Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 13

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGAJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015KEGAJ. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIBCaB FAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTPJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy20162022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFRKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected