Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 395

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
.20172019KEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
.20172019VEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováDGaPB FAaFR
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGAJ. GolianFAaFR
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)2017--VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Adaptation of sustainable agroecosystem and mitigation of climate change. (1/0466/10)20102011VEGAM. MacákDSAaH FAaFR
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)2016--VEGAM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)20082010VEGAK. HudecFAaFR
Alien plants: population dynamics and risk of introduction of new taxa (SK-RO-0013-10)20112012Bilateral cooperationP. EliášDB FAaFR
Alternative sources of animal protein in the poultry diet2016--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanDVS FAaFR
Analysis of harmful gases production in rural area and proposal of ccientifically substantiated technological measures for its minimisation (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)2015--VEGAJ. MlynekDAH FAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanDVS FAaFR
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019= neznámý =J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )20132015Multilateral cooperationĽ. Cagáň
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňDPP FAaFR
Bacterial toxins for insect control (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňDPP FAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlDPSaSFA FAaFR
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services20172017Horizon 2020R. ChleboDPSaSFA FAaFR
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)20162017Bilateral cooperationM. HabánováDHN FAaFR
Biodiversity, synantrophisation, ruderalisation, de- and reforestation of secondary alpine grassland and their effect on the landscape formation in the national parks of Western Carpathian Mountains (1/0851/10)20092011VEGAJ. NovákFAaFR
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTPJ. NovákDGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGAT. BaranecDB FAaFR
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGAO. KadlečíkFAaFR
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthDPP FAaFR
Biological control of pests and pathogens of maize with fungi and bacteria (1/0756/08)20082010VEGAĽ. CagáňDPP FAaFR
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVTJ. NôžkováFAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)2015--VEGAO. DebrecéniDAH FAaFR
Biologicky aktívne látky vo vybraných druhov okrasných drevín rodu Magnolia (2/0072/16)2016--VEGAA. FilováDPP FAaFR
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekDB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekDB&B FBFS
Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti - vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy (2/0003/12 )20122015VEGAP. EliášDB FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáDPP FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáDPP FAaFR
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaDGaABB FAaFR
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004UPM. HaloFAaFR
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthDPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change2018--Bilateral cooperationM. BrestičDPP FAaFR
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition20172021General callsB. GálikDAN FAaFR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112012CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20112012CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSUA
Colostrum of sows, its importance and changes of its composition (01-GA SPU-16)20162017GA SPUM. RolinecDAN FAaFR
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilateral cooperationĽ. CagáňDPP FAaFR
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. Cagáň
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins2017--COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Creation of modern textbook for innovative teaching a subject Soil Anthropization in Slovak and English language (001SPU-4/2018)20182020KEGAN. PollákováDSS FAaFR
Dairy Care Action (FA1308)2013--COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaDGaABB FAaFR
Ďalšie a celoživotné vzdelávanie vo vybraných oblastiach biológie20092009KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)20102011VEGAM. HabánováDHN FAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)2010--VEGAJ. BrindzaFAaFR
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)20142016VEGAM. HabánováDHN FAaFR
Determining the authenticity of species and geographical origin of bee pollen (SK-PT-2015-0023)20162017Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Develop advanced university textbook written, electronic and multimedia forms, including didactic resources on the topic "Human Nutrition and Nutritional Assessment" for students SUA and SB HP UVM in Kosice. (3/5082/07)20072009KEGAP. ChleboFAaFR
Diagnostic of puerperal bacterial infections in cows using molecular-genetic methods.2016--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Diagnostic of puerperal bacterial infections in cows using molecular-genetic methods.2017--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Dictionary of forage crops terminology20152017KEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)20112013VEGAP. TóthDPP FAaFR
Distribution, species spectrum and co-incidence of toxinogenic fungi with the invasive pests of the corn (713/02320)20062006GA SPUK. HudecFAaFR
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVTK. OlšovskáDPP FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015KEGAJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Diversity, distribution and biology of endangered archaeophytic weeds in Slovakia (1/0086/08)20082010VEGAP. EliášFAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. BrestičDPP FAaFR
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGAI. IkrényiFAaFR
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGAI. IkrényiFAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoDGaPB FAaFR
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGAO. LožekFAaFR
Drought as a challenge for screening improved cereals for sustainable crop production (SK-BG-0017-10)20122013MVTSM. BrestičDPP FAaFR
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)20072009VEGAJ. MlynekFAaFR
Ecologization of Agricultural Practicies and the Environmental Function of Agriculture on the Intensive Farmland (1/4441/07)20072009VEGAM. MacákDSAaH FAaFR
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGAP. KováčikFAaFR
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAaFR
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGAD. BíroDAN FAaFR
Effectivelly utilization of energy sources in animal nutrition in relation to nutrients conversion and production of safety foods (1/0610/08)20082010VEGAD. BíroDAN FAaFR
Efficiency of nutrients utilization and energy from feeds by the of safety foods production19992001VEGAD. BíroDAN FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Ekologizácia aracionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaDPSaSFA FAaFR
Ensuring sustainable grassland biomass usable for energy and feed purposes20172019VEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat20152017VEGAH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Environmental evaluation of soil organic carbon regulation in different ecosystems (APVV-14-0087)2015--General callsE. TobiašováDSS FAaFR
Environmental stress: antioxidant mechanisms to improve the production and quality of food (SK–IT-0018-08)20092011Bilateral cooperationP. EliášDB FAaFR
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 20202017--Horizon 2020M. BrestičDPP FAaFR
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmu+ KA1 Individual MobilityM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmu+ KA1 Individual MobilityM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)2017--KEGAM. HabánováDHN FAaFR
Ethologycal and physiological conseqences of acting of productive load and climatic changes to animal production (1/0717/12)20122014VEGAO. DebrecéniDAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGAO. DebrecéniFAaFR
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaDGaABB FAaFR
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (SK-BG-2013-0029)20142015MVTSM. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)20032005VEGAP. StrapákDAH FAaFR
Evaluation of host influence on secondary metabolites of Euphrasia (APVV-14-0114)20152019APVVT. BaranecDB FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Evaluation of the risk of bioavailability of selected potentially toxic elements in burdened territory by anthropogenic activities from contaminated sediments (1/0003/15)20152017VEGAJ. UrminskáDEaZ FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a VývojM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a VývojM. BežoDGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Feeding of ruminants and nonruminants20172019KEGAM. ŠimkoDAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)20072010MVTSJ. NovákDGEaFC FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)20122014KEGAD. Bíro
Fodder crops glossary20172019KEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Forage and seed production use Slovak newly intergeneric hybrids xFestulolium A. et Gr. in climatic conditions of the Danube Lowland20172019VEGAP. HricDGEaFC FAaFR
Forage crops - glossary of terminology20142016KEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
      Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)20172021General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genetic and breeding parameters in selection of the farm animals.20122015VEGAM. HaloDAH FAaFR
Genetic diversity in wheats germplasm and its exploitation in organic farming (APVV-14-0924)2015--General callsP. HauptvogelDPP FAaFR
Genetic diversity of cattle and horse breeds (SK-AT-0012-10)20112012Bilateral cooperationO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of cattle fertility (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of show-jumping and diversity with use of genomic information of horses with national importance in Slovakia (1/0742/17)2017--VEGAR. KasardaDGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis2017--General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVTP. StrapákDAH FAaFR
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGAA. TrakovickáFAaFR
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTSP. StrapákFAaFR
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGAJ. BrindzaFAaFR
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGAP. StrapákFAaFR
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGAM. HaloFAaFR
Genetics and epigenetics of ewes milk production in Slovakia (APVV-15-0072)20162020General callsV. TančinDVS FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)20152016General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
Genomic Indicators of extranulcear DNA as source of Diversity for Animal Breeding (APVV-17-0060)20182022General callsN. MoravčíkováDGaABB FAaFR
Genomic indicators of Pinzgau cattle diversity (SK-AT-2015-0016)20162017Bilateral cooperationR. KasardaDGaABB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)2015--General callsM. BežoDGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.2017--Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008AVM. BrestičDPP FAaFR
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition20162017Bilateral cooperationB. GálikDAN FAaFR
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Growing of turfs in low input conditions20122014VEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPUJ. GažoFAaFR
Hodnotenie genetickej diverzity vybraných populácií hypogeických húb molekulárnymi markérmi20082008GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Hodnotenie populačno-reprodukčných parametrov významných taxónov nelesnej vegetácie poľnohospodárskej (1/0500/14)20142016VEGAT. BaranecDB FAaFR
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. BrestičDPP FAaFR
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGAS. HluchýFAaFR
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)2003--VEGAO. KadlečíkFAaFR
Impact of Climate Changes in the Retrospect and Present on the Some Floristic-Productions Characteristics of the Grassland Ecosystem. (1/0202/08)20082010VEGAJ. JančovičFAaFR
Impact of plant essential oils and extracts on microbial composition of chicken intestinal microflora considering their health and utility20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019= neznámý =M. GažarováDHN FAaFR
Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practice (004SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MrázováDHN FAaFR
Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the Web20152017KEGAM. GažarováDHN FAaFR
Improvement of animal products nutritional quality by increasing content of bioactive fatty acids, utilizing natural feeds and by-products feedstuffs with stress on safety and suitability (1/0723/15)20152018VEGAD. Bíro
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)20162020General callsM. ŠimkoDAN FAaFR
Increasing of nutrients transformation to suitable production of safety animal food by effectively utilization of origin natural resources (1/0662/11)20112014VEGAD. Bíro
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)2017--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle2017--= neznámý =M. PožgajováDGaABB FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the corse Animal Production (035SPU-4/2015)20152017KEGAP. StrapákDAH FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the course of Cattle breeding20182020KEGAP. StrapákDAH FAaFR
Innovative approaches to improve photosynthetic performance of strategic crops under changing climate conditions (1/0923/16)20162018VEGAM. BrestičDPP FAaFR
Innovative phenomic tools in assesment of wheat genetic resources towards the improved performance and adaptability to climate extremes (APVV-15-0721)20162019General callsM. BrestičDPP FAaFR
Innovative technology of variable nitrogen application considering the limiting environmental factors2015--General callsJ. GalambošováDPP FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Inovácia a modernizácia výučby predmetov z oblasti genetických technológií (014SPU-4/2011)20122012KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAaFR
Insect on ragweed: a comparative study across habitats and regions (1/0827/14)20142016VEGAP. TóthDPP FAaFR
Integrated pest management of Western Root Borer, Diabrotica virgifera virgifera in Central and Eastern Europe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňDPP FAaFR
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)20152018APVTM. BrestičDPP FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGAM. MacákDSAaH FAaFR
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science2016--= neznámý =H. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia2017--Bilateral cooperationP. TóthDPP FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia2016--Bilateral cooperationP. TóthDPP FAaFR
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilateral cooperationJ. NovákDGEaFC FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017= neznámý =K. RažnáDGaPB FAaFR
Investigation of environmental aspects in farm animal breeding from the point of view of greenhouse gases, smell, dust and noise supporting animal welfare and BAT creation - Best available techniques (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Journal of Central European Agriculture2000--Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaO. DebrecéniDAH FAaFR
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011GA SPUJ. NôžkováFAaFR
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)20112013VEGAT. BaranecFAaFR
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice. (751/02250)20092010GA SPUB. GálikFAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTSJ. CandrákDGaABB FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)20052007VEGAH. GregorováDGEaFC FAaFR
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGAL. MečiarDCP FAaFR
Lambs quality of different weight categories assessed on the base of fatty acids profiles and physico-chemical characteristics of meat and fat20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. MargetínDAH FAaFR
Lawns in changing climate conditions20172019KEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)20102013Leonardo da VinciM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)20082010VEGAM. BrestičFAaFR
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)20032005VEGAJ. NovákFAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilateral cooperationJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Management of trout stream from the poit of view of diversity sustanaible development (SK-CZ-0112-11)20122012Bilateral cooperationJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGAO. DebrecéniFAaFR
Measuring and Monitoring Farm Animal Welfare (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Modern tools for assessment of productive traits and tolerance of crop genetic resources on environmental stresses2017--VEGAM. ŽivčákDPP FAaFR
Modern university textbook "Microscopic anatomy of animals and human" (025UKF-4/2012)20122014KEGAR. TomanDVS FAaFR
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGAM. MartiniakováDVS FAaFR
Modernisation of Soil Science course at SUA - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGAV. ŠimanskýDSS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGAV. TančinDVS FAaFR
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)2017--KEGAE. TobiašováFAaFR
Modernization of content, forms, and education methods of subjects focused on soil organic matter (001SPU-4/2016)2016--KEGAE. TobiašováDSS FAaFR
Modernization of teaching of courses focused on soil organic matter (006SPU-4/2018)2018--KEGAE. TobiašováDSS FAaFR
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)2016--COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáDGaPB FAaFR
Molecular Genetic Diversity and Production Potential of Animal Genetic Resources in Slovakia (APVV)20152019General callsR. KasardaDGaABB FAaFR
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)20092012APVVA. TrakovickáFAaFR
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Monitoring the impact of selected nutritional measures and directed physical activity on atherogenic and anti-atherogenic lipid fractions (VEGA 1/0566/16 )20162018VEGAJ. KopčekováDHN FAaFR
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáDGaABB FAaFR
New approaches to evaluate and improve crop tolerance to high temperature and drought: development of new international phenotyping platform (SK-CN-2015-0005)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičDPP FAaFR
Nutrition and feeding of animals (3/6227/08)20082010KEGAD. BíroDAN FAaFR
Nutrition in condition of biological and ecological animal production20022004VEGAD. BíroDAN FAaFR
Nutrition of grassland and lawn by sulfur20192021VEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy2018--Horizon 2020M. HabánováFAaFR
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)20082010MVTSJ. BrindzaFAaFR
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboDPSaSFA FAaFR
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)20072009VEGAP. KováčikFAaFR
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)20032005VEGAS. HluchýFAaFR
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)20102011VEGAP. JuhásFAaFR
Optimalizácia pestovateľských systémov sóje v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a ich vplyv na úrodu a kvalitu výsledného produktu. (170/02170)20042006VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalization of nitrogen, sulphur and boron nutrition by cole cultivation designed for food and non-food industry use (1/0435/08)20082010VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)20052007VEGAP. SlamkaFAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007VEGAP. SlamkaFAaFR
Optimization of crop agronomic biofortification by selenium from the viewpoint of its dosage, forms, method and terms of its application in different agroclimatic conditions (1/0325/17)2017--VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimization of environmental tolerance-oriented automated crop phenotyping using interdisciplinary approaches (SK-FR-2017-0007)2018--Bilateral cooperationM. ŽivčákDPP FAaFR
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)2003--rezerva vedy MŠ SRO. DebrecéniFAaFR
Pharmacognostic research of the active substances variability of pharmaceutically important plants in Slovakia (1/0715/18)20172021VEGAM. HabánDSAaH FAaFR
Phenomic and molecular approaches in the research of crop genetic resources (SK-CN-2017-0028)20182019MVTSM. BrestičDPP FAaFR
Physical stabilization of organic matter in soils of different ecosystems (1/0124/13)20132015VEGAE. TobiašováDSS FAaFR
Physiological, nutritional and genetic background of strenthening the transport and storing of assimilates in grain supporting the productivity of winter wheat. (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Plant biotechnology – modern textbooks and innovative methods of practical exercises in agreement with the requirements of the praxis (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováDB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)20122014KEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)20062006rezerva vedyO. DebrecéniFAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a VývojJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)20052006FP6P. SlamkaFAaFR
Potential use of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in lowland area20182020VEGAP. HricDGEaFC FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Pre-harvest treatment and post-harvest methods of the new foods preparation with higher antioxidant, cardio-, neuro- and canceroprotective activity (1/0512/09)20092011VEGAJ. HudecFAaFR
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDPSaSFA FAaFR
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVTM. BežoDGaPB FAaFR
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGAS. HluchýDVS FAaFR
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoDPSaSFA FAaFR
Production of healthy food and enhancement of adaptation potential of growing systems to climate changes (APVV-15-0226)20162020General callsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008VEGAS. HluchýFAaFR
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Qualitative and production parameters of animals with regard to pre-slaughtering factors, nutrition, technique and breeding technology (1/0493/12)20122015VEGAJ. MlynekDAH FAaFR
Quantitative and qualitative analyses of pesticide resistant pest and disease populations in Slovakia (1/0539/15)20152018VEGAK. HudecDPP FAaFR
Quantitative determination of biologically active substances with the cardioprotective action in small berries (1/0723/18)20182021VEGAM. HabánováDHN FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)20132015VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTSJ. MolnárováDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej2018--Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Regional prevalence of Fusarium spp. in relationship to partial resistance of wheat against Fusarium head blight (1/0797/11)20112014VEGAK. HudecFAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (230/02190)20052007VEGAJ. JančovičFAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)20052007VEGAJ. JančovičFAaFR
Reproductive and population biology, genetic variability of rare and threatened species of Carpathian and Panonian flora20142015Bilateral cooperationT. BaranecDB FAaFR
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)20032005VEGAT. BaranecFAaFR
Resarch on the the adaptation potential of agrotechnical procedures and measures on the expected impact of climate change in agriculture (1/0671/18)2018--VEGAM. MacákDSAaH FAaFR
Research and development of food production systems in changing climate and society needs. (1/0154/17)20172021VEGAM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Research and development of food production systems in changing climate and society needs. (1/0512/18)20182021VEGAM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Retrotranspozónové markéry mlo génu jačmeňa siateho20072007GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
Revitalization of ruderalisated pasture with dominated Rumex obtusifolius and Urtica dioica in national parks of Slovakia (1/3453/06)20062008VEGAJ. NovákFAaFR
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008APVVJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)20092010APVVJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009VEGAA. TrakovickáFAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGAH. GregorováDGEaFC FAaFR
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)20152018VEGAJ. NovákDGEaFC FAaFR
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)20062008APVVM. BrestičFAaFR
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Soil properties in viticulture areas of Slovakia as a basis for the "terroir" (1/0300/11)20112013VEGAV. ŠimanskýFAaFR
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform20062008FP6P. JuhásDAH FAaFR
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)20092011VEGAK. OlšovskáDPP FAaFR
Stability, durability and changes in production capacity and diversity of temporary sown meadows20142016VEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)20102011VEGAP. SlamkaFAaFR
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)20102011VEGAR. KasardaFAaFR
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthDPP FAaFR
Study and determination of biological properties of diaspores of Slovak genetic resources of truffles (Tuber spp.) for their long term conservation ex situ (1/4439/07)20072009VEGAJ. GažoFAaFR
Study and determination of factors influencing inoculation process, inoculum stability and quality of seedlings inoculated by Burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) (1/0643/09)20092011VEGAM. MikoFAaFR
Study of the effect of the selected remediation medium on the bioavailability of cadmium and the fertilizer forms of nitrogen in small cultivation conditions (1/0009/19)20192021VEGAJ. UrminskáDEaZ FAaFR
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20132013FP7P. JuhásDAH FAaFR
Sustainable forest protection and nourishment of game20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)20152015VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (COST Action FA1203 )20122017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthDPP FAaFR
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDPSaSFA FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010VEGAJ. ŽemberyDCP FAaFR
Štúdium abiotických a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. (1/0275/08)20082010VEGAJ. NoskovičFAaFR
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotov. (129/02150)2003--VEGAJ. NoskovičFAaFR
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGAM. MikoFAaFR
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018VEGAP. EliášDB FAaFR
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGAS. HluchýDVS FAaFR
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 VEGA)20192021VEGAJ. NoskovičDEaZ FAaFR
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)20082010VEGAT. BaranecFAaFR
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013TempusM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)20062008KEGAT. BaranecFAaFR
Terminology in Fodder20162018KEGAĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Testing of pollen can production and shelf life (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáDE&PAP FBFS
Testing of selected polysulfide fertilizers in nutrition and protection of turf20152018Zmluva o dieloĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilateral cooperationO. LožekDACHaPN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production20192022VEGAB. GálikDAN FAaFR
The content innovation of education study program Hipology and preparation of modern university textbook for the course Horse Breeding2017--KEGAM. HaloDAH FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry20182022General callsC. HrnčárDPSaSFA FAaFR
The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands20162016GA SPUM. GažarováDHN FAaFR
The establishment and care of lawns in changing climate conditions20182020KEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
The functional traits use for improvement of production in the farm animals (1/0724/16)2016--VEGAP. StrapákDAH FAaFR
The impact of water deficit and high temperatures on the quality of lawns20162018VEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
The influence of aerobic exposure on the qualitative parameters of maize silages (SK-PL-18-0035)20192020Bilateral cooperationM. JuráčekDAN FAaFR
The influence of exotic tree species on soil characteristics in Nature Reserve Arboretum Mlyňany, SAS (1/0084/13)20132015VEGAN. PollákováDSS FAaFR
The influence of lipids in pork meat and fat from the indigenous genotypes of mangalica and meat hybrids of pigs on the health of the probands. (1/0709/17)20162019VEGAJ. MrázováDHN FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology20152016KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)20152016Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )20162017Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21710410)2017--Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The optimization of healthy food production process and enhancement of adaptation potential of growing system under conditions of climatic change. (APVV-14-0257)20152019General callsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)20122014KEGAJ. CandrákDGaABB FAaFR
The quality and functionality of lawn ecosystem under conditions without irrigation20142016VEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
The quality and functionality of lawns under conditions without irrigation20152017VEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)2016--VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
The research of agrienvironmental indicators of sustainability and production capability of agroecosystem by diveresification of crop rotation in chnging climate (1/0544/13)20132016VEGAM. MacákDSAaH FAaFR
The role of biochar in ameliorating of soil structure (1/0136/17)20172019VEGAV. ŠimanskýDSS FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)20152016VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
The use of artificial insemination technology to achieve the optimal investment of arabian horses and to develop an elite horsebreed.20102012Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. HaloDAH FAaFR
The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources (005SPU-4/2016)20162016KEGAM. HabánováDHN FAaFR
The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekFAaFR
The verification of the effect of organic selenium and vitamin E on the quality of pork and its impact on the selected clinical and biochemical indicators of consumers (1/0760/14)20132016VEGAJ. MrázováDHN FAaFR
The View of Different Angle on Organic Production Training (13342 1013)20132015Leonardo da VinciM. TóthováDPP FAaFR
Toxic and essential elements in milk and dairy products: sources, concentrations and importance for human health20192023APVTR. TomanDVS FAaFR
Trvalo udržateľné využívanie trávnych ekosystémov (20/02190)2003--VEGAJ. JančovičFAaFR
Tvorba a inovácia vzdelávacích programov pre výživu ľudí a bezpečnosť potravín (97/05110)2003--KEGAJ. GolianFAaFR
Tvorba skríningovej metódy identifikácie nutrične významných genotypov ľanu siateho na báze molekulárnych a morfologických markérov (1/0628/12)20122012VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGAR. TomanDVS FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTPJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. HajduchDGaPB FAaFR
University textbook - Establishment and care of lawns20192021KEGAP. KovárDGEaFC FAaFR
University textbook Poultry breeding2016--KEGAH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Upgrading the content of the teaching a subject Soil Anthropization and creation of interactive textbook in Slovak and in English language (013SPU-4/2019)20192020KEGAN. PollákováDSS FAaFR
Usage of cocoons and adult individuals of earthworm (Eisenia foetida) and vermicompost for increase of cultivated plants yields and soil fertility (1/0704/16)20162018VEGAP. KováčikDACHaPN FAaFR
Use of Advanced Phenomic Approaches to Exploit Variation in Photosynthetic Efficiency to Increase Yield Under Fluctuating and Stress Environment2019--General callsM. BrestičDPP FAaFR
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011Leonardo da VinciM. TóthováDPP FAaFR
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)20032005MVTSJ. NovákDGEaFC FAaFR
Vermiteas produced from digestates and their using in plant nutrition20132015VEGAP. KováčikDACHaPN FAaFR
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGAD. TančinováFAaFR
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172019VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)20172018GA SPUM. GažarováDHN FAaFR
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)20082009GA SPUS. MindekFAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGAL. MečiarDCP FAaFR
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie20162016GA SPUP. LenártováDHN FAaFR
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)20082010VEGAM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015VEGAM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach2018--VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996VEGAO. DebrecéniDAH FAaFR
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)20022005APVTA. TrakovickáFAaFR
Využitie DNA markérov pre ochranu agrobiodiverzity rastlín (APVV-0627-10)20112011APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. PospišilDCP FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGAA. HricováDGaPB FAaFR
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)20082010VEGAE. TobiašováFAaFR
Využitie mikrosatelitov a retrotranspozónov pri hodnotení genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)20072007APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie mikrosatelitov a retrotranspozónov pri hodnotení genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) (APVV-20-003405)20062006APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Využitie molekulovo-genetických metód pre včasnú diagnostiku puerperálnych infekcií kráv2018--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)20032005VEGAS. HluchýFAaFR
Vývoj ekonomicky a časovo nenáročného diagnostického postupu s použitím Real - Time PCR pre detekciu prenášačov genetického ochorenia CVM (Complex Vertebral Malformation) plemena holstein.2017--GA SPUM. GáborDGaABB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho20082008VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008VEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie20042006VEGAO. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (167/02230)20042006VEGAO. DebrecéniFAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGAO. DebrecéniFAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003VEGAO. DebrecéniFAaFR
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)20062008VEGAJ. HudecFAaFR
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka2015--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. ŠimkoDAN FAaFR
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)20042006VEGAP. KováčikFAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009rozvojový projektJ. BrindzaDGaPB FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected