Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 2556

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
" Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe ". (OC-2018-2-23460 )20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
• EU FP5 AGMEMOD "AGricultural MEmber states MODelling" project (2001- 2004)20012004FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
• EU FP5 INCO 2: "Public and private safety and quality requirements in the fresh produce sector in Central European countries"; (2000-2001)20002001FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
" European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) "-- COST Action CA15136 (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
" International Bioenterprise Education and Research ". (OC-2018-2-23186)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
... that David beat Goliath...20132013Flagship projekt STOP!!!P. BielikSPU
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)20072009VEGAJ. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
A European NetwokFor Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Academic Internationalization for Strengthening Economic Extroversion20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Action Austria - Slovakia: Fine sediment connectivity in agricultural catchments: a combined approach20172017Akcia Rakúsko - SlovenskoE. AydinKBaH FZKI
Actual trends in regional and local economy20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováFZKI
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (DO7RP-0016-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)20082011FP7J. PokrivčákKHP FEM
AGMEMOD 2020 - Agricultural Member State modelling for the EU and Eastern European countries (FP6 GA 21543)20062008FP6J. PokrivčákKHP FEM
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness20152016Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)19992000Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)D. UrminskáKBaB FBP
Agricultural commodity outlook for JRC-IPTS study; (2005-2006)20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováKŠOV FEM
Agricultural Extension in EU countries20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Agricultural Extension in EU countries20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Agricultural Knowledge Centre - Innovative Transfer of Knowledge20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries - AGMEMOD 2020. Project No. SSPE-CT-2005-021543 (2006-2008) (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Agricultural policy of EU20142017Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Agricultural Research and Innovation European Network (SEP-210176511)20152018HorizontP. BielikSPU
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Agricultural Trade Agreements(2005-2008) ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)20082008CEEPUSJ. RédlKKS TF
Agriculture and Water Management in Central Asia -- Sharing Experiences from Central Eastern Europe20152015Standard Grants STOP!!!P. BielikSPU
Agriculture Based Knowledge Sharing and Technology Transfer for Visegrad Universities (21610442)20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikSPU
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
AgrInnFoodHub: Food-Hub as a tool to promote collaborative and innovative solutions for resource management, services and logistics, for the strengthening and diversification of local agri-food systems and the community that supports them (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (2013-1-PL1-LEO05-37532 )20132015Leonardo da VinciZ. PalkováSPU
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGAP. ChrenekKBaB FBP
AGRO-CULTURE: AGRARIAN HERITAGE AS EUROPEAN CULTURE. DIGNIFYING RURAL COMMUNITIES AND THEIR HISTORY THROUGH SOCIAL INNOVATION AND PARTICIPATION (770621-1)20182022HorizontA. TóthKZaKA FZKI
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGAK. HudecKOR FAPZ
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)20112013VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agro-technology Innovative Consulting Network for Farmers in Universities of Jordan (617269-EPP-1-2020-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Agro-technology Innovative Consulting Network for Farmers in Universities of Uzbekistan and Azerbaijan20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczCIP FEŠRR
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)20192021KEGAS. GálováKJ FEM
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Aktion Austria - Slovakia: Research grant for PostDocs20142014Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aktion Osterreich - Slovakei20162016MVTSJ. FuskaKKI FZKI
Aktion Österreich-Slowakei - Forschungstipendien für Diplomanden (ZI.: ICM-2011-03705)20122012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313)20102013Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!D. MoravčíkováSPU
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)20032005rezerva vedy MŠ SRJ. SupukaFZKI
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). (3/4295/06)20062008KEGAD. HillováFZKI
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGAL. MaršálkováKHaBP FBP
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
Alliance for developing and implementing a European blueprint to sectoral training skills in bio-economy, new technologies & innovations in agriculture20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaŠ. MihinaKZSBT TF
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analysis of reasons for postponed hydraulic saturation of topsoil layers of loam Haplic Luvisol under reduced versus conventional tillage system20182018MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny20162017GA SPUA. TárníkKBaH FZKI
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPUT. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGAP. HalajKKI FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)20072009VEGAD. UrminskáFBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPUM. ŠnircKCH FBP
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)20192020GA SPUV. ZuzulováKEM FEŠRR
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)20122014VEGAJ. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGAM. OlejárKEAaI TF
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGAJ. VašíčekKBaB FBP
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009GA SPUM. BožikováTF
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)20192020štátne objednávky výskumu a vývojaM. ValachKVS FEŠRR
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543) (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanKVD FAPZ
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGAA. QinetiKE FEM
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy20192020GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPUP. ŠedíkCIT FEM
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGAV. VozárováKF TF
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPUP. MassanyiKFŽ FBP
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGAP. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGAM. KučeraKKS TF
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)20082010VEGAM. KačániováFBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)20112013VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)20122014VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGAD. HúskaKVS FEŠRR
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín20152019Všeobecné výzvyN. LukáčFBP
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)2020--GA SPUJ. BalážiKKaST TF
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)20172021Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPUJ. PaluchováKMO FEM
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19)20192022VEGAE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGAE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGAE. HoškováKE FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)20042004rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGAZ. GálováKBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020--Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010VEGAE. PintérKOVV FZKI
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)20152017KEGAJ. Maková
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Aplikovaná matematika. (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGAĽ. HujoKDaM TF
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-14-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-15-2021)20202021CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGAK. HennyeyováKI FEM
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)2020--Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food (2018-1-TR01-KA204-058739)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )20132015Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Assessment of physical quality of agricultural loamy sand Orthic Luvisol using hydrophysical soil parameters and agro-hydrological SWAP model20142014MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTSĽ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009APVVĽ. CagáňFAPZ
Baltic University Programme19952017Granty nadáciíA. FehérCIP FEŠRR
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPUM. ŠlosárKZ FZKI
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services20172017HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Best Practise in Social Entrepreneurship in Visegrad Countries - Comparison and Perspectives20172017Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020 M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGAD. TóthFAPZ
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGAK. HennyeyováKI FEM
Big Data Mining & Analytics for Academic Operational Excellence & Optimization of Pedagogical Outcomes (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Bildung eines FuE-Netzwerkes mit deutschen, ungarischen, slowakischen und rumänischen Partnern20152015štátne programy výskumu a vývojaĽ. JuríkKKI FZKI
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019VEGAS. JavorekováKMi FBP
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)20192019HorizontJ. GadušKRBE FEŠRR
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGAM. ŠlosárKZ FZKI
Biodiverzita - Zážitkové vzdelávanie20192019Granty nadáciíR. KirchnerSPU
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTPJ. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biodiverzita po nehode v Černobyle20162016Small Grants STOP!!!E. MňahončákováSPU
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008VEGAS. JavorekováKMi FBP
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011VEGAJ. NovákFAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGAO. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
Biochar as option for sustainable resource management (Cost TD1107 )20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGAS. JavorekováKMi FBP
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVTJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGAI. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)20172021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGAM. EliašováKE FEŠRR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGAB. BobčekFAPZ
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGAL. TátošováKKPaPÚ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPUT. VerešFAPZ
Biology, Biotechnology and Food Sciences2019--CEEPUSM. KačániováKOVV FZKI
BioMonitor - Monitoring the Bioeconomy (H2020 GA 773297)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy (1/0714/09)20092011VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (proposal 812664)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (PP-H2020-18-0004)20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd (VEGA 1/0447/16)20162018VEGAT. TóthSPU
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018VEGAT. TóthKCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)2020--CEEPUSA. KolesárováDFBP FBP
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGAA. JakábováKBZ FZKI
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGAM. AngelovičováFAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Boosting NEETs’ Employability by Beekeeping20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. ŠedíkDFEM FEM
Bošany - ateliér verejnej zelene20172018Zmluva o dieloM. VerešováKZaKA FZKI
Botanická kuchyňa20192019rozvojový projektE. MňahončákováSPU
Botanické leto20182018rozvojový projektE. MňahončákováSPU
B-Plan Second Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaKGPB FAPZ
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004UPM. HaloFAPZ
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Bulgarian, Russian and Armenian MBA programs in Agribusiness20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKZVMP R R
Bulgarian, Russian and Kazakh MBA programs in Agribusiness2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKZVMP R R
Business Economics a Economics of Enterprises (Praktiká) (022SPU-4/2020)20202021KEGAM. UrbánováKE FEM
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)20162018KEGAJ. FuskaKKI FZKI
Capacity Building in Agricultural Innovation Services in CEE Countries (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Capacity Building of QA Experts in Russia and Kazakhstan20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region20202020Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KolesárováDFBP FBP
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUSL. TátošováKKPaPÚ FZKI
CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO (11659)20142014CEEPUSJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20192020CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus Freemover Scholarship20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
CEEPUS III Scholarship20152015CEEPUSV. PaganováKBZ FZKI
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGAD. HupkováKE FEM
Central and Eastern European Value Network for the Promotion of Rural Business in the BioEconomy2018--HorizontJ. GadušSPU
Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Central Asian Network for Internationalization Higher Education20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20152015Jean MonetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20162016Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20172018Jean MonetL. PalšováFEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Central European NeTwork for Risk Research20172017HorizontP. BielikKE FEM
Central European Rural Wastewater (CERuWa) (CE1604)20192021InterregĽ. JuríkKKI FZKI
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonetP. SchwarczFEŠRR
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Centre of Excellence for European Food Environment and Health (621113-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-CoE)2020--Jean MonetA. KolesárováFBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)20102014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Cities for Participatory Strategic Planning as food hubs living labs (H2020-FNR-2020: SEP-210641998 )20202023Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Climate change adaptation for rural development: blended learning and dissemination in V4 and EaP20172018Visegrad University Studies Grants STOP!!!Ľ. JuríkKKI FZKI
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSPU
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGAK. HennyeyováKI FEM
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Comparative Double Degree in EU and South-Korean Rural Development and Agricultural Economics (501/2015/SPU)20152018Bilaterálna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Competitive Business Models for Rural Areas20182018HorizontP. RovnýFEM
Complex model of energetic utilization of biomass in North-Hungarian Region, Nitra-, Banska Bystrica-, Košice counties with cross border cooperation (ITMS č. 14420100021)20062008InterregJ. MagaKSaVB TF
Complex renewable energetic, cooperation model in a Hungarian region and zhree Slovakian counties (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregJ. MagaKSaVB TF
Connecting European Connectivity Research (Cost Action ES 1306)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Continuous professional development on safe-green-resilient food supply chains in Egypt20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (CA 16110 )20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Cooperation along the historical Amber Road - The global knowledge20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Cooperation between universities and business sector in implementation of international trade20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaN. TurčekováCVVP FEM
"Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries"20142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
COST Action CA18137-European Middle Class Mass Housing2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáSPU
COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned - TUD COST Action TU120120132016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Short term scientific mission (STSM)- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Cradle-to-Cradle in Higher Education20142014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
Creating a business in the digital age -- developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management20182018Visegrad GrantsP. FinduraKSaVB TF
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption20172017InterregP. OtepkaKTUR FEŠRR
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.20162018OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBP
Creation of Agro Business Centers in Jordan (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan20192021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan-Tunisia (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Cross-border education20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
CultTour - Garden Heritage Conservation and Tourism (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
Cultural, business, social and scientific perspective in managing diversity in V4 countries20172018Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Cultural heritage of Malopolska under the International Academic Partnership Programme20192020Bilaterálna spoluprácaJ. GolianKHaBP FBP
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020MVTSM. FikselováKHaBP FBP
Curriculum Modernization - Tajikistan (P132652)20162016Granty nadáciíP. BielikKZVMP R R
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Danubius Transfer Centre20122014rozvojový projektD. HúskaSPU
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)20062006rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Dendrologický prieskum a štúdia obnovy evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči (Ni/1-614/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Der Immobilienmarkt der Europäischen Union20192020Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)J. LazíkováKPr FEŠRR
Designining An Assessment Tool For Qualification Of Agricultral Advisors in EU Farms Advisory System20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGAA. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023VEGAA. BobkováKHaBP FBP
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVTJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)20162016VEGAM. KorenkoTF
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGAJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látokv celulárnom modelovom systéme in vitro20182021VEGAZ. KňažickáSPU
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)20202023VEGAS. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGAM. KačániováKMi FBP
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní2020--VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGAM. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Developing a holistic approach to enhance drinking water quality while supporting farming systems without harming public health (728020-1)20162020HorizontD. HúskaFEŠRR
Developing higher educatioN through establishing heAlth training center for transferring microarray Technology20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaV. VietorisKTKRP FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects20192023HorizontV. VietorisFBP
Development Education for University Communities and European Youth towards Internacional Development Cooperation (EUROP-EYD 2015)20142017EuropeAidA. BandlerováFEŠRR
Development of Agricultural Insurance Programs in Universities in Ukraine20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákKHP FEM
Development of environmental management course for the Aral Sea region2021--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Development of new career opportunities in the wine and wine related industries20172017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PokrivčákKHP FEM
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)20172020InterregM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)20132017TempusE. HorskáDFEM FEM
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs20162019HorizontD. HúskaKVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)20172018Standard Grants STOP!!!M. ValachKVS FEŠRR
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGAD. OrszághováKM FEM
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPUK. HudecKOR FAPZ
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGAM. ValentKFŽ FBP
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVTK. OlšovskáKFR FAPZ
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)20162017KEGAŠ. AilerKOVV FZKI
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGAS. JavorekováKMi FBP
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)20082010VEGAP. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Dokument starostlivosti o dreviny a štúdia obnovy historického parku v Budmericiach (NI/1-660/2019/SPU)20192020štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGAJ. JančovičFAPZ
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGAZ. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTSP. BielikKE FEM
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)20192021VEGAT. BullováKE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)20152017VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPUZ. KapustováKE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGAM. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováKHP FEM
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGAO. LožekFAPZ
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014OP Výskum a inovácieR. ŽidekLN FBP
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)20202023VEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGAJ. TomášKCH FBP
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Dynamizating Youth for Social Innovation DYouth20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováKHP FEM
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition20152016Standard Grants STOP!!!A. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Ecologica Mednet20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováSPU
Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programme20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetO. BeňušKPr FEŠRR
Economic Aspects of Regional Development in the Specific Area of V4 Countries (21610402 )20162016Small Grants STOP!!!M. MarišFEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Economic Education for Rural Development20092012Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. BielikSPU
Education for self-employment20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Education on Bioeconomy. A European Perspective2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Education on Bioeconomy. A European Perspective (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)20162018KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGAP. KováčikFAPZ
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPUM. MacákKSaVB TF
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGAK. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGAM. UrbánováKE FEM
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť technickej a technologickej inovácie pestovania vybraných okopanín a olejnín (VEGA 1/7686/20)20002002VEGAJ. JechTF
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Effect of two different type of compost and mineral fertlizer on selected soil properties.20142014Small Grants STOP!!!S. JavorekováKMi FBP
Eigennamen und ihre Wiedergabe in der literarischen Übersetzung20182018Akcia Rakúsko - SlovenskoS. GálováKJ FEM
EIT Climate-KIC2020--Horizont 2020 J. HorákFZKI
EIT Climate-KIC Hub20202020Horizont 2020 E. AydinFZKI
EIT Food Hub20192020Horizont 2020 A. KolesárováFBP
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGAM. BrestičFAPZ
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20172019GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Ekologická a energetická optimalizácia produkčného agrosystému s podporou informačných technológií a manažmentu priestorovo diferencovaných vstupov. (1/3478/06)20062008VEGAL. NozdrovickýTF
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)20072009VEGAJ. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGAĽ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGAP. FinduraKSaVB TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGAR. OpáthKZSBT TF
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGAI. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022VEGAE. LazorčákováKHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022VEGAO. BeňušKE FEM
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPUJ. LazíkováKPr FEŠRR
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováKMO FEM
Ekonomické aspekty diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike2019--VEGAD. LančaričSPU
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGAM. RichterKE FEM
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKŠCH FAPZ
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGAK. HennyeyováKI FEM
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGAM. HanováKŠOV FEM
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGAP. EliášKE FEŠRR
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGAM. RačekKBZ FZKI
Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov (SK-CZ-02606)20062007Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGAI. HolúbekKF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (361/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGAZ. TkáčKDaM TF
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
eLiSE -- e-Learning in Smart Environments (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Emerging food risks identification platform20162016Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)20152018Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomy (818351)20182021HorizontD. MoravčíkováSPU
      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV) (PP-H2020-18-0025)20182019Prípravné projektyD. MoravčíkováSPU
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018VEGAM. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca2020--GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Energetická hospodárnosť veľkokapacitných objektov pre chov hospodárskych zvierat (1/0815/12)20122015VEGAŠ. PogranKS TF
Energetická politika zemí V4 v oblasti obnovitelných zdrojů20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancement of Agri-Food Logistics and Supply Chain in MENA Region20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Enhancing Biodiversity, Controlling Climate Change and Increasing Green Infrastructure (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Enhancing Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on Environmental Protection & Land Management (561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczFEŠRR
Enhancing ENTERprising culture in Agrarian higher education institutions20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczFEŠRR
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. MassanyiKFŽ FBP
Entering the Bio Based EconomY (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepeneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurship and Legal Environment of the Food Industry in the EU20172020Jean MonetO. BeňušFEŠRR
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)20042006KEGAĽ. JuríkFZKI
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Environmental benefits of amending of Orthic Luvisol with biochar20152015MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGAJ. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia20192019CEEPUSE. AydinKBaH FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGAA. UherKZ FZKI
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019GA FEŠRRL. KončekováKEM FEŠRR
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. FerusFAPZ
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGAI. JanoškoKDaM TF
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)20102011KEGAD. UrminskáFBP
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)20172021HorizontM. BrestičKFR FAPZ
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováKE FEM
ERASMUS Výučba učiteľa20132013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania) (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováKJ FEM
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13 (12201-0886/NITRA02)20122013Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2013/14 (13201-0766/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15 (2014-1-SK01-KA103-000135)20142015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)20162017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)20172018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)20182019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)20202020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)20152016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)20192021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2020-1-SK01-KA107-077779)20202022Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erazmus - mobilita učiteľa20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováKPr FEŠRR
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu20162019Všeobecné výzvyL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards. (BestFood)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGAO. DebrecéniFAPZ
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákKHP FEM
EU Approaches to Public Management20162019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management20172019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management20152015Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
EU Land Policy - the Pathway Towards Sustainable Europe (542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO)20132016Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
EULAlinks II20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (proposal 822398)20182018Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (PP-H2020-18-0016)20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
Euro Russian Academic Network (2011-2573/001-001-EMA2)20112015Erasmus MundusE. HorskáSPU
Euro Russian Academic Network PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)20172021HorizontA. BandlerováFEŠRR
European Joint Doctorate on Impact of innovations in rural areas20182021HorizontA. BandlerováFEŠRR
European Master Programme in Business Administration in Agribusiness20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikSPU
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
European Platform on Particle System Characterization20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
European Platform on Particle System Characterization (OC-2019-1-23993)20202022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
European Union - Latin America Academic Links (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES20062007Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022Multilaterárna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
European-China Higher Research Network for Soil regeneration and Food Production (101000547-1)20212026Horizont 2020 A. BandlerováFEŠRR
Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor II (2013-1-SK-LEO02-06238, PLM)20132014Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTSE. HorskáFEM
EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural Economics (2008-1745/001-001 CPT-USTRAN)20082012EU-US AtlantisA. BandlerováFEŠRR
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Everyday Life in European Union: Increasement of living standards and human rights protection in EU (621346-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-MODULE)20202023Jean MonetK. ČechmánekFEŠRR
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováKI FEM
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)20192021KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
EXPAND THE BIO-BASED INDUSTRY ACROSS EUROPE20192021HorizontD. MoravčíkováSPU
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Extenzívne bylinné úpravy v záhradno-architektonickej tvorbe. (4/2003/08)20082010AVD. HillováFZKI
Facilitation methodologies for innovative learning and teaching in Higher educational organizations20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)20092010Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (DO7RP-0018-10)20102015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (FP7 GA 245123)20102013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)20192021VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGAE. HorskáFEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGAZ. LušňákováKMan FEM
Farby a plody jesene20192020rozvojový projektE. MňahončákováSPU
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021VEGAM. HabánKUPH FAPZ
FarmersAduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (21640443 V4)20172018Standard Grants STOP!!!Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FA1405 - Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production20142019COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)20072010MVTSJ. NovákKTEKP FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)20182019MVTSM. BrestičKFR FAPZ
FERIA: DESIGNING AND TESTING A FORMAT FOR ENERGIZING RURAL INNOVATION ACTION (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Fertilizer based on sewage sludge derived char20202025Horizont 2020 Ľ. JuríkKKI FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Financial relations in the context of the European law20162019Jean MonetB. PavlíkováKPr FEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGAA. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky20202020GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGAM. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonetM. TóthKF FEM
Flux measurement tecnhniques for non CO2 GHG: methods, sensors, databases and modelling (COST Action: FP0903)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)B. NovotnáKKI FZKI
Flux measurement techniques for non CO2 GHG: methods, sensors, databases and modeling20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
Food, health and law20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20192022Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
Food Quality for Europe (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20202023Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)20122017FP7J. PokrivčákKHP FEM
FOOD4URB: CONTRIBUTION OF URBAN FOOD FOREST TO ECOSYSTEM SERVICES IN URBAN REGION20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Forecasting and control of the selected species of Grapholitha and Cydia by use of new ecological methods for sustainable agriculture (SK-BG 2013-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami20162016VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGAI. MezeyováKZ FZKI
FORWARD NITRA 2014 - International Scientific Conference20142015Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Foster Academic Excellence: master program in Environmental and biosocial climatology and monitoring (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia20172017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikSPU
Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Fostering Latina America Sustainable Development through higher education mobility and cooperation20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Fostering university-enterprise cooperation for food industry development / FIDE2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Fostering university-enterprise cooperation in the field of winemaking20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)20042006VEGAĽ. KubíkTF
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development20162019Granty nadáciíI. TakáčKEP FEŠRR
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Fruits and Vegetables Osmotic Drier Development (114-451-00565/2007)20072007Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Fully automatic feedstock separator20162016HorizontV. KročkoKKaST TF
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie bunkovej homeostázy v podmienkach environmentálnej záťaže (APVV-19-0593)20202024Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie iónovej a štrukturálnej stability organizmu v podmienkach environmentálnej záťaže (1/0685/20)20202020VEGAM. PožgajováSPU
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáKGŠR FAPZ
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0420/20)20202022VEGAM. HauptvoglKEM FEŠRR
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGAM. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--VEGAM. ŽivčákKFR FAPZ
Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions20182020HorizontM. ChrenekováFEŠRR
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Genetic screening of the meiosis regulatory genes expression under the heavy metal-induced toxicity (GSMRG)20182018Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018Všeobecné výzvyP. HauptvogelKFR FAPZ
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)20092011VEGAZ. GálováFBP
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGAR. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVTP. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGAA. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)20172022Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTSP. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze20172017Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGAJ. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGAP. StrapákFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGAM. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)20122015VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network: Building capacity for nature-based solutions in South Eastern Europe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Green Infrastructure Learning Network (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)20172019VEGAZ. GálováKBaB FBP
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)20172019KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Global Village of Science and Education20202021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. GálováKBaB FBP
Global Village of Science and Education - Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w obszarze nauki i edukacji. (NAWA 2018)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovZ. GálováKBaB FBP
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTSM. BrestičFAPZ
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania20142016Slovak AidD. MoravčíkováSPU
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008AVM. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGAR. SerenčéšFEM
GRACE- GRACE- GReen shAring in Central Europe20182021InterregK. HalászováFZKI
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Green industry innovation (Nórske fondy)20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Green Infrastructure - Exploring the Scope of an Integrative Concept (International Master of Landscape Architecture)20142015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (FPS COST Action FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Green infrastructure approach:linking environmental with social aspects in styudying and managing urban forests (COST FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Grüne Infrastruktur in der Kulturlandschaft (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)20142015Bilaterálna spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Health-promoting potential of polyphenol-rich fruit extracts20192022Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Healthy animal nutrition via nanoherbal applications: investigation through omics-technologies ". (OC-2018-2-23424)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.20172018Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
HERITIN- Cultural Heritage for Inclusive Societies (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Hewen20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Higher Objectives of National Organizational Reform (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015TempusE. HorskáDFEM FEM
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPUJ. GažoFAPZ
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPUM. GolianKZ FZKI
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGAP. TóthKOR FAPZ
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováKRR FEŠRR
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)20172019VEGAT. TóthKCH FBP
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováKHP FEM
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie kvality a bezpečnosti nových potravín s pridanou výživovou hodnotou využitím moderných analytických metód (1/0337/20)20202020VEGAJ. ŠtefánikováSPU
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)20062006GA SPUM. BožikováTF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Hodnotenie kvality vody20152015CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)20102010GA SPUJ. JobbágyTF
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019GA FEŠRRM. PrčíkKEM FEŠRR
Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy (192/03180)20022004UPĽ. KubíkTF
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)20142015MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanKVD FAPZ
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGAM. KotusKKaST TF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)20172020VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
honeyBEEs - Operationalizing HEalth Status Index in Europe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202022VEGAP. HricKRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
HRM in Visegrad countries - regional, national, and international context20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Human Resource Development of NGOs (SKHU/1902/4.1/061)20202021InterregE. MarišováFEŠRR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
HU-TAF-4163: Review of historic materials of Hungarian oak taxa with a focus on introgressive hybrids20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014KEGAJ. AntalKBaH FZKI
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Challenges for forest management in eastern Austria: Will we be able to control wind erosion under climate change?20172020Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Challenges for forest management in eastern Austria: Will we be able to control wind erosion under climate change? (KR18AC0K14642)20192022Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. BrestičKFR FAPZ
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)20192023Všeobecné výzvyJ. VašíčekKBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“20202021GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)20032006KEGAJ. TomášFBP
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Chill out zone (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
IDEE( Entwicklung von mehr Bildung für Europa )20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Identification of a New Paradigm for Local, Participative and Sustainable Food Production Model20152018HorizontE. MarišováFEŠRR
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat20182020VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGAS. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGAO. KadlečíkFAPZ
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020VEGAB. NovotnáKKI FZKI
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)20142016VEGAJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGAK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do študijného programu "Automatizačná a informatizačná technika v riadení kvality produkcie". (3/4284/06)20062008KEGAZ. PalkováTF
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)20182020KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGAE. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGAM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGAD. ŠťastnáFAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGAA. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGAA. Kravárová
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstva (KEGA 019SPU-4/2020)20202022KEGAJ. HorákKBaH FZKI
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGAJ. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Implementácia programovania v krajinárstve20192019Granty nadáciíJ. FuskaKKI FZKI
Implementácia prvkov presného poľnohospodárstva v manažmente vybraných systémov pestovania poľných plodín (VEGA 1/0587/03)20032005VEGAL. NozdrovickýTF
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)20202022KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGAM. KotusKKaST TF
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Implementation of Green Infrastructure Approach to link Environmental and Social Aspects in the Research on Urban Forests (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementation of Innovative Approaches in Sensory Marketing (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
Improve Skills through mobility Learning Experiences20132013Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improvement of co-operatives' legislation for promotion of social coherence (21710233)20172017Standard Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Improvement of hygiene criteria in cheese production to EU standards - BestCheese20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováKE FEM
Improving access to and use public sector information20052007Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018HorizontL. LackóováKKPaPÚ FZKI
IMPROVING SOIL USE EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE CEREAL AND VEGETABLE CROP PRODUCTION IN THE EU AND CHINA2020--Horizont 2020 J. GalambošováKSaVB TF
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)20072008MVTSP. MassanyiFBP
Inclusive health and wellbeing in small and medium sized cities (SEP-210579659)20192024Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkKGPB FAPZ
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle20172017Granty nadáciíM. PožgajováKGPB FAPZ
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGAK. HennyeyováKI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (365/01260)20092012rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Information Hub on Youth Digital Training and Education20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law in Latin American Countries (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law World Wide (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agri-Environmental Law in Latin American Countries (618249-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Innovation in CANcer PREVENTion with Med&Food tech20182020Granty nadáciíL. GabrínySPU
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Innovation in Reproductive Science and Technology20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Innovation network towards inclusive, healthy and sustainable City Region Food Systems for all (101000711)20212026Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Innovations for Development of High-Quality Skills via Learning Mobility Experience20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance20202023Akcia Rakúsko - SlovenskoP. SchwarczSPU
Innovative Aspects of International Vocational Training in Relation to Requirements of Labour Market20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Innovative ICT-enhanced TEaching approaChes 4 ECO-social sustainability in Jordan & Syria20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Innovative ICT-enhanced TEaching approaChes 4 ECO-social sustainability in Jordan & Syria (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Innovative rain gardens’ methodologies in Training of Environmental specialists20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Innovative Training for Rural Innovation20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGAN. PollákováKPG FAPZ
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGAJ. DrábekováKM FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)20192021VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)20192021KEGAM. FikselováKHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu2018--OP Výskum a inovácieL. GabrínySPU
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)20202022KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)20192021KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGAM. PapKEAaI TF
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGAJ. Palkovič