Centre of Education and Psychological Counseling (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

State
NameFromUntilType
Supervisor
Department
Analysis of professional competencies of academic staff in the countries of Central Europe (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRT. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium20212023KEGA
CEPC FEM
Improving the quality of the teaching process at secondary vocational schools through the modernization of professional didactics of vocational subjects (051TUKE-4/2019)
2019
2019KEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
20192021
KEGA
CEPC FEM
2017
2017KEGA CEPC FEM
Inovative concept of curriculum and methodical "e-support" for teacher preparation in proffesional agricultural and food science subjectss (007SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
Integration through Education
2015
2016
Flagship project
CEPC FEM
Life-satisfaction and other psychological dispositions as predictors of behavioural tendencies associated with food wasting (1/0368/19)
2019
2021
VEGA
CEPC FEM
20152016KEGA
CEPC FEM
2016
2016
VEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. HorskáDMT FEM
Pedagogical competences of university teachers
2017
2018
Small Grants
CEPC FEM
2015
2015
Visegrad Scholarship ProgramT. Šeben Zaťková
CEPC FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole
2019
2019SUA Grant Agency J. RybanskáCEPC FEM
State of secondary vocational agricultural - food education in the Nitra region and a proposal of its optimalization with the accent on professional preparation (APVV-17-0198)2018
2018
General calls
CEPC FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)
2006
2008
KEGA
CEPC FEM
Synergy for Strategies and Policies to Decline School Dropout
2014
2014
Erasmus (excluding mobilities)
CEPC FEM
The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities (026SPU-4/2013)20132016KEGA
CEPC FEM
2017
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
E. ČernákováCEPC FEM
2019
2020
Visegrad Grants
CEPC FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)
2016
2017KEGA T. Šeben ZaťkováCEPC FEMKey:
Active states:in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected