Katedra matematiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 19

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
2004
2004
IT
D. OrszághováKM FEM
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Finančná gramotnosť a jej úloha v trhovej ekonomike (1/0612/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
20192020
Bilaterálna spolupráca
R. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Drábeková
KM FEM
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Hornyák GregáňováKM FEM
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)
2011
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. OrszághováKM FEM
Multimédiá vo vyučovaní matematiky (697/01160)20102010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KMO FEM
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
2009
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Matušek
KM FEM
Vonkajšie a vnútorne faktory ovplyvňujúce kvalitu matematického vzdelávania (017SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. MatušekKM FEM
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Hornyák GregáňováKM FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý