Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 13

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
20102014VEGA IBCaB FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia2013
2015
KEGA
J. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018
Visegrad Scholarship Program
IBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dielo
IBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dielo
IBCaB FAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
2019
2020
Visegrad+ GrantsJ. Brindza
IBCaB FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)
IBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
20162022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života2016
2022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
21910411 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life20192020Visegrad+ GrantsJ. Brindza
IBCaB FAaFRKey:
Active states:in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected