Centre of Education and Psychological Counseling (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Analysis of professional competencies of academic staff in the countries of Central Europe (SK-CZ-2013-0209)
2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
CEPC FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium
2021
2023KEGA CEPC FEM
Improving the quality of the teaching process at secondary vocational schools through the modernization of professional didactics of vocational subjects (051TUKE-4/2019)20192019KEGA T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Innovative concept of curriculum and methodological "e-support" for VET teachers preparation in the field of agriculture and food sciences (033SPU-4/2019)20192021
KEGA
CEPC FEM
2017
2017KEGA CEPC FEM
Inovative concept of curriculum and methodical "e-support" for teacher preparation in proffesional agricultural and food science subjectss (007SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Integration through Education2015
2016
Flagship project T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)
2019
2021
VEGA J. Rybanská
CEPC FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)2015
2016
KEGA
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
2016
2016
VEGA
CEPC FEM
Neurodidactic context of higher education
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. HorskáDMT FEM
Pedagogical competences of university teachers2017
2018
Small Grants
CEPC FEM
Preparation of research in thefield of engineering education.
2015
2015
Visegrad Scholarship Program
CEPC FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole
2019
2019SUA Grant Agency J. Rybanská
CEPC FEM
20182018
General calls
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
2006
2008
KEGA D. KučírkováCEPC FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout2014
2014
Erasmus (excluding mobilities)
CEPC FEM
20132016KEGA
CEPC FEM
2017
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
E. ČernákováCEPC FEM
Visegrad Cooperation on Innovative Teaching and Training Practices in Higher Education (21920135)
2019
2020
Visegrad Grants
T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)2016
2017
KEGA T. Šeben Zaťková
CEPC FEMKey:
Active states:in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected