Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 552

StateNameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
2017
2019
KEGA
DGaPB FAaFR
2017
2019
VEGA
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. NôžkováDGaPB FAaFR
A Study of Abiotic and Biotic Components of Nature Reserve Alúvium Žitavy and Reserves Importance to Biodiversity Conservation of Agricultural Land. (1/0275/08)20082010
VEGA
DEaZ FAaFR
2020
2021
Multilateral cooperation
B. GálikDAN FAaFR
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
2017
2017
VEGA
DCP FAaFR
Adaptation of sustainable agroecosystem and mitigation of climate change. (1/0466/10)
2010
2011
VEGA
DSAaH FAaFR
20152015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DSAS FAaFR
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)20162016VEGA M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)20082010VEGA K. Hudec
DPP FAaFR
2011
2012Bilateral cooperationP. Eliáš
DB FAaFR
20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. Arpášová
DSAS FAaFR
2014
2016
VEGA
R. Toman
DVS FAaFR
Analysis of harmful gases production in rural area and proposal of ccientifically substantiated technological measures for its minimisation (1/0609/12)
2012
2015
VEGA KZSBT TF
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)20152019
VEGA
DAH FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
20052007VEGA
FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela
2003
2003SUA Grant Agency DVS FAaFR
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)
2011
2014
FP7
KZSBT TF
2017
2019
Granty nadácií
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )
2013
2015
Multilateral cooperation
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
20112015FP7DPP FAaFR
Assessment of toxicological aspects of milk production in various environmentally affected areas (1/2019)20202021Grant Agency FAFRM. PšenkováDVS FAaFR
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DPP FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
20052009MVTS Ľ. CagáňFAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
20072009
SRDA
FAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)
2017
2019
KEGA P. Šmehýl
DSAS FAaFR
2017
2017
Horizont 2020
R. Chlebo
DSAS FAaFR
Best4Soil (817696)
2019
2021
Horizont 2020
DSAaH FAaFR
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009
KEGA
FAaFR
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilateral cooperation
DHN FAaFR
20142016
VEGA
T. Baranec
DB FAaFR
Biodiversity, synantrophisation, ruderalisation, de- and reforestation of secondary alpine grassland and their effect on the landscape formation in the national parks of Western Carpathian Mountains (1/0851/10)2009
2011
VEGA
FAaFR
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006VEGA P. ŠťastnýFAaFR
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)J. NovákDGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
1996
2000
VEGA
T. Baranec
DB FAaFR
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)
2006
2008
VEGA
FAaFR
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)
2011
2013
VEGA
DSAS FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology20082008KEGA
DGaPB FAaFR
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
20082010FP7DPP FAaFR
2008
2010
VEGA
DPP FAaFR
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. NôžkováFAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)
2005
2007
VEGA
V. Pačuta
DCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)2002
2004
VEGA
DCP FAaFR
20062008
VEGA
I. ČernýDCP FAaFR
2015
2018
VEGA
O. DebrecéniDAH FAaFR
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012VEGA FAaFR
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)
2008
2010
VEGA
DCP FAaFR
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011SUA Grant Agency T. VerešFAaFR
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)
2004
2006
VEGA M. Angelovičová
FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (excluding mobilities)
DB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (excluding mobilities)P. ChrenekDB&B FBFS
Boarding habits and life style of selected population groups in the Slovak Republic in relationship to morbidity, mortality and possibility of their influencing (1/2321/05)
2005
2007VEGA J. DaniškaDHN FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2014
2014
FP7
K. Olšovská
DPP FAaFR
20132013FP7
DPP FAaFR
2015
2018
CEEPUS
DGaABB FAaFR
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
M. HaloFAaFR
2014
2017
Leonardo da VinciP. Tóth
DPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change
2018
2019
Bilateral cooperation
M. Brestič
DPP FAaFR
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition (APVV-16-0170)
2017
2021General callsB. Gálik
DAN FAaFR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Climate change as a challenge for improved plant tolerance studies for drought and high temperature (SK-CN-0023-09)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
A. RogožníkováSUA
Colostrum of sows, its importance and changes of its composition (01-GA SPU-16)2016
2017
SUA Grant Agency M. RolinecDAN FAaFR
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)2015
2015
Bilateral cooperation
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)
2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Creation of modern textbook for innovative teaching a subject Soil Anthropization in Slovak and English language (001SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA N. Polláková
DSS FAaFR
Dairy Care Action (FA1308)
2013
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaABB FAaFR
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)
20102011
VEGA
DHN FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVDGaPB FAaFR
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008
VEGA
FAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGA J. BrindzaIBCaB FAaFR
2020
2024
VEGA M. Halo
DAH FAaFR
2020--VEGA DAH FAaFR
Determination of effects of biologically active substances of small fruit on health of consumers
2021
2023
VEGA
J. Kopčeková
DHN FAaFR
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)2014
2016
VEGA M. HabánováDHN FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
2007
2009KEGA P. Chlebo
FAaFR
Development of Pedological Terminology of Slovak and English Equivalents and Their Applicability in Scientific-Pedagogical Process (013SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
DL FEM
2015
2015
KEGA
DGEaFC FAaFR
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)
2011
2013
VEGA
P. Tóth
DPP FAaFR
2006
2006
SUA Grant Agency DPP FAaFR
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. OlšovskáDPP FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015
KEGA
IBCaB FAaFR
Diversity, distribution and biology of endangered archaeophytic weeds in Slovakia (1/0086/08)
2008
2010
VEGA
FAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
2006
2008
VEGA
FAaFR
2009
2011
VEGA I. Ikrényi
FAaFR
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít2019
2023
OP Výskum a inovácie
M. HabánováDHN FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009
VEGA
FAaFR
20122013MVTS M. BrestičDPP FAaFR
2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KZ FZKI
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
20052007
Leonardo da Vinci
DPP FAaFR
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)
2007
2009
VEGA
FAaFR
20192019
VEGA
DSAaH FAaFR
Ecologization of Agricultural Practicies and the Environmental Function of Agriculture on the Intensive Farmland (1/4441/07)2007
2009
VEGA M. Macák
DSAaH FAaFR
2013
2015
VEGA
Ľ. GurčíkDSAS FAaFR
2010
2011VEGA P. KováčikFAaFR
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA
K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
2005
2007
VEGA DAN FAaFR
Effect of agroecological and agrotechnical conditions un biochemical quality od barley.
2020
--
VEGA DCPGE FAaFR
20102011VEGA DPP FAaFR
2008
2010
VEGA
D. BíroDAN FAaFR
Efficiency of nutrients utilization and energy from feeds by the of safety foods production (1/6126/99)
1999
2001
VEGA DAN FAaFR
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006VEGA FAaFR
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015
VEGA
Ľ. KováčFAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
20082010
VEGA
I. Točka
FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
Ekologizácia aracionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)
2005
2007VEGA I. TočkaDSAS FAaFR
Enhancing the adaptation performace of agroecosystems with emphasis on productivity, product quality and reduction of GHG. (1/0512/18)
2018
2018
VEGA
DSAaH FAaFR
20172017VEGA Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Environmental Assessment of Specific Biotopes of Danubian Lowland (1/0604/20)
2020
2023
VEGA
J. Ivanič Porhajašová
KEaB FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat
2015
2017
VEGA DSAS FAaFR
Environmental effects of production system on realization of genetic information of production, reproduction and health of animals
2019
--
General calls
DGaABB FAaFR
20152017
General calls
E. TobiašováDSS FAaFR
Environmental screening of variability of secondary metabolites of plant natural resources in soil-climatic conditions of Slovakia (1/0749/21)
2021
2024
VEGA M. Habán
DSAaH FAaFR
2009
2011
Bilateral cooperation
P. EliášDB FAaFR
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
SRDAFAaFR
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)2017
2021
Horizont 2020
M. Brestič
DPP FAaFR
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture2011
2011
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
DSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (excluding mobilities)M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
DSAaH FAaFR
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA
DHN FAaFR
Ethologycal and physiological conseqences of acting of productive load and climatic changes to animal production (1/0717/12)2012
2014
VEGA
DAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)2007
2009
VEGA
FAaFR
2012
2014Erasmus (excluding mobilities)R. Kasarda
DGaABB FAaFR
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
20182018FP7DPP FAaFR
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021EC TenderDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (SK-BG-2013-0029)20142015
MVTS
DPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)2003
2005
VEGA P. Strapák
DAH FAaFR
Evaluation of selenium potential in increasing of the field crops resistance to biotic and abiotic stress in changing climatic conditions2021
2024
VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
2016
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDSAS FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)20142019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Halaj
KKI FZKI
Evaluation of the risk of bioavailability of selected potentially toxic elements in burdened territory by anthropogenic activities from contaminated sediments (1/0003/15)20152017VEGA J. UrminskáDEaZ FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )
2003
2005
KEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
2009
2011
OP Výskum a inovácieM. Bežo
DGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGaPB FAaFR
Farm potential of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in changing climate conditions20202022
VEGA
DCPGE FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018
Visegrad Scholarship ProgramIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)20172018
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
2017
2019
KEGA
DAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)20072010
MVTS
J. NovákDGEaFC FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)20122014
KEGA
D. Bíro
DAN FAaFR
Fodder crops glossary
2017
2017KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/2018/20)20202022
VEGA
DSAaH FAaFR
Forage and seed production use Slovak newly intergeneric hybrids xFestulolium A. et Gr. in climatic conditions of the Danube Lowland20172017
VEGA
P. Hric
DGEaFC FAaFR
2018
2018
KEGA
DGEaFC FAaFR
Forage crops - glossary of terminology20142014KEGA
DGEaFC FAaFR
2019
--KEGA DGEaFC FAaFR
2015
2019General callsJ. GašparíkDSAS FAaFR
Fresh vs. stored honey: comprehensive study of Slovak honey after extraction and during the storage using physico-chemical, microbiological and molecular-genetic methods
2019
--
General calls
DGaABB FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)
2017
2021
General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006
SUA Grant Agency
DGaPB FAaFR
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006KEGA M. BrestičFAaFR
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDGaPB FAaFR
Genetic and breeding parameters in selection of the farm animals. (1/0391/12)20122015VEGA
DAH FAaFR
Genetic diversity in wheats germplasm and its exploitation in organic farming (APVV-14-0924)
2015
2018
General calls
P. Hauptvogel
DPP FAaFR
Genetic diversity of cattle and horse breeds (SK-AT-0012-10)2011
2012
Bilateral cooperation
DGaABB FAaFR
2009
2011
VEGA J. CandrákDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of show-jumping and diversity with use of genomic information of horses with national importance in Slovakia (1/0742/17)20172019
VEGA
R. KasardaDGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis
2017
2017
General callsM. Požgajová
DGaABB FAaFR
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. StrapákDAH FAaFR
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011
VEGA
A. TrakovickáFAaFR
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)
2006
2006
MVTS
P. Strapák
FAaFR
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)
2009
2011
KEGA
J. Brindza
FAaFR
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)2006
2008
VEGA
FAaFR
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGA
FAaFR
Genetics and epigenetics of ewes milk production in Slovakia (APVV-15-0072)2016
2020
General callsV. TančinDVS FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)
2015
2016
General calls
DGaPB FAaFR
Genomic Indicators of extranulcear DNA as source of Diversity for Animal Breeding (APVV-17-0060)
2018
2022General callsDGaABB FAaFR
Genomic indicators of Pinzgau cattle diversity (SK-AT-2015-0016)2016
2017
Bilateral cooperationDGaABB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)2016
2020
General calls
DGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DGaPB FAaFR
Global climate change and production : strategy to improve wheat and rye genotypes for drought and high temperatures tolerance (SK-CN-0035-12)
2013
2014
MVTS M. BrestičDPP FAaFR
Global education in context in context of sustainable agriculture and food production (023SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
DSAaH FAaFR
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
20042005
MVTS
FAaFR
2004
2008SASDPP FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperationB. Gálik
DAN FAaFR
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
2016
2016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Growing of turfs in low input conditions
2012
2012
VEGA
DGEaFC FAaFR
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
2004
2004
SUA Grant Agency
J. GažoFAaFR
2019
--
VEGA
DSAS FAaFR
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)
2014
2016VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
2014
2014
Bilateral cooperationJ. Nôžková
DGaPB FAaFR
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)
2008
2010
VEGA
V. MacuraDSAS FAaFR
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGA J. Andreji
DSAS FAaFR
2018
2018
Horizont 2020R. ChleboDSAS FAaFR
Hulled wheat species - quality and functional properties, effect on human health parameters (1/0488/21)
20212023
VEGA
K. Fatrcová ŠramkováFAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)2004
2006
VEGA
FAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)2004
2006
VEGA
Ľ. KováčFAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dielo
IBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dielo
IBCaB FAaFR
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.2008
2010
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Identification of critical anthropometric parameters in relation to obesity and risk components of the food chain (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022
Grant Agency FAFR
DHN FAaFR
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
2009
2011
VEGA
FAaFR
2003
2007
VEGA
O. Kadlečík
FAaFR
Impact of Climate Changes in the Retrospect and Present on the Some Floristic-Productions Characteristics of the Grassland Ecosystem. (1/0202/08)20082010VEGA J. Jančovič
FAaFR
Impact of plant essential oils and extracts on microbial composition of chicken intestinal microflora considering their health and utility
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. Arpášová
DSAS FAaFR
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu2018
2019
Granty nadáciíDHN FAaFR
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)
2007
2009
KEGA
D. ŠťastnáFAaFR
2015
2015
KEGA
DPP FAaFR
2019
2021
KEGA J. MrázováDHN FAaFR
Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the Web
2015
2017KEGA M. GažarováDHN FAaFR
Improvement of animal products nutritional quality by increasing content of bioactive fatty acids, utilizing natural feeds and by-products feedstuffs with stress on safety and suitability (1/0723/15)
2015
2018
VEGA
D. Bíro
DAN FAaFR
Improvement of water infiltration in soil and increase of yield quantity and quality of cultivated plants by rational application of vermicompost and two kinds of earthworms (1/0378/20)
2020
--
VEGA
DACHaPN FAaFR
Improving of dual education in hygiene of animal breeding technologies
2017
2019
KEGA DVS FAaFR
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)
2016
2020
General calls
M. Šimko
DAN FAaFR
Increasing of nutrients transformation to suitable production of safety animal food by effectively utilization of origin natural resources (1/0662/11)
2011
2014VEGA
DAN FAaFR
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Inferring signatures of selection from whole genome sequences (DS-FR-19-0002)
2020
2020
Multilateral cooperation
R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Influence of global climate change to the European corn borer population dynamics (1/0732/14 )20142017VEGA
DPP FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle2017
2017
Granty nadácií
DGaABB FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the corse Animal Production (035SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA
DAH FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the course of Cattle breeding
2018
2020
KEGA
P. StrapákDAH FAaFR
Innovation of teaching and application of statistical methods in the analysis of biological data and processes in animal production. (012SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
J. Candrák
DGaABB FAaFR
Innovation of teaching content and elaboration of modern university textbook for the course of the Management, husbandry and technology of livestock (015SPU-4/2019)
2019
2021KEGA K. Vavrišínová
DAH FAaFR
Innovative approaches to improve photosynthetic performance of strategic crops under changing climate conditions (1/0923/16)20162018
VEGA
M. Brestič
DPP FAaFR
Innovative phenomic tools in assesment of wheat genetic resources towards the improved performance and adaptability to climate extremes (APVV-15-0721)
2016
2019
General callsM. Brestič
DPP FAaFR
Innovative technology of variable nitrogen application considering the limiting environmental factors
20152018General callsJ. GalambošováDPP FAaFR
2014
2014
VEGA
J. GašparíkDSAS FAaFR
2015
2018
VEGA
DSAS FAaFR
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA
DAH FAaFR
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA
K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
2014
2016
VEGA
P. TóthDPP FAaFR
Integrated pest management of Western Root Borer, Diabrotica virgifera virgifera in Central and Eastern Europe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
20032008
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
Ľ. CagáňDPP FAaFR
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)
20152018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. Brestič
DPP FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)
2004
2006
VEGA
FAaFR
2004
2006
VEGA
M. MacákDSAaH FAaFR
Interakcia koňa a človeka v terapeutickom procese2020--Grant Agency FAFRE. Mlyneková
DAH FAaFR
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní2016
2017
SUA Grant Agency
DAH FAaFR
2016
2019Granty nadáciíDSAS FAaFR
Internationalization and innovation of special animal husbandry education2020
2020
KEGA
DSAS FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia
2017
2017
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia20162016Bilateral cooperationDPP FAaFR
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilateral cooperation
DGEaFC FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application
2017
2017
Granty nadáciíK. Ražná
DGaPB FAaFR
Investigation of environmental aspects in farm animal breeding from the point of view of greenhouse gases, smell, dust and noise supporting animal welfare and BAT creation - Best available techniques (1/0044/09)2009
2011
VEGA
KZSBT TF
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3 N. MoravčíkováDGaABB FAaFR
Journal of Central European Agriculture
2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DAH FAaFR
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičDPP FAaFR
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011SUA Grant Agency FAaFR
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAS
M. Brestič
FAaFR
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
20122015VEGA
DSAaH FAaFR
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)2011
2013
VEGA
FAaFR
2009
2010
SUA Grant Agency
FAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)
2004
2005MVTS DGaABB FAaFR
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
2003
2005
KEGA
R. Holúbek
FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (231/02190)
2005
2007VEGA H. Gregorová
FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)2005
2007
VEGA
H. Gregorová
FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007VEGA DGEaFC FAaFR
2005
2007
VEGA
DCP FAaFR
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DAH FAaFR
Lawns in changing climate conditions
2017
2019
KEGA
P. KovárDGEaFC FAaFR
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013Leonardo da Vinci
DSAaH FAaFR
2008
2010
VEGA M. Brestič
FAaFR
Local degradation and deterioration of semi-natural pastures and their effect on biodiversity in silvopastoral landscape of national park (NP) and protected landscape area (PLA) (151/02190)2003
2005
VEGA FAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilateral cooperation
DSAS FAaFR
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008
KEGA
FAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
2001
2006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. Juhás
DAH FAaFR
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií2019
2021
VEGA
M. MiluchováDGaABB FAaFR
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)
2004
2006
VEGA A. FilováFAaFR
Modern tools for assessment of productive traits and tolerance of crop genetic resources on environmental stresses
2017
--
VEGA
DPP FAaFR
20122014
KEGA
R. Toman
DVS FAaFR
2012
2014
KEGA M. Martiniaková
DVS FAaFR
20162018
KEGA
V. Šimanský
DSS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)
20142016KEGA V. TančinDVS FAaFR
2018
2018KEGA
FAaFR
20162016KEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Modernization of practical education of hygiene and prevention in animal production (KEGA 039SPU-4/2019 )
2019
2021
KEGA
DVS FAaFR
Modernization of teaching of courses focused on soil organic matter (006SPU-4/2018)2018
2018
KEGA
E. Tobiašová
DSS FAaFR
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaPB FAaFR
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
2007
2008SUA Grant Agency P. FerusFAaFR
2015
2019General callsDGaABB FAaFR
20092012
SRDA
A. TrakovickáFAaFR
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)
2017
2021
Zmluva o dieloDSAS FAaFR
2019
2022
Zmluva o dielo
DSAS FAaFR
Monitoring of influence of selected factors on quantity and quality of sugar beet and durum wheat production in climate change conditions2020
2021
SUA Grant Agency M. Rašovský
DCPGE FAaFR
MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees (SEP-210514549)20182018
Horizont 2020
DSAS FAaFR
Monitoring the impact of selected nutritional measures and directed physical activity on atherogenic and anti-atherogenic lipid fractions (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018VEGA DHN FAaFR
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress (2/0109/19)20192021
VEGA
DB&B FBFS
2019
2021
VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
2020
2021
SUA Grant Agency DCPGE FAaFR
Multifunctional field edges - bio-belts on arable land
2020
--
General calls
Ľ. VozárDCPGE FAaFR
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
2017
2018
EC TenderM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within agroecosystems (1/0268/20)
2020
2020VEGA
DPP FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within ecosystems
2021
--VEGA
DPP FAaFR
2012
2015SRDAA. Trakovická
DGaABB FAaFR
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
20082010
MVTS
FAaFR
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DSAaH FAaFR
New approaches in molecular to ecosystem detection of photosynthesis under environmental stress (MVTS-SK-CN)
2005
2007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
New approaches to evaluate and improve crop tolerance to high temperature and drought: development of new international phenotyping platform (SK-CN-2015-0005)
2016
2017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DPP FAaFR
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006
MVTS M. Brestič
FAaFR
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20062007
MVTS
M. BrestičFAaFR
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS
FAaFR
Nutrition and feeding of animals (3/6227/08)
2008
2010
KEGA
DAN FAaFR
Nutrition in condition of biological and ecological animal production (V1/9081/02)
2002
2004
VEGA
D. BíroDAN FAaFR
Nutrition of grassland and lawn by sulfur
2019
2019
VEGA P. Kovár
DGEaFC FAaFR
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy
20182018
Horizont 2020
M. HabánováFAaFR
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)20082010
MVTS
FAaFR
20122014KEGA R. Chlebo
DSAS FAaFR
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)
2002
2006
MVTS FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA
FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
20032006KEGA Ľ. Cagáň
FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)2003
2006
KEGA DPP FAaFR
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)2002
2006
MVTS
Ľ. Cagáň
FAaFR
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)
2007
2009VEGA
FAaFR
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
2003
2005
VEGA
S. HluchýFAaFR
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)
2010
2011
VEGA P. JuhásFAaFR
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--
OP Výskum a inovácie
M. Brestič
DPP FAaFR
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)
2002
2004
VEGA
M. Karabínová
FAaFR
2003
2003
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
2008
2010
VEGA
L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)
20052007
VEGA
P. Slamka
FAaFR
Optimization of crop agronomic biofortification by selenium from the viewpoint of its dosage, forms, method and terms of its application in different agroclimatic conditions (1/0325/17)2017
2020
VEGA
L. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimization of environmental tolerance-oriented automated crop phenotyping using interdisciplinary approaches (SK-FR-2017-0007)
2018
2019
Bilateral cooperation
M. Živčák
DPP FAaFR
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DAH FAaFR
2017
2021
VEGA
DSAaH FAaFR
Phenomic and molecular approaches in the research of crop genetic resources (SK-CN-2017-0028)2018
2019
MVTS
M. BrestičDPP FAaFR
Physical stabilization of organic matter in soils of different ecosystems (1/0124/13)
2013
2015
VEGA
E. TobiašováDSS FAaFR
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Physiological screening of crop genetic resources for optimization of water and nitrogen use in climate change conditions2020
--
VEGA
DPP FAaFR
2018
2020
KEGA
DB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)2006
2006
Rezerva vedy
FAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí
2010
2014OP Výskum a inovácieDGaPB FAaFR
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)2005
2006
FP6
FAaFR
Potential and Possibilities of Botanical Fungicides use in Plant Protection against Phytopathogenic Fungi2019
2019
VEGA
DPP FAaFR
2020
2021
SUA Grant Agency P. Hric
DCPGE FAaFR
Potential signaling, evaluation of current synanthropy and quality of grasslands after ecological renewal of disturbed slopes in NP Low Tatras (1/0470/15)
2015
2018
VEGA
J. Novák
DGEaFC FAaFR
Potential use of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in lowland area2018
2018
VEGA
DGEaFC FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
2002
2004VEGA
DCP FAaFR
2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KOVV FZKI
Pre-harvest treatment and post-harvest methods of the new foods preparation with higher antioxidant, cardio-, neuro- and canceroprotective activity (1/0512/09)
2009
2011
VEGA
FAaFR
Preparationof modern university textbook for the course Pig breeding
2020
--
KEGA
J. Mlynek
DAH FAaFR
2008
2012
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. Chlebo
DSAS FAaFR
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
20082009
SRDA
M. Brestič
FAaFR
Prínosy a nástrahy genetických technológií
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. BežoDGaPB FAaFR
2016
2019
VEGA S. HluchýDVS FAaFR
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)
2005
2007VEGA
DSAS FAaFR
Production of healthy food and enhancement of adaptation potential of growing systems to climate changes (APVV-15-0226)
20162020General callsM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)
2011
2013
VEGA V. PačutaDCPGE FAaFR
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)2008
2010
VEGA J. Molnárová
DCP FAaFR
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)
20062008VEGA S. Hluchý
FAaFR
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021
VEGA
DGEaFC FAaFR
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014
VEGA
E. CandrákováDCP FAaFR
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)
2007
2008SUA Grant Agency K. Fatrcová Šramková
FAaFR
20152018
VEGA
DSAS FAaFR
2012
2015
VEGA
J. MlynekDAH FAaFR
2015
2018
VEGA DPP FAaFR
Quantitative determination of biologically active substances with the cardioprotective action in small berries (1/0723/18)
2018
2021VEGA M. HabánováDHN FAaFR
2013
2015
VEGA
DCP FAaFR
2009
2011
VEGA
DCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)
2005
2006
MVTS
J. Molnárová
DCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)2014
2016
VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021Grant Agency FAFRDSAS FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013
VEGA
L. DucsayDACHaPN FAaFR
Red meat quality assessed by the fatty acid profile, physico-chemical properties and technological properties in dependence on the nutrition and other genetic and non-genetic factors (1/0269/19)
2019
--VEGA
DAH FAaFR
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management
2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme
DGaABB FAaFR
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGA J. MolnárováDCP FAaFR
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi
2013
2013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej2011
2012
Zmluva o dielo
P. Kováčik
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloDACHaPN FAaFR
20182018
Zmluva o dielo
P. KováčikDACHaPN FAaFR
20122013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
2011
2014VEGA K. HudecDPP FAaFR
2004
2005
SUA Grant Agency
Ľ. Vozár
FAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)
2005
2007
VEGA J. JančovičFAaFR
2003
2005
VEGA
T. BaranecFAaFR
Resarch on the the adaptation potential of agrotechnical procedures and measures on the expected impact of climate change in agriculture (1/0671/18)
2018
2019
VEGA M. Macák
DSAaH FAaFR
Research and development in Retia, a.s. to produce the natural biopesticides20192019OP Výskum a inovácieK. Hudec
DPP FAaFR
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
2019
2022VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
20062008
VEGA
J. NovákFAaFR
2003
2003SUA Grant Agency DPP FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006Inovácia a budovanie unikátnych pracovískFAaFR
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008SRDADCP FAaFR
2009
2010
SRDA
J. MolnárováDCP FAaFR
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009
VEGA
A. Trakovická
FAaFR
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)
2015
2015
KEGA M. TóthováDPP FAaFR
20162016KEGA M. TóthováDPP FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)
2008
2010
VEGA
H. Gregorová
DGEaFC FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov. (1/0446/08)2008
2010
VEGA
FAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
20192020
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Scaphoideus titanus, vector of quarantine phytoplazma Flavescence dorée at the grapevine, its ecology and biorational regulation (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019
VEGA
P. Tóth
DPP FAaFR
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017
VEGA
DPP FAaFR
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)
2004
2006
VEGA
A. ZaujecFAaFR
20062008SRDAFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
2005
2007
VEGA Ľ. CagáňFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)20052007VEGA
FAaFR
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat
2018
2020
KEGA
DVS FAaFR
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. JuhásDAH FAaFR
20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsM. TóthováDPP FAaFR
2019
2021KEGA E. Tobiašová
DSS FAaFR
Soil properties in viticulture areas of Slovakia as a basis for the "terroir" (1/0300/11)20112013
VEGA
FAaFR
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform20062008FP6P. Juhás
DAH FAaFR
2009
2011
VEGA K. Olšovská
DPP FAaFR
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005
VEGA
A. Zaujec
FAaFR
2014
2016
VEGA
Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA
P. Slamka
FAaFR
20102011
VEGA
FAaFR
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)2005
2007
VEGA
I. Turianica
FAaFR
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DPP FAaFR
Study and determination of biological properties of diaspores of Slovak genetic resources of truffles (Tuber spp.) for their long term conservation ex situ (1/4439/07)
2007
2009
VEGA J. GažoFAaFR
Study and determination of factors influencing inoculation process, inoculum stability and quality of seedlings inoculated by Burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) (1/0643/09)2009
2011
VEGA
FAaFR
Study of constituents in the Nature Reserve (NR) environment Listové jazero and importance for the biodiversity of the agricultural land in the southwestern part of the Slovak Republic (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA J. Noskovič
KEaB FAaFR
Study of diversity of biocenoses of Zitavsky luh nature reserve in relation to individual components of habitats (129/02150)20032006VEGA J. Noskovič
DEaZ FAaFR
Study of relation selenium in soil -- fertilizer -- plant system and its influence on antioxidant activity. (SK-CZ-2013-0032 )20142015
Bilateral cooperation
L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
2019
2021
VEGA DEaZ FAaFR
Studying of the impacts of natural and anthropogenic sources on water quality and concentration of selected danger elements in sediments in the National Nature Reserve Čičovské mŕtve rameno and the predisign the arrangements for their eliminations (1/0920/13 )
2013
2013VEGA KEaB FAaFR
Support of animal science higher education for foreign students (047SPU-4/2021)
2021
--
KEGA R. Chlebo
DSAS FAaFR
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments
2020
--
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
R. Chlebo
DSAS FAaFR
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2013
2013
FP7DAH FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)
2015
2015
VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (COST Action FA1203 )
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Tóth
DPP FAaFR
Sustainable network of aquaculture and fishery: From education to ecology (617430-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
J. AndrejiDSAS FAaFR
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DSAS FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)
20042006
VEGA
FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)2004
2006
VEGA FAaFR
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)
20042007KEGA
FAaFR
2008
2010
VEGA
DCP FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
2008
2010
VEGA
FAaFR
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
2005
2007
VEGA
M. HabánFAaFR
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)
2005
2007
VEGA M. MikoFAaFR
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018
VEGA
DB FAaFR
2012
2015
VEGA
S. HluchýDVS FAaFR
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)2008
2010
VEGA FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DPP FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsDPP FAaFR
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013
Tempus Programme
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
2006
2008
KEGA T. BaranecFAaFR
2016
2016
KEGA
DGEaFC FAaFR
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
2008
2009
SRDA
FAaFR
Testing of pollen can production and shelf life (05-GA SPU-17)20172018SUA Grant Agency
DTQAP FBFS
Testing of selected polysulfide fertilizers in nutrition and protection of turf20152018Zmluva o dieloDGEaFC FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.
2010
2013Bilateral cooperationO. LožekDACHaPN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production (1/0474/19)
2019
2022
VEGA
DAN FAaFR
The concept of sustainable agriculture and food resources for innovation of teaching subjects (20190425171270410)
2020
2022
KEGA
M. MacákDSAaH FAaFR
The concept of teaching a new subject Nutritional counselling with a focus on practice and integration of practical training (KEGA 007SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA M. Gažarová
DHN FAaFR
The content innovation of education study program Hipology and preparation of modern university textbook for the course Horse Breeding
2017
2019KEGA
DAH FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry
2018
2022
General calls
C. HrnčárDSAS FAaFR
The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands
2016
2016
SUA Grant Agency M. Gažarová
DHN FAaFR
The establishment and care of lawns in changing climate conditions
2018
2018
KEGA
P. Kovár
DGEaFC FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)
20202025General callsDGaPB FAaFR
The functional traits use for improvement of production in the farm animals (1/0724/16)
2016
--
VEGA
DAH FAaFR
The impact of introduced woody plants on soil properties in Natural Reserve Arboretum Mlyňany. (183/02110)2004
2006
VEGA
N. Polláková
FAaFR
2016
2016
VEGA
P. Kovár
DGEaFC FAaFR
20192020Bilateral cooperationM. Juráček
DAN FAaFR
The influence of agricultural production on the accumulation of pesticide residues and other xenobiotics in venison and fish in Slovakia (APVV-19-0470)20202024
General calls
DPP FAaFR
The influence of exotic tree species on soil characteristics in Nature Reserve Arboretum Mlyňany, SAS (1/0084/13)
2013
2015
VEGA
N. Polláková
DSS FAaFR
The influence of lipids in pork meat and fat from the indigenous genotypes of mangalica and meat hybrids of pigs on the health of the probands. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA
DHN FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology20152016
KEGA
DGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity20212025Horizont 2020DGaPB FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)20152015Standard GrantsĽ. Vozár
DGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )20162017
Standard Grants
DGEaFC FAaFR
20172017Standard GrantsĽ. Vozár
DGEaFC FAaFR
2020
2023
VEGA P. Strapák
DAH FAaFR
The optimization of healthy food production process and enhancement of adaptation potential of growing system under conditions of climatic change. (APVV-14-0257)
2015
2019General callsDSAaH FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)2012
2014
KEGA J. Candrák
DGaABB FAaFR
2014
2016
VEGA
P. KovárDGEaFC FAaFR
The quality and functionality of lawns under conditions without irrigation
2015
2017
VEGA
P. Kovár
DGEaFC FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)
2016
2016VEGA
DCP FAaFR
The research of agrienvironmental indicators of sustainability and production capability of agroecosystem by diveresification of crop rotation in chnging climate (1/0544/13)
2013
2016
VEGA
DSAaH FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)
2015
2016
VEGA
DGaPB FAaFR
20102012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. HaloDAH FAaFR
The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources (005SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA
M. HabánováDHN FAaFR
The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding (1/0462/10)20102011VEGA DAH FAaFR
The verification of the effect of organic selenium and vitamin E on the quality of pork and its impact on the selected clinical and biochemical indicators of consumers (1/0760/14)20132016VEGA J. MrázováDHN FAaFR
20132015Leonardo da VinciM. Tóthová
DPP FAaFR
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVR. Toman
DVS FAaFR
Transcriptome profiling of bovine milk somatic cells
2020
2022
VEGA
DGaABB FAaFR
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)
20032005
KEGA
FAaFR
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003VEGA FAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)
2016
2019VEGA R. TomanDVS FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)
J. Brindza
IBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022
Multilateral cooperation
J. Brindza
IBCaB FAaFR
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)
2017
2019
VEGA
V. Šimanský
DSS FAaFR
20122015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaPB FAaFR
University textbook - Establishment and care of lawns
2019
2021
KEGA
DGEaFC FAaFR
2017
2019
KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
20162018
KEGA
H. Arpášová
DSAS FAaFR
2018
2020KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
Upgrading the content of the teaching a subject Soil Anthropization and creation of interactive textbook in Slovak and in English language (013SPU-4/2019)2019
2021
KEGA
DSS FAaFR
20162018VEGA P. KováčikDACHaPN FAaFR
Use of Advanced Phenomic Approaches to Exploit Variation in Photosynthetic Efficiency to Increase Yield Under Fluctuating and Stress Environment2019
--
General calls
DPP FAaFR
Utilisation of repellents for the control of selected plant pests and evaluation of their effect to non-target insects (1/0849/18)
2018
2021
VEGA
DPP FAaFR
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)
2009
2011
Leonardo da Vinci
DPP FAaFR
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)2003
2005
MVTS
DGEaFC FAaFR
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)
2002
2003
MVTS FAaFR
Variability of levels of compounds responsible for boar taint in Large White in Slovakia. (APVV-19-0525)
2020
--
General calls
DAH FAaFR
Vermiteas produced from digestates and their using in plant nutrition (1/0591/13)2013
2015
VEGA
DACHaPN FAaFR
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)
2007
2009
KEGA
D. Tančinová
FAaFR
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007
VEGA
DSAS FAaFR
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)
2011
2014VEGA DSAS FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172017
VEGA
V. PačutaDCP FAaFR
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)2007
2009
VEGA
FAaFR
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)
2017
2018
SUA Grant Agency
M. Gažarová
DHN FAaFR
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)2008
2009
SUA Grant Agency
S. MindekFAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)
2008
2010
VEGA
L. MečiarDCP FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
2007
2009
VEGA J. Gallo
FAaFR
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)
2004
2006
VEGA
E. LíškaFAaFR
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--
Grant Agency FAFR
DAH FAaFR
2016
2016
SUA Grant Agency
DHN FAaFR
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
20072009
KEGA
DHN FAaFR
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)
2008
2010
VEGA M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)2012
2015
VEGA
DSAaH FAaFR
20072009
VEGA
DCP FAaFR
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
20152017VEGA DB FAaFR
2018
2020
VEGA
V. PačutaDCP FAaFR
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)2001
2003
VEGA
DCP FAaFR
2004
2006
VEGA
R. Pospišil
DCP FAaFR
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)
19941996
VEGA
O. Debrecéni
DAH FAaFR
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)
2002
2004
MVTS
M. Karabínová
FAaFR
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
FAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)2005
2007
VEGA
FAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)
2005
2007VEGA A. Filová
FAaFR
2017
2017
KEGA P. TóthDPP FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DCP FAaFR
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)
2001
2003
VEGA
FAaFR
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)
2007
2009
VEGA
B. BobčekFAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
2009
2011
VEGA
A. Hricová
DGaPB FAaFR
20082010
VEGA
FAaFR
20032005VEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)
20032005VEGA S. Hluchý
FAaFR
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)
2007
2008
SUA Grant Agency
M. Šimko
FAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022
Multilateral cooperation
J. BrindzaIBCaB FAaFR
20082010
VEGA
DGaPB FAaFR
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008
VEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
20092010
SUA Grant Agency
DHN FAaFR
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)
2002
2004VEGA M. PajtášFAaFR
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU2020--
Horizont 2020
DGaABB FAaFR
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
M. BrestičDPP FAaFR
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie2004
2006
VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)
2004
2006
VEGA DAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)
2001
2003
VEGA
FAaFR
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008VEGA J. Hudec
FAaFR
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz20192021VEGA
DB FAaFR
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. Šimko
DAN FAaFR
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)20042006
VEGA
P. Kováčik
FAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.2008
2009
Rozvojové projektyDGaPB FAaFR
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected