Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 21

Stav
NázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRT. Šeben Zaťková
CPPP FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium
20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RybanskáCPPP FEM
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integration through Education
2015
2016Flagship projekt STOP!!!
CPPP FEM
2013
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)20152016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Horská
KMO FEM
2017
2018Small Grants STOP!!!CPPP FEM
20152015Visegrad Scholarship ProgramCPPP FEM
Rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v odbornom vzdelávaní (Erasmus+ KA102)
2017
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovCPPP FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole20192019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Rybanská
CPPP FEM
Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami (1/0368/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. RybanskáCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimalizácie s akcentom na profesijnú prípravu (APVV-17-0198)20182018
Všeobecné výzvy
T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. KučírkováCPPP FEM
2014
2014
Erasmus (okrem mobilít)
CPPP FEM
višehradská spolupráca v rámci inovatívneho vzdelávania a prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní (21920135)
2019
--
Visegrad GrantsT. Šeben Zaťková
CPPP FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)
2016
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
2019
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý