Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

Stav
Názov
OdDoDruh
Garant
Pracovisko
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2019
2020
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka
2017
2018
Visegrad Scholarship Program
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)2017
2018
Visegrad+ Grants
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dieloJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dielo
IOBBB FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. BrindzaIOBBB FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života2019
2020
Visegrad+ Grants
J. BrindzaIOBBB FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
2013
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Brindza
IOBBB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý