Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý