Katedra jazykov (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 16

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KM FEM
Eigennamen und ihre Wiedergabe in der literarischen Übersetzung
2018
2018
Akcia Rakúsko - SlovenskoS. Gálová
KJ FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania) (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
KJ FEM
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mlynek
KŠZ FAPZ
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013
Erasmus (okrem mobilít)
A. Holúbeková
KJ FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Zentková
KE FEM
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií2010
2013
OP Ľudské zdroje
KJ FEM
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)20052007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Borsuková
KJ FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEMLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý