goat breeding in the production and economic conditions of the Slovak Republic (1/0679/21)
2021
2023
VEGA
P. RovnýDMT FEM
Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics (21310034)20132014
Standard Grants
DMT FEM
Perspective of sheep and goat farming and sheep and goat production in the Slovak Republic (1/0636/20)2020
2022
VEGA P. RovnýDMT FEM
2020
2020
SUA Grant Agency
Z. KádekováDMT FEM
2007
2009KEGA
DMT FEM
2017
2020
General calls
DMT FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre
2010
2013OP Ľudské zdroje
DMT FEM
Socio-economic and qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-15-0536)
2015
2019
General callsĽ. NagyováDMT FEM
20152015
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
P. Rovný
DMT FEM
20182021General callsP. RovnýDMT FEM
Sustainable development of subjects in food chain in the condition of Slovak Republic (1/0951/12)
2011
2013
VEGA
DMT FEM
2015
2015
KEGA
DMT FEM
The Use of Consumer Neuroscience and Innovative Research Solutions in Aromachology and Its Application in Production, Business and Services (APVV-17-0564)20182022
General calls
J. BerčíkDMT FEM
2018
2020
VEGA
DMT FEM
2014
2016
VEGA
DMT FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015
Flagship project
DMT FEM
Using of new technologies and interdisciplinary associations in consumer studies2016
2016
KEGA
DMT FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGA Ľ. Nagyová
DMT FEM
2010
2010
KEGA DMT FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov
2012
2014
VEGA
DMT FEM
2015
2015
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education DMT FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti
2012
2013Granty nadácií
DMT FEMKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected