Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 552

StavNázevOdDoDruhGarant
Pracoviště
20162020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat
2020
2021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Candráková
KRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kúbek
FAPZ
2003
2003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2011
2014FP7Š. Mihina
KZSBT TF
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gašparík
KŠCH FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
20172019Granty nadácií
KGŠR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )
2013
2015
Multilaterárna spolupráca
KOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015FP7Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
2005
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
2007
2009
APVVĽ. Cagáň
FAPZ
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services2017
2017
Horizont 2020
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Best4Soil (817696)
20192021
Horizont 2020
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Šťastný
FAPZ
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
KTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
20052007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. NôžkováFAPZ
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. PačutaKRV FAPZ
20022004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Černý
KRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)2010
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. VerešFAPZ
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
2014
2014
FP7
K. Olšovská
KFR FAPZ
2013
2013
FP7
K. OlšovskáKFR FAPZ
2015
2018
CEEPUSR. Kasarda
KGPB FAPZ
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. HaloFAPZ
20142017Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
20102010CEEPUSKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013CEEPUSKUPH FAPZ
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
A. RogožníkováSPU
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)
2012
2014Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019
--
Všeobecné výzvy
M. GáborKGPB FAPZ
20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. Brindza
KGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
IOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Habánová
KVĽ FAPZ
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2020
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2020
--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. Hudec
KOR FAPZ
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
K. Olšovská
KFR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. IkrényiFAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Hauptvogel
KFR FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023
OP Výskum a inovácie
M. Habánová
KVĽ FAPZ
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Bežo
KGŠR FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Ložek
FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2007
Leonardo da Vinci
P. Tóth
KOR FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kováčik
FAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)
1999
2001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Brestič
FAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Kováč
FAPZ
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GašparíkKŠCH FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KZ FZKI
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKŠCH FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat20192020
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
2015
2017
Všeobecné výzvy
KPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Ivanič Porhajašová
KEaB FAPZ
20092011
Bilaterálna spolupráca
KB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
APVV
FAPZ
Environmentálny skríning premenlivosti sekundárnych metabolitov rastlinných prírodných zdrojov v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska (1/0749/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)2017
2021
Horizont 2020
KFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks2010
2013
Erasmus (okrem mobilít)
KUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKUPH FAPZ
20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2012
2014
Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018
FP7
KOR FAPZ
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Brestič
KFR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
2009
2011
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
KGŠR FAPZ
2017
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018Visegrad Scholarship ProgramIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018
Visegrad+ Grants
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)
20072010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. NovákKTEKP FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. BrestičKFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)
20172021
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KGŠR FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKGŠR FAPZ
20152015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Živčák
KFR FAPZ
2011
2012
Bilaterálna spoluprácaKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018
Všeobecné výzvy
P. HauptvogelKFR FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
P. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Trakovická
FAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)
2006
2006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze
2017
2017Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020
Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)
2015
2016Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020
Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
R. KasardaKGPB FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
KFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
M. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie v kontexte udržateľného poľnohospodárstva a produkcie potravinových zdrojov (023SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
2004
2004
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Tóth
KOR FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
20162016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. AndrejiKŠCH FAPZ
2019
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. MacuraKŠCH FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. DucsayKAVR FAPZ
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Ducsay
KAVR FAPZ
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Urminská
KEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)
2014
2014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. Brestič
KFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)2020
2021
GA FAPZ
KVD FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Toman
KVD FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Macura
KŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2018
2018
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StrapákKŠZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. KováčFAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
20182018Zmluva o dieloJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dieloIOBBB FAPZ
2008
2010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
2003
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022
GA FAPZ
M. GažarováKVĽ FAPZ
2018
2019
Granty nadácií
M. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Šťastná
FAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGPB FAPZ
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle2017
2017
Granty nadácií
M. Požgajová
KGPB FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. PollákováKPG FAPZ
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Strapák
KŠZ FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien
2015
2018
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)
2016
2019
Všeobecné výzvyKFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)
2015
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
2003
2008
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KOR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)
20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. MacákKUPH FAPZ
2020
--
GA FAPZE. MlynekováKŠZ FAPZ
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KŠZ FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva
2020
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
2016
2019
Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
20172017Bilaterálna spoluprácaKOR FAPZ
20162016Bilaterálna spolupráca
KOR FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)20112012Bilaterálna spoluprácaP. Eliáš
KB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
19982008Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application
2017
2017
Granty nadácií
K. RažnáKGŠR FAPZ
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3
KGPB FAPZ
Journal of Central European Agriculture20002003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
FAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)
20082009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Macák
KUPH FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. BaranecFAPZ
Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby (KEGA 007SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. MacákKUPH FAPZ
20152017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
B. GálikFAPZ
20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Candrák
KGPB FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠimkoKVZ FAPZ
Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Hric
KTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. HolúbekFAPZ
Krmovinárstvo - terminologický slovník
2014
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - výkladový slovník (028SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Margetín
KŠZ FAPZ
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Gregorová
FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. GregorováKTEKP FAPZ
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013
Leonardo da Vinci
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákFAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)2007
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
J. AndrejiKŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
20172022Multilaterárna spoluprácaIOBBB FAPZ
2001
2006
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Miluchová
KGPB FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)
20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Filová
FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KVZ FAPZ
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Martiniaková
KVD FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Toman
KVD FAPZ
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
2017
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ŽivčákKFR FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Tančin
KVD FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tobiašová
FAPZ
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. TančinKVD FAPZ
20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)K. Ražná
KGŠR FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
2015
2019
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
20092012
APVV
FAPZ
2017
2021
Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)
2019
2022
Zmluva o dielo
J. AndrejiKŠCH FAPZ
2018
2018
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. RašovskýKRVaTE FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKBaB FBP
Možnosti výživy trávnikov sírou20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. Kovár
KRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
2020
--Všeobecné výzvyĽ. Vozár
KRVaTE FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)20172018
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KUPH FAPZ
2012
2015APVVA. TrakovickáKGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
20062007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
FAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)
20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)
2005
2007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. BrestičKFR FAPZ
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy2018
2018
Horizont 2020
FAPZ
2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Strapák
KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Strapák
KŠZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)
2002
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Cagáň
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)2002
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
Ľ. Cagáň
FAPZ
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Ducsay
KAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Juhás
FAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--OP Výskum a inovácieM. Brestič
KFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KarabínováFAPZ
20152019Všeobecné výzvyKUPH FAPZ
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)
2003
2003
Zmluva o dieloKAVR FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. SlamkaFAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tobiašová
KPG FAPZ
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRO. DebrecéniKŠZ FAPZ
20122012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Plevnaté druhy pšeníc - kvalitatívne, funkčné vlastnosti a vplyv na zdravotné parametre ľudí (1/0488/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová Šramková
FAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)
20062006Rezerva vedyO. DebrecéniFAPZ
2010
2014
OP Výskum a inovácieJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)
2005
2006
FP6
P. Slamka
FAPZ
Podpora vysokoškolského vzdelávania špeciálneho chovateľstva pre zahraničných študentov (047SPU-4/2021)
2021--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilaterálna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. HudecKOR FAPZ
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KRVaTE FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRV FAPZ
2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
Š. AilerKOVV FZKI
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20082012
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
20082009
APVV
M. Brestič
FAPZ
20072009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)20202020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v ekosystémoch
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KoščoKŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Pačuta
KRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKTEKP FAPZ
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová Šramková
FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. MolnárováKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov20202021
GA FAPZ
KŠCH FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Ducsay
KAVR FAPZ
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. Balážová
KBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)
20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management
20202022
Interreg Danube Transnational Programme
KGPB FAPZ
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2013
2013
Zmluva o dielo
P. Kováčik
KAVR FAPZ
2011
2012
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2011
2012
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej2018
2018
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2012
2013
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2004
2005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Novák
FAPZ
20032003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)
20062006Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)
2007
2008APVV
KRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)
2009
2010
APVV
J. Molnárová
KRV FAPZ
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
2018
2019
Bilaterálna spoluprácaM. Brestič
KFR FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Tóthová
KOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)
20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. GregorováKTEKP FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov. (1/0446/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human2019
2020
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Zaujec
FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Novák
KTEKP FAPZ
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)
2006
2008
APVV
M. BrestičFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KopčekováKVĽ FAPZ
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Soft Competences for Innovation in Rural Areas
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. TóthováKOR FAPZ
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform2006
2008
FP6P. Juhás
KŠZ FAPZ
Spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov ošípaných
2021
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. OlšovskáKFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)20202020Multilaterárna spolupráca
KGPB FAPZ
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. TurianicaFAPZ
2013
2017COST (European Cooperation in Science and Technology)KOR FAPZ
20122013MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. Brestič
KFR FAPZ
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments
2020
--
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
KŠCH FAPZ
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2013
2013
FP7KŠZ FAPZ
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Tóth
KOR FAPZ
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KŠCH FAPZ
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)20042007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Olšovská
FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽemberyKRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Miko
FAPZ
Štúdium abiotických a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. (1/0275/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKB FAPZ
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. HluchýKVD FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Urminská
KEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )
20132013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaL. DucsayKAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u2021--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
M. TóthováKOR FAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013
Tempus
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Terminológia v krmovinárstve20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. BaranecFAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva2019--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
20082009
APVV
FAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.
2010
2013
Bilaterálna spoluprácaO. Ložek
KAVR FAPZ
2015
2018
Zmluva o dielo
KTEKP FAPZ
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity
2021
2025
Horizont 2020
J. NôžkováKGŠR FAPZ
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)20152015Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )20162017
Standard Grants STOP!!!
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
20172017Standard Grants STOP!!!KTEKP FAPZ
2010
2012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KŠZ FAPZ
The View of Different Angle on Organic Production Training (13342 1013)20132015
Leonardo da Vinci
M. Tóthová
KOR FAPZ
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
2019
2023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVR. Toman
KVD FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2015
2019
Všeobecné výzvy
KŠCH FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LíškaFAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováKPG FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Polláková
FAPZ
Udržateľné zabezpečenie biomasy trávnych porastov využiteľnej na energetické aj kŕmne účely
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy2016
2022
Multilaterárna spoluprácaIOBBB FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)
2015
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. RažnáKGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaJ. Nôžková
KGŠR FAPZ
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)
2009
2011
Leonardo da Vinci
M. Tóthová
KOR FAPZ
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)
2003
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KTEKP FAPZ
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)2020
--
Všeobecné výzvyP. Juhás
KŠZ FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)
2002
2003
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
A. KúbekFAPZ
2017
2021
Všeobecné výzvyKVZ FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikKAVR FAPZ
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
FAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Šimanský
FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRVaTE FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvy
C. Hrnčár
KŠCH FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Zaujec
FAPZ
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Gažarová
KVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)
2020
2024
Všeobecné výzvyK. Hudec
KOR FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Bokor
KOR FAPZ
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť
2015
2018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)2020--
GA FAPZ
M. Janíček
KŠZ FAPZ
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva20172017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach. (3/5082/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)
2013
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných biopesticídov
2019
2019
OP Výskum a inovácie
K. Hudec
KOR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. HajduchKGŠR FAPZ
2018
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Pospišil
KRV FAPZ
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku20152017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)
2018
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Pačuta
KRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií GHG a ekonomickú konkurencieschopnosť. (1/0512/18)
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
20012003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Pospišil
KRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Arpášová
KŠCH FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)
1994
1996VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. Gálik
KVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)20022004
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. KarabínováFAPZ
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
FAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. PospišilKRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)20012003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Bobček
FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tobiašová
FAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Habánová
KVĽ FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
2020
2025Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Bežo
KGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Hluchý
FAPZ
Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat (1/0724/16)
2016
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia2019--Všeobecné výzvyM. Brestič
KFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)
2018
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
2007
2008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FAPZ
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Ražná
KGŠR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
2009
2010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KVĽ FAPZ
20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kovár
KTEKP FAPZ
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU
2020
2020Horizont 2020 R. KasardaKGPB FAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SRKFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
20182018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Šmehýl
KŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniFAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)
2016
2020
Všeobecné výzvyKVZ FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kováčik
KAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Eliáš
KB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. ŠimkoKVZ FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KováčikFAPZ
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
IOBBB FAPZ
2008
2009
Rozvojové projekty
KGŠR FAPZ
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý