Katedra matematiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikovaná matematika (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGAD. OrszághováKM FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGAD. OrszághováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGAJ. DrábekováKM FEM
Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji) (035UKF-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGAD. OrszághováKM FEM
Multimédiá vo vyučovaní matematiky (697/01160)20102010KEGAD. OrszághováKM FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (3/7382/09)20092011KEGAJ. DrábekováKM FEM
Vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na kvalitu matematického vzdelávania20132015KEGAV. MatušekKM FEM
Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní (021SPU-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováKM FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý