Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2019
2020
Visegrad+ Grants
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
20102014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Brindza
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018
Visegrad Scholarship Program
J. Brindza
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)
2017
2018
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018Zmluva o dieloJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022
Multilaterárna spolupráca
J. Brindza
IOBBB FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. BrindzaIOBBB FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2019
2020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)J. Brindza
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2016
2022
Multilaterárna spolupráca
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Brindza
IOBBB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý