Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 13

StavNázevOd
Do
DruhGarant
Pracoviště
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018
Visegrad Scholarship Program
J. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve2018
2018
Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dielo
IOBBB FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. Brindza
IOBBB FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
20192020Visegrad+ GrantsJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008VTP (Vedecko-technické projekty)J. Brindza
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022Multilaterárna spoluprácaJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Brindza
IOBBB FAPZ
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý