Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 551

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
.
2017
2019
KEGA
DGaPB FAaFR
20172019VEGA DGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA15124
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Nôžková
DGaPB FAaFR
2008
2010
VEGA J. NoskovičDEaZ FAaFR
2020
2021
Multilateral cooperationB. Gálik
DAN FAaFR
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
2017
2017
VEGA
DCP FAaFR
Adaptation of sustainable agroecosystem and mitigation of climate change. (1/0466/10)
2010
2011VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
2015
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. Chlebo
DSAS FAaFR
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)
2016
2016
VEGA
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)20082010VEGA
DPP FAaFR
2011
2012
Bilateral cooperation
P. Eliáš
DB FAaFR
Alternative sources of animal protein in the poultry diet2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DSAS FAaFR
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)
2014
2016
VEGA
R. TomanDVS FAaFR
2012
2015
VEGA
KZSBT TF
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)20152019
VEGA
J. Mlynek
DAH FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007
VEGA
FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
2005
2007VEGA A. Kúbek
FAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela
2003
2003
SUA Grant Agency
R. Toman
DVS FAaFR
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014
FP7
KZSBT TF
Apple varieties characteristics regarding the safety and health
2017
2019
Granty nadácií
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )20132015
Multilateral cooperation
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015
FP7
DPP FAaFR
Assessment of toxicological aspects of milk production in various environmentally affected areas (1/2019)
2020
2021Grant Agency FAFRM. PšenkováDVS FAaFR
Bacterial toxins for insect control (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
20052009
MVTS
FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)2007
2009
SRDA
FAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)2017
2019
KEGA DSAS FAaFR
2017
2017
Horizont 2020
DSAS FAaFR
Best4Soil (817696)
2019
2021Horizont 2020M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009
KEGA
FAaFR
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilateral cooperationM. Habánová
DHN FAaFR
20142016VEGA
DB FAaFR
2009
2011VEGA J. Novák
FAaFR
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006VEGA FAaFR
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
1996
2000
VEGA
DB FAaFR
20062008VEGA FAaFR
2011
2013VEGA J. Gašparík
DSAS FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology2008
2008
KEGA DGaPB FAaFR
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010FP7P. Tóth
DPP FAaFR
Biological control of pests and pathogens of maize with fungi and bacteria (1/0756/08)
2008
2010
VEGA
Ľ. CagáňDPP FAaFR
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
FAaFR
2005
2007
VEGA V. Pačuta
DCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)
2002
2004
VEGA
DCP FAaFR
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)
2006
2008
VEGA
DCP FAaFR
20152018
VEGA
O. DebrecéniDAH FAaFR
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012
VEGA
FAaFR
2008
2010
VEGA V. Pačuta
DCP FAaFR
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011
SUA Grant Agency
FAaFR
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)
2004
2006
VEGA
FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (excluding mobilities)
DB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)2011
2012
Erasmus (excluding mobilities)P. ChrenekDB&B FBFS
Boarding habits and life style of selected population groups in the Slovak Republic in relationship to morbidity, mortality and possibility of their influencing (1/2321/05)2005
2007
VEGA
DHN FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)2014
2014
FP7
DPP FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)
2013
2013
FP7K. Olšovská
DPP FAaFR
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaDGaABB FAaFR
2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
M. HaloFAaFR
2014
2017
Leonardo da Vinci
P. Tóth
DPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change
2018
2019
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
2017
2021
General calls
DAN FAaFR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUSM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2010
2010CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUS
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Climate change as a challenge for improved plant tolerance studies for drought and high temperature (SK-CN-0023-09)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015OP Kvalita životného prostrediaSUA
20162017
SUA Grant Agency
M. Rolinec
DAN FAaFR
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)
20152015Bilateral cooperationĽ. Cagáň
DPP FAaFR
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)
2012
2014Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Creation of modern textbook for innovative teaching a subject Soil Anthropization in Slovak and English language (001SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA DSS FAaFR
Dairy Care Action (FA1308)
2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)2010
2011
VEGA
DHN FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)2006
2008
VEGA
P. ŠťastnýFAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA
IBCaB FAaFR
20202024
VEGA
M. Halo
DAH FAaFR
Determinating the effect of load on internal environment of horses
2020
2022VEGA DAH FAaFR
Determination of effects of biologically active substances of small fruit on health of consumers
2021
2023
VEGA J. Kopčeková
DHN FAaFR
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)20142016VEGA DHN FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
Develop advanced university textbook written, electronic and multimedia forms, including didactic resources on the topic "Human Nutrition and Nutritional Assessment" for students SUA and SB HP UVM in Kosice. (3/5082/07)
2007
2009
KEGA
P. ChleboFAaFR
Development of Pedological Terminology of Slovak and English Equivalents and Their Applicability in Scientific-Pedagogical Process (013SPU-4/2021)
2021
2023KEGA J. Horváthová
DL FEM
Dictionary of forage crops terminology
2015
2015KEGA DGEaFC FAaFR
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)20112013
VEGA
DPP FAaFR
Distribution, species spectrum and co-incidence of toxinogenic fungi with the invasive pests of the corn (713/02320)
2006
2006
SUA Grant Agency
DPP FAaFR
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. Olšovská
DPP FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015KEGA
IBCaB FAaFR
2008
2010VEGA P. Eliáš
FAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Hauptvogel
DPP FAaFR
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)2006
2008
VEGA
FAaFR
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)
2009
2011
VEGA I. Ikrényi
FAaFR
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít2019
2023
OP Výskum a inovácie
DHN FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )
2002
2005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
2007
2009VEGA FAaFR
Drought as a challenge for screening improved cereals for sustainable crop production (SK-BG-0017-10)20122013
MVTS
DPP FAaFR
Ecoclogisation of vegetable production by using of soil biostimulants (APVV-19-0217)
2020
2023
General callsA. AndrejiováKZ FZKI
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2007
Leonardo da Vinci
DPP FAaFR
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)
20072009VEGA
FAaFR
Ecological intensification of food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/0715/19)20192019
VEGA
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Ecologization of Agricultural Practicies and the Environmental Function of Agriculture on the Intensive Farmland (1/4441/07)
2007
2009
VEGA
DSAaH FAaFR
Economic aspects of beekeeping in Slovakia (1/0681/2013)
2013
2015
VEGA
Ľ. Gurčík
DSAS FAaFR
2010
2011
VEGA FAaFR
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
2005
2007
VEGA D. BíroDAN FAaFR
2020
--
VEGA
J. Molnárová
DCPGE FAaFR
Effect of soil properties to the occurrence of selected pathogens and pests of sunflower and maize (1/0597/10)
2010
2011
VEGA
DPP FAaFR
2008
2010
VEGA D. BíroDAN FAaFR
Efficiency of nutrients utilization and energy from feeds by the of safety foods production (1/6126/99)
1999
2001
VEGA D. BíroDAN FAaFR
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006VEGA FAaFR
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015VEGA FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGA I. TočkaFAaFR
2008
2010
VEGA DSAS FAaFR
Ekologizácia aracionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007
VEGA
DSAS FAaFR
Enhancing the adaptation performace of agroecosystems with emphasis on productivity, product quality and reduction of GHG. (1/0512/18)
20182018
VEGA
DSAaH FAaFR
2017
2017
VEGA
DGEaFC FAaFR
Environmental Assessment of Specific Biotopes of Danubian Lowland (1/0604/20)
20202023VEGA J. Ivanič PorhajašováKEaB FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat20152017
VEGA
H. Arpášová
DSAS FAaFR
Environmental effects of production system on realization of genetic information of production, reproduction and health of animals
2020
2023
General callsR. Kasarda
DGaABB FAaFR
20152017
General calls
DSS FAaFR
Environmental screening of variability of secondary metabolites of plant natural resources in soil-climatic conditions of Slovakia (1/0749/21)
2021
2024
VEGA
DSAaH FAaFR
Environmental stress: antioxidant mechanisms to improve the production and quality of food (SK–IT-0018-08)20092011
Bilateral cooperation
DB FAaFR
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
SRDA
P. FerusFAaFR
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)2017
2021
Horizont 2020
M. BrestičDPP FAaFR
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsDSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
2010
2013
Erasmus (excluding mobilities)DSAaH FAaFR
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
20102013
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)20172019
KEGA
M. Habánová
DHN FAaFR
Ethologycal and physiological conseqences of acting of productive load and climatic changes to animal production (1/0717/12)
2012
2014
VEGA O. Debrecéni
DAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009
VEGA
O. DebrecéniFAaFR
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)
2012
2014
Erasmus (excluding mobilities)R. KasardaDGaABB FAaFR
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
20182018FP7
DPP FAaFR
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )2017
2021
EC Tender
DPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (SK-BG-2013-0029)20142015
MVTS
M. Brestič
DPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DPP FAaFR
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)
2003
2005
VEGA P. Strapák
DAH FAaFR
2021
2024
VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
2016
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Andreji
DSAS FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKI FZKI
2015
2017
VEGA
J. Urminská
DEaZ FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )
2003
2005
KEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
2009
2011OP Výskum a inovácieDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGaPB FAaFR
Farm potential of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in changing climate conditions
2020
2022VEGA DCPGE FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development20172018
Visegrad Scholarship Program
IBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Feeding of ruminants and nonruminants (016SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA M. Šimko
DAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)
2007
2010
MVTS
J. Novák
DGEaFC FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)20122014
KEGA
DAN FAaFR
Fodder crops glossary
2017
2017
KEGA DGEaFC FAaFR
Food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/2018/20)20202022VEGA
DSAaH FAaFR
Forage and seed production use Slovak newly intergeneric hybrids xFestulolium A. et Gr. in climatic conditions of the Danube Lowland20172017
VEGA
DGEaFC FAaFR
Forage crops - explanatory dictionary (028SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA
Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
20142014
KEGA
Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Forage crops dictionary
2019
--
KEGA Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
2015
2019
General calls
DSAS FAaFR
Fresh vs. stored honey: comprehensive study of Slovak honey after extraction and during the storage using physico-chemical, microbiological and molecular-genetic methods
2019
2020
General callsM. Gábor
DGaABB FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)20172021
General calls
DGaABB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006SUA Grant Agency
DGaPB FAaFR
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006
KEGA
M. BrestičFAaFR
2015
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
2012
2015VEGA M. Halo
DAH FAaFR
Genetic diversity in wheats germplasm and its exploitation in organic farming (APVV-14-0924)
2015
2018
General calls
P. Hauptvogel
DPP FAaFR
2011
2012
Bilateral cooperation
DGaABB FAaFR
Genetic evaluation of cattle fertility (1/0769/09)
2009
2011
VEGA
J. CandrákDGaABB FAaFR
2017
2019
VEGA
DGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis2017
2017
General calls
M. PožgajováDGaABB FAaFR
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
P. StrapákDAH FAaFR
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011
VEGA
FAaFR
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)
20062006MVTS P. StrapákFAaFR
20092011KEGA
FAaFR
2006
2008
VEGA
FAaFR
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)
2009
2011
VEGA
M. HaloFAaFR
2016
2020
General calls
V. Tančin
DVS FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)2015
2016
General callsDGaPB FAaFR
2018
2022
General calls
DGaABB FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DGaABB FAaFR
2016
2020
General callsJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDGaPB FAaFR
20172018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DGaPB FAaFR
Global climate change and production : strategy to improve wheat and rye genotypes for drought and high temperatures tolerance (SK-CN-0035-12)
2013
2014MVTS M. Brestič
DPP FAaFR
Global education in context in context of sustainable agriculture and food production (023SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA DSAaH FAaFR
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
2004
2005
MVTS
FAaFR
2004
2008
SAS
M. Brestič
DPP FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DAN FAaFR
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
2016
2016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
20122012
VEGA
DGEaFC FAaFR
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
20042004
SUA Grant Agency
FAaFR
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--
VEGA
DSAS FAaFR
20142016VEGA
DACHaPN FAaFR
2014
2014
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
2008
2010
VEGA
V. MacuraDSAS FAaFR
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)
2010
2011
VEGA
DSAS FAaFR
2018
2018
Horizont 2020
R. ChleboDSAS FAaFR
Hulled wheat species - quality and functional properties, effect on human health parameters (1/0488/21)
2021
2023
VEGA K. Fatrcová ŠramkováFAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)
2004
2006
VEGA
Ľ. KováčFAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006VEGA Ľ. KováčFAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dielo
IBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dieloJ. Brindza
IBCaB FAaFR
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Identification of critical anthropometric parameters in relation to obesity and risk components of the food chain (05-GA FAPZ SPU-19)2020
2022
Grant Agency FAFR
M. Gažarová
DHN FAaFR
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGA S. Hluchý
FAaFR
2003
2007VEGA O. KadlečíkFAaFR
Impact of Climate Changes in the Retrospect and Present on the Some Floristic-Productions Characteristics of the Grassland Ecosystem. (1/0202/08)
2008
2010
VEGA
FAaFR
Impact of plant essential oils and extracts on microbial composition of chicken intestinal microflora considering their health and utility
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DSAS FAaFR
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019
Granty nadácií
DHN FAaFR
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)
2007
2009
KEGA
FAaFR
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)2015
2015
KEGA DPP FAaFR
2019
2021
KEGA J. MrázováDHN FAaFR
Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the Web
2015
2017KEGA M. Gažarová
DHN FAaFR
Improvement of animal products nutritional quality by increasing content of bioactive fatty acids, utilizing natural feeds and by-products feedstuffs with stress on safety and suitability (1/0723/15)
2015
2018VEGA DAN FAaFR
2020
--
VEGA DACHaPN FAaFR
Improving of dual education in hygiene of animal breeding technologies
2017
2019KEGA
DVS FAaFR
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)
2016
2020
General calls
M. Šimko
DAN FAaFR
Increasing of nutrients transformation to suitable production of safety animal food by effectively utilization of origin natural resources (1/0662/11)20112014
VEGA
D. Bíro
DAN FAaFR
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaABB FAaFR
Inferring signatures of selection from whole genome sequences (DS-FR-19-0002)
20202020Multilateral cooperation
DGaABB FAaFR
Influence of global climate change to the European corn borer population dynamics (1/0732/14 )
20142017
VEGA
Ľ. CagáňDPP FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle
2017
2017
Granty nadácií
DGaABB FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the corse Animal Production (035SPU-4/2015)2015
2017
KEGA P. Strapák
DAH FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the course of Cattle breeding
2018
2020KEGA P. StrapákDAH FAaFR
Innovation of teaching and application of statistical methods in the analysis of biological data and processes in animal production. (012SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
J. CandrákDGaABB FAaFR
Innovation of teaching content and elaboration of modern university textbook for the course of the Management, husbandry and technology of livestock (015SPU-4/2019)
2019
2021KEGA
DAH FAaFR
Innovative approaches to improve photosynthetic performance of strategic crops under changing climate conditions (1/0923/16)
2016
2018
VEGA
DPP FAaFR
Innovative phenomic tools in assesment of wheat genetic resources towards the improved performance and adaptability to climate extremes (APVV-15-0721)20162019
General calls
DPP FAaFR
Innovative technology of variable nitrogen application considering the limiting environmental factors
2015
2018
General calls
DPP FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0223/14)
2014
2014
VEGA
J. Gašparík
DSAS FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0511/15)
2015
2018
VEGA
DSAS FAaFR
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)2020
2022
KEGA P. Strapák
DAH FAaFR
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
2010
2011KEGA
DHN FAaFR
Insect on ragweed: a comparative study across habitats and regions (1/0827/14)
2014
2016VEGA DPP FAaFR
Integrated pest management of Western Root Borer, Diabrotica virgifera virgifera in Central and Eastern Europe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňDPP FAaFR
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)
2015
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVDPP FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)
2004
2006VEGA
FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)2004
2006
VEGA
DSAaH FAaFR
Interakcia koňa a človeka v terapeutickom procese2020
--
Grant Agency FAFRE. Mlyneková
DAH FAaFR
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní
2016
2017
SUA Grant Agency
E. Mlyneková
DAH FAaFR
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science
2016
2019
Granty nadáciíH. Arpášová
DSAS FAaFR
Internationalization and innovation of special animal husbandry education
2020
2020
KEGA
DSAS FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia
2017
2017
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
2016
2016
Bilateral cooperation
P. TóthDPP FAaFR
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilateral cooperationJ. Novák
DGEaFC FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017Granty nadáciíDGaPB FAaFR
2009
2011
VEGA
Š. MihinaKZSBT TF
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3 DGaABB FAaFR
Journal of Central European Agriculture
2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
O. DebrecéniDAH FAaFR
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
2003
2005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. Brestič
DPP FAaFR
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)
2010
2011
SUA Grant Agency
FAaFR
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAS
FAaFR
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
2012
2015
VEGA DSAaH FAaFR
2011
2013
VEGA
FAaFR
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)
2009
2010
SUA Grant Agency
B. GálikFAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)
2004
2005
MVTS J. Candrák
DGaABB FAaFR
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
2003
2005
KEGA
FAaFR
2005
2007
VEGA
FAaFR
20052007
VEGA
FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007VEGA H. GregorováDGEaFC FAaFR
2005
2007VEGA L. Mečiar
DCP FAaFR
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDAH FAaFR
Lawns in changing climate conditions20172019KEGA
DGEaFC FAaFR
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)20102013
Leonardo da Vinci
DSAaH FAaFR
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)
2008
2010
VEGA
M. Brestič
FAaFR
Local degradation and deterioration of semi-natural pastures and their effect on biodiversity in silvopastoral landscape of national park (NP) and protected landscape area (PLA) (151/02190)20032005
VEGA
FAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilateral cooperation
DSAS FAaFR
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008KEGA FAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilateral cooperation
J. Brindza
IBCaB FAaFR
2001
2006
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Juhás
DAH FAaFR
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)
2004
2006
VEGA FAaFR
Modern tools for assessment of productive traits and tolerance of crop genetic resources on environmental stresses
2017
--
VEGA M. Živčák
DPP FAaFR
2012
2014
KEGA
R. Toman
DVS FAaFR
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)
2012
2014KEGA M. Martiniaková
DVS FAaFR
2016
2018
KEGA
V. ŠimanskýDSS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)
2014
2016
KEGA V. TančinDVS FAaFR
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)
2018
2018KEGA
FAaFR
20162016
KEGA
E. Tobiašová
DSS FAaFR
Modernization of practical education of hygiene and prevention in animal production (KEGA 039SPU-4/2019 )2019
2021
KEGA V. Tančin
DVS FAaFR
Modernization of teaching of courses focused on soil organic matter (006SPU-4/2018)20182018KEGA DSS FAaFR
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)DGaPB FAaFR
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)20072008
SUA Grant Agency
FAaFR
Molecular Genetic Diversity and Production Potential of Animal Genetic Resources in Slovakia (APVV)
2015
2019General callsR. Kasarda
DGaABB FAaFR
2009
2012
SRDA
A. TrakovickáFAaFR
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)
2017
2021Zmluva o dieloJ. Andreji
DSAS FAaFR
20192022
Zmluva o dielo
J. Andreji
DSAS FAaFR
Monitoring of influence of selected factors on quantity and quality of sugar beet and durum wheat production in climate change conditions
2020
2021
SUA Grant Agency
DCPGE FAaFR
MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees (SEP-210514549)
2018
2018
Horizont 2020
DSAS FAaFR
Monitoring the impact of selected nutritional measures and directed physical activity on atherogenic and anti-atherogenic lipid fractions (VEGA 1/0566/16 )2016
2018
VEGA
DHN FAaFR
2019
2021
VEGA
J. ŽiarovskáDB&B FBFS
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress.
2019
2021
VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
2020
2021
SUA Grant Agency
DCPGE FAaFR
Multifunctional field edges - bio-belts on arable land2020
2023
General callsDCPGE FAaFR
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
20172018EC TenderDSAaH FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within agroecosystems (1/0268/20)20202020VEGA P. TóthDPP FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within ecosystems
2021
--
VEGA
DPP FAaFR
20122015SRDADGaABB FAaFR
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
20082010MVTS D. Tóth
FAaFR
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)DSAaH FAaFR
New approaches in molecular to ecosystem detection of photosynthesis under environmental stress (MVTS-SK-CN)
20052007Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
New approaches to evaluate and improve crop tolerance to high temperature and drought: development of new international phenotyping platform (SK-CN-2015-0005)
2016
2017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006MVTS
FAaFR
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2006
2007
MVTS M. Brestič
FAaFR
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS
FAaFR
2008
2010KEGA
DAN FAaFR
20022004
VEGA
DAN FAaFR
Nutrition of grassland and lawn by sulfur20192019VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy
2018
2018
Horizont 2020
FAaFR
2008
2010
MVTS
J. Brindza
FAaFR
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGA
DSAS FAaFR
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)20022006MVTS FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA
FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006
KEGA DPP FAaFR
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)20022006
MVTS
FAaFR
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)
2007
2009
VEGA
P. Kováčik
FAaFR
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
20032005VEGA
FAaFR
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)
2010
2011
VEGA
FAaFR
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy2019
--
OP Výskum a inovácieM. BrestičDPP FAaFR
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)2002
2004
VEGA
FAaFR
2003
2003
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
2008
2010
VEGA
DACHaPN FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)
2005
2007VEGA FAaFR
20172020
VEGA
L. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimization of environmental tolerance-oriented automated crop phenotyping using interdisciplinary approaches (SK-FR-2017-0007)
2018
2019
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DAH FAaFR
20172021VEGA M. Habán
DSAaH FAaFR
Phenomic and molecular approaches in the research of crop genetic resources (SK-CN-2017-0028)2018
2019
MVTS
DPP FAaFR
Physical stabilization of organic matter in soils of different ecosystems (1/0124/13)
2013
2015
VEGA
DSS FAaFR
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Physiological screening of crop genetic resources for optimization of water and nitrogen use in climate change conditions
2020--
VEGA
M. Živčák
DPP FAaFR
20182020
KEGA
DB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)
2012
2014KEGA J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)2006
2006
Rezerva vedy
FAaFR
20102014
OP Výskum a inovácie
J. Brindza
DGaPB FAaFR
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)
2005
2006
FP6P. SlamkaFAaFR
Potential and Possibilities of Botanical Fungicides use in Plant Protection against Phytopathogenic Fungi20192019
VEGA
DPP FAaFR
Potential of the use of Slovak newly bred intergeneric grass hybrids in changing climate conditions
2020
2021
SUA Grant Agency
P. HricDCPGE FAaFR
Potential signaling, evaluation of current synanthropy and quality of grasslands after ecological renewal of disturbed slopes in NP Low Tatras (1/0470/15)2015
2018
VEGA J. NovákDGEaFC FAaFR
20182018
VEGA
DGEaFC FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGA DCP FAaFR
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)2020
2024
General calls
KOVV FZKI
Pre-harvest treatment and post-harvest methods of the new foods preparation with higher antioxidant, cardio-, neuro- and canceroprotective activity (1/0512/09)
2009
2011VEGA J. Hudec
FAaFR
Preparationof modern university textbook for the course Pig breeding2021--KEGA
DAH FAaFR
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)2008
2012
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Chlebo
DSAS FAaFR
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
20082009
SRDA
M. BrestičFAaFR
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
2016
2019
VEGA
DVS FAaFR
20052007
VEGA
DSAS FAaFR
Production of healthy food and enhancement of adaptation potential of growing systems to climate changes (APVV-15-0226)20162020
General calls
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013
VEGA
V. PačutaDCPGE FAaFR
2008
2010
VEGA
J. Molnárová
DCP FAaFR
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)
2006
2008
VEGA FAaFR
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021VEGA
DGEaFC FAaFR
2011
2014
VEGA
DCP FAaFR
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)2007
2008
SUA Grant Agency K. Fatrcová ŠramkováFAaFR
2015
2018VEGA
DSAS FAaFR
2012
2015
VEGA J. MlynekDAH FAaFR
Quantitative and qualitative analyses of pesticide resistant pest and disease populations in Slovakia (1/0539/15)
2015
2018
VEGA
K. HudecDPP FAaFR
Quantitative determination of biologically active substances with the cardioprotective action in small berries (1/0723/18)
2018
2021
VEGA
DHN FAaFR
20132015VEGA I. Černý
DCP FAaFR
2009
2011
VEGA
DCP FAaFR
2005
2006
MVTS
DCP FAaFR
2014
2016
VEGA
V. Pačuta
DCP FAaFR
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021
Grant Agency FAFR
DSAS FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)
2011
2013
VEGA
DACHaPN FAaFR
Red meat quality assessed by the fatty acid profile, physico-chemical properties and technological properties in dependence on the nutrition and other genetic and non-genetic factors (1/0269/19)20192022VEGA M. MargetínDAH FAaFR
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme
DGaABB FAaFR
2005
2007
VEGA
DCP FAaFR
2013
2013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej
2011
2012
Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
2011
2012
Zmluva o dielo
P. Kováčik
DACHaPN FAaFR
2018
2018Zmluva o dieloDACHaPN FAaFR
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloDACHaPN FAaFR
2011
2014
VEGA
DPP FAaFR
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)
2004
2005
SUA Grant Agency
Ľ. Vozár
FAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)
2005
2007
VEGA FAaFR
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)
2003
2005VEGA
FAaFR
2018
2019VEGA
DSAaH FAaFR
20192019OP Výskum a inovácieK. Hudec
DPP FAaFR
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
2019
2022
VEGA
M. MacákDSAaH FAaFR
2006
2008VEGA J. NovákFAaFR
2003
2003SUA Grant Agency DPP FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilateral cooperation
J. BrindzaIBCaB FAaFR
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)
2006
2006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAaFR
2007
2008SRDAJ. Molnárová
DCP FAaFR
2009
2010
SRDA
J. MolnárováDCP FAaFR
2007
2009VEGA
FAaFR
2015
2015
KEGA
M. Tóthová
DPP FAaFR
20162016
KEGA
DPP FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)
2008
2010
VEGA
H. Gregorová
DGEaFC FAaFR
20082010VEGA
FAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human20192020Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Scaphoideus titanus, vector of quarantine phytoplazma Flavescence dorée at the grapevine, its ecology and biorational regulation (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019VEGA
DPP FAaFR
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017
VEGA
DPP FAaFR
2020
2023
OP Integrovaná infraštruktúra
J. PagáčSUA
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)2004
2006
VEGA FAaFR
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)
2006
2008
SRDA
FAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
20052007
VEGA
FAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)
20052007VEGA Ľ. Cagáň
FAaFR
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat
2018
2020KEGA V. TančinDVS FAaFR
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DAH FAaFR
Soft Competences for Innovation in Rural Areas2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DPP FAaFR
20192021KEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Soil properties in viticulture areas of Slovakia as a basis for the "terroir" (1/0300/11)
20112013
VEGA
FAaFR
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform2006
2008
FP6
P. Juhás
DAH FAaFR
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)2009
2011
VEGA K. OlšovskáDPP FAaFR
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)
20032005VEGA FAaFR
2014
2016
VEGA
Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA FAaFR
20102011VEGA FAaFR
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA
I. TurianicaFAaFR
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)
2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)DPP FAaFR
Study and determination of biological properties of diaspores of Slovak genetic resources of truffles (Tuber spp.) for their long term conservation ex situ (1/4439/07)
2007
2009
VEGA
J. Gažo
FAaFR
Study and determination of factors influencing inoculation process, inoculum stability and quality of seedlings inoculated by Burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) (1/0643/09)
2009
2011
VEGA M. Miko
FAaFR
Study of constituents in the Nature Reserve (NR) environment Listové jazero and importance for the biodiversity of the agricultural land in the southwestern part of the Slovak Republic (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA KEaB FAaFR
Study of diversity of biocenoses of Zitavsky luh nature reserve in relation to individual components of habitats (129/02150)
2003
2006VEGA J. Noskovič
DEaZ FAaFR
Study of relation selenium in soil -- fertilizer -- plant system and its influence on antioxidant activity. (SK-CZ-2013-0032 )2014
2015
Bilateral cooperationDACHaPN FAaFR
20192021
VEGA
DEaZ FAaFR
Studying of the impacts of natural and anthropogenic sources on water quality and concentration of selected danger elements in sediments in the National Nature Reserve Čičovské mŕtve rameno and the predisign the arrangements for their eliminations (1/0920/13 )
20132013
VEGA
J. NoskovičKEaB FAaFR
Support of animal science higher education for foreign students (047SPU-4/2021)
2021
--
KEGA
DSAS FAaFR
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments
2020
--
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieDSAS FAaFR
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
20132013
FP7
DAH FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)20152015VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DPP FAaFR
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
J. Andreji
DSAS FAaFR
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. Chlebo
DSAS FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)
2004
2006
VEGA
B. Bobček
FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)
2004
2006VEGA B. Bobček
FAaFR
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)
2004
2007KEGA K. Olšovská
FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010
VEGA
DCP FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
2008
2010VEGA E. Líška
FAaFR
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018
VEGA P. Eliáš
DB FAaFR
20122015
VEGA
S. Hluchý
DVS FAaFR
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)
2008
2010
VEGA
FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DPP FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
M. Tóthová
DPP FAaFR
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013Tempus ProgrammeM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)
2006
2008
KEGA
T. Baranec
FAaFR
Terminology in Fodder
2016
2016KEGA Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
2008
2009
SRDA
FAaFR
Testing of pollen can production and shelf life (05-GA SPU-17)2017
2018
SUA Grant Agency
V. KňazovickáDTQAP FBFS
Testing of selected polysulfide fertilizers in nutrition and protection of turf
2015
2018
Zmluva o dielo
DGEaFC FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.2010
2013
Bilateral cooperation
O. LožekDACHaPN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production (1/0474/19)
2019
2022
VEGA
DAN FAaFR
The concept of sustainable agriculture and food resources for innovation of teaching subjects (20190425171270410)
2020
2022
KEGA
M. Macák
DSAaH FAaFR
The concept of teaching a new subject Nutritional counselling with a focus on practice and integration of practical training (KEGA 007SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
DHN FAaFR
The content innovation of education study program Hipology and preparation of modern university textbook for the course Horse Breeding
2017
2019
KEGA
M. Halo
DAH FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry
2018
2022General callsC. HrnčárDSAS FAaFR
The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands
2016
2016
SUA Grant Agency
DHN FAaFR
The establishment and care of lawns in changing climate conditions
2018
2018
KEGA P. Kovár
DGEaFC FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)
20202025General calls
DGaPB FAaFR
2016--
VEGA
P. Strapák
DAH FAaFR
The impact of introduced woody plants on soil properties in Natural Reserve Arboretum Mlyňany. (183/02110)
2004
2006
VEGA
N. Polláková
FAaFR
20162016
VEGA
DGEaFC FAaFR
The influence of aerobic exposure on the qualitative parameters of maize silages (SK-PL-18-0035)2019
2020
Bilateral cooperationM. JuráčekDAN FAaFR
The influence of agricultural production on the accumulation of pesticide residues and other xenobiotics in venison and fish in Slovakia (APVV-19-0470)
20202024General callsDPP FAaFR
The influence of exotic tree species on soil characteristics in Nature Reserve Arboretum Mlyňany, SAS (1/0084/13)
2013
2015
VEGA
DSS FAaFR
The influence of lipids in pork meat and fat from the indigenous genotypes of mangalica and meat hybrids of pigs on the health of the probands. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA DHN FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology2015
2016
KEGA DGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity2021
2025
Horizont 2020
DGaPB FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)2015
2015
Standard Grants
Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )2016
2017
Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21710410)20172017Standard GrantsĽ. Vozár
DGEaFC FAaFR
The new technical equipment uses for heat detection and health status changes in dairy cows. (1/0577/20)
2020
2023
VEGA
P. StrapákDAH FAaFR
The optimization of healthy food production process and enhancement of adaptation potential of growing system under conditions of climatic change. (APVV-14-0257)2015
2019
General calls
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA
DGaABB FAaFR
The quality and functionality of lawn ecosystem under conditions without irrigation
2014
2016
VEGA
DGEaFC FAaFR
2015
2017
VEGA
DGEaFC FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)20162016
VEGA
DCP FAaFR
The research of agrienvironmental indicators of sustainability and production capability of agroecosystem by diveresification of crop rotation in chnging climate (1/0544/13)20132016VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)
2015
2016
VEGA
DGaPB FAaFR
20102012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DAH FAaFR
The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources (005SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA
M. Habánová
DHN FAaFR
20102011
VEGA
J. MlynekDAH FAaFR
The verification of the effect of organic selenium and vitamin E on the quality of pork and its impact on the selected clinical and biochemical indicators of consumers (1/0760/14)2013
2016
VEGA J. MrázováDHN FAaFR
2013
2015
Leonardo da Vinci
DPP FAaFR
2020
2020Horizont 2020
KZSBT TF
Toxic and essential elements in milk and dairy products: sources, concentrations and importance for human health (APVV-18-0227)
2019
2023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVDVS FAaFR
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)
2003
2005
KEGA
D. TóthFAaFR
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003VEGA
FAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)
2016
2019
VEGA DVS FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008
VTP (Vedecko-technické projekty)
IBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022
Multilateral cooperation
J. BrindzaIBCaB FAaFR
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)20172019
VEGA
V. Šimanský
DSS FAaFR
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaPB FAaFR
University textbook - Establishment and care of lawns20192021KEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
2017
2019
KEGA
DSAS FAaFR
2016
2018
KEGA
H. ArpášováDSAS FAaFR
University textbook Poultry breeding (013SPU-4/2018)20182020
KEGA
DSAS FAaFR
20192021KEGA N. Polláková
DSS FAaFR
Usage of cocoons and adult individuals of earthworm (Eisenia foetida) and vermicompost for increase of cultivated plants yields and soil fertility (1/0704/16)
2016
2018
VEGA
DACHaPN FAaFR
Use of Advanced Phenomic Approaches to Exploit Variation in Photosynthetic Efficiency to Increase Yield Under Fluctuating and Stress Environment2019--General callsM. Brestič
DPP FAaFR
Utilisation of repellents for the control of selected plant pests and evaluation of their effect to non-target insects (1/0849/18)
2018
2021VEGA DPP FAaFR
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011
Leonardo da Vinci
M. TóthováDPP FAaFR
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)
2003
2005
MVTS
J. Novák
DGEaFC FAaFR
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)2002
2003
MVTS A. KúbekFAaFR
Variability of levels of compounds responsible for boar taint in Large White in Slovakia. (APVV-19-0525)
2020
2023
General calls
DAH FAaFR
20132015VEGA DACHaPN FAaFR
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)2007
2009
KEGA D. Tančinová
FAaFR
2005
2007
VEGA
V. MacuraDSAS FAaFR
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)
2011
2014VEGA DSAS FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)
2017
2017
VEGA
V. PačutaDCP FAaFR
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)
2007
2009
VEGA
A. ZaujecFAaFR
20172018SUA Grant Agency DHN FAaFR
2008
2009
SUA Grant Agency
FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)
2008
2010
VEGA L. MečiarDCP FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
20072009
VEGA
J. Gallo
FAaFR
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)
2004
2006VEGA
FAaFR
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--
Grant Agency FAFR
DAH FAaFR
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie2016
2016
SUA Grant Agency
DHN FAaFR
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009
KEGA
P. ChleboDHN FAaFR
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)2008
2010
VEGA
DSAaH FAaFR
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)
2012
2015
VEGA
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
2007
2009
VEGA
DCP FAaFR
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
2015
2017
VEGA Ľ. ĎurišováDB FAaFR
2018
2020
VEGA V. Pačuta
DCP FAaFR
2001
2003
VEGA R. PospišilDCP FAaFR
20042006VEGA R. Pospišil
DCP FAaFR
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)
1994
1996
VEGA
O. Debrecéni
DAH FAaFR
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)
2002
2004
MVTS
FAaFR
20022005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
A. Trakovická
FAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)
2005
2007
VEGA A. FilováFAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)20052007VEGA FAaFR
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)2017
2017
KEGA
DPP FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DCP FAaFR
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)
2001
2003VEGA
FAaFR
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)
20072009VEGA
FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011
VEGA
A. HricováDGaPB FAaFR
2008
2010
VEGA
E. Tobiašová
FAaFR
2003
2005
VEGA
DGaPB FAaFR
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)
2003
2005
VEGA
FAaFR
2007
2008
SUA Grant Agency M. Šimko
FAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2016
2022Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)2008
2010
VEGA
DGaPB FAaFR
2006
2008
VEGA DGaPB FAaFR
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
20092010
SUA Grant Agency
K. Fatrcová Šramková
DHN FAaFR
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)20022004
VEGA
FAaFR
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU
20202020Horizont 2020R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)
20032005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SRDPP FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
2004
2006
VEGA
DAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)2004
2006
VEGA O. Debrecéni
DAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)
2001
2003
VEGA O. Debrecéni
FAaFR
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008
VEGA
J. Hudec
FAaFR
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz2019
2021
VEGA
P. EliášDB FAaFR
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DAN FAaFR
20042006
VEGA
P. KováčikFAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.
2008
2009
Rozvojové projektyJ. BrindzaDGaPB FAaFR
21910411 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020
Visegrad+ Grants
J. Brindza
IBCaB FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected