Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 18

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)20192021KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)20172017KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integration through Education20152016Flagship projekt STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)20132016KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)20152016KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20162016VEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľov20172018Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskej pedagogiky20152015Visegrad Scholarship ProgramT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v odbornom vzdelávaní (Erasmus+ KA102)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. ČernákováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimalizácie s akcentom na profesijnú prípravu (APVV-17-0198)20182018Všeobecné výzvyT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)20062008KEGAD. KučírkováCPPP FEM
Synergia stratégií a politiky znižovania predčasného odchodu zo školy20142014Erasmus (okrem mobilít)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
višehradská spolupráca v rámci inovatívneho vzdelávania a prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní (21920135)2019--Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)20162017KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Zlepšovanie kvality výučby na stredných odborných školách prostredníctvom modernizácie odborových didaktík profesijných predmetov (051TUKE-4/2019)20192019KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý