Centre of Education and Psychological Counseling (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
20132013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium2021
2023
KEGA
J. RybanskáCEPC FEM
Improving the quality of the teaching process at secondary vocational schools through the modernization of professional didactics of vocational subjects (051TUKE-4/2019)
2019
2019KEGA T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Innovative concept of curriculum and methodological "e-support" for VET teachers preparation in the field of agriculture and food sciences (033SPU-4/2019)
2019
2021KEGA
CEPC FEM
Innovative model of curriculum and creation of "e-support" in preparation of teachers of proffessional agricultural and food science subjects (004SPU-4/2017)2017
2017
KEGA
CEPC FEM
Inovative concept of curriculum and methodical "e-support" for teacher preparation in proffesional agricultural and food science subjectss (007SPU-4/2018)2018
2018
KEGA
CEPC FEM
Integration through Education
2015
2016
Flagship project CEPC FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)
2019
2021VEGA
CEPC FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)
2015
2016
KEGA CEPC FEM
Neurodidactic context of higher education
2016
2016VEGA
CEPC FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDMT FEM
Pedagogical competences of university teachers2017
2018
Small Grants
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
20152015
Visegrad Scholarship Program
CEPC FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole
20192019
SUA Grant Agency
CEPC FEM
2018
2018
General calls
T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)
2006
2008KEGA CEPC FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout2014
2014
Erasmus (excluding mobilities)T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
2013
2016
KEGA CEPC FEM
2017
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsCEPC FEM
2019
2020
Visegrad GrantsCEPC FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)
2016
2017KEGA
CEPC FEMKey:
Active states:
in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected