Katedra jazykov (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

Stav
NázovOd
Do
DruhGarantPracovisko
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Gálová
KJ FEM
2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
KJ FEM
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MlynekKŠZ FAPZ
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)
2013
2013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováKJ FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Serenčéš
KHP FEM
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Zentková
KE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HorváthováKJ FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetenci í
2010
2013
OP Ľudské zdroje
KJ FEM
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Moravcová
KJ FEM
2005
2007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
Vlastné mená v literárnom preklade
2018
2018
Akcia Rakúsko - SlovenskoS. GálováKJ FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEMLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý