Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
20142016
Slovak Aid
D. Moravčíková
KSV FEM
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )2016
2018
Slovak Aid
KSV FEM
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSV FEM
INPLACE2021
--
Horizont 2020
KSV FEM
Podpora implementácie výchovy ku globálnemu občianstvu v rámci systému globálneho vzdelávania na FEM SPU v Nitre (03-GA SPU-16)
2016
2017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KSV FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSV FEM
20092010
Zmluva o dielo
D. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže20112013Zmluva o dieloKSV FEM
20162017
Granty nadácií
D. Moravčíková
KSV FEM
Socio-ekonomické aspekty environmentálneho občianstva v kontexte výziev Európskej zelenej dohody (1/0254/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSV FEM
Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions
2015
2016
Erasmus+ KA3
D. MoravčíkováKSV FEM
Význam globálneho občianstva v implementácii stratégií udržateľného rozvoja (034SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSV FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý