Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 30

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
• EU FP5 AGMEMOD "AGricultural MEmber states MODelling" project (2001- 2004)20012004FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
• EU FP5 INCO 2: "Public and private safety and quality requirements in the fresh produce sector in Central European countries"; (2000-2001)20002001FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Agricultural commodity outlook for JRC-IPTS study; (2005-2006)20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováKŠOV FEM
Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries - AGMEMOD 2020. Project No. SSPE-CT-2005-021543 (2006-2008) (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Agricultural Trade Agreements(2005-2008) ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HanováKŠOV FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR (1/0747/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PolákováKŠOV FEM
Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín (VEGA 1/0890/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Managerial Processes and its Optimization and Valuation (CIII-CZ-0911-05-1920)20162020CEEPUSP. FandelKŠOV FEM
Managing risk in agriculture to improve farmers' decision making under uncertainty (OC-2015-1-19600)20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Managing risk in agriculture to improve farmers' decision making under uncertainty (OC-2015-2-20241 )20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Promotion of data security and sector productivity on Ministry of Finances of Slovak Republic by data encryption and personal audit20152015Granty nadáciíJ. PalkovičKŠOV FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)20142016Strategic GrantsR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PalkovičKŠOV FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Understanding farmers decision making under uncertainty and improving farm risk management (OC-2016-1-20917 )20172019COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. BartováKŠOV FEMLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý