Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 9

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGAE. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Podpora implementácie výchovy ku globálnemu občianstvu v rámci systému globálneho vzdelávania na FEM SPU v Nitre (03-GA SPU-16)20162017GA SPUA. MravcováKSV FEM
Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniu (1/0685/17)20172019VEGAD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže20092010Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže20112013Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktík20162017Granty nadáciíD. MoravčíkováKSV FEM
Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions20152016Erasmus+ KA3D. MoravčíkováKSV FEM
Význam globálneho občianstva v implementácii stratégií udržateľného rozvoja (034SPU-4/2020)20202022KEGAA. MravcováKSV FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý