Centre of Education and Psychological Counseling (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

StateName
From
Until
TypeSupervisorDepartment
2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
CEPC FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium
2021
2023
KEGA
CEPC FEM
Improving the quality of the teaching process at secondary vocational schools through the modernization of professional didactics of vocational subjects (051TUKE-4/2019)
2019
2019KEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
20192021
KEGA
T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
2017
2017
KEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
2018
2018
KEGA
CEPC FEM
Integration through Education
2015
2016
Flagship project
T. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)
2019
2021
VEGA CEPC FEM
2015
2016
KEGA
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Neurodidactic context of higher education20162016
VEGA
CEPC FEM
Neurodidactic context of higher education
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DMT FEM
Pedagogical competences of university teachers2017
2018
Small Grants
CEPC FEM
2015
2015
Visegrad Scholarship Program
T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole
2019
2019
SUA Grant Agency J. RybanskáCEPC FEM
State of secondary vocational agricultural - food education in the Nitra region and a proposal of its optimalization with the accent on professional preparation (APVV-17-0198)20182018General callsT. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)2006
2008
KEGA
D. KučírkováCEPC FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout2014
2014
Erasmus (excluding mobilities)
CEPC FEM
The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities (026SPU-4/2013)
2013
2016
KEGA
CEPC FEM
The development of professional competencies of staff in vocational education (Erasmus+ KA102)20172019
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
CEPC FEM
Visegrad Cooperation on Innovative Teaching and Training Practices in Higher Education (21920135)2019
--
Visegrad GrantsT. Šeben Zaťková
CEPC FEM
2016
2017
KEGA
CEPC FEMKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected