Katedra jazykov (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)
2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mlynek
KŠZ FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
J. VrbováKJ FEM
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mlynek
KŠZ FAPZ
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)2013
2013
Erasmus (okrem mobilít)
A. Holúbeková
KJ FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
2012
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )
2014
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetenci í20102013
OP Ľudské zdroje
Ľ. MoravcováKJ FEM
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)
2005
2007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Borsuková
KJ FEM
Vlastné mená v literárnom preklade
2018
2018
Akcia Rakúsko - SlovenskoS. GálováKJ FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý