Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 17

State
Name
FromUntil
Type
SupervisorDepartment
20212024VEGA
DACHaPN FAaFR
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)
2014
2016VEGA
DACHaPN FAaFR
2020--VEGA P. Kováčik
DACHaPN FAaFR
20032003
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Optimalization of nitrogen, sulphur and boron nutrition by cole cultivation designed for food and non-food industry use (1/0435/08)
2008
2010
VEGA L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
2017
2020
VEGA
L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)
2011
2013
VEGA DACHaPN FAaFR
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
20112012
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej
2011
2012
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej
2018
2018
Zmluva o dielo
P. KováčikDACHaPN FAaFR
2012
2013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
20142015
Bilateral cooperation
DACHaPN FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.
20102013Bilateral cooperation
DACHaPN FAaFR
2016
2018
VEGA P. Kováčik
DACHaPN FAaFR
Vermiteas produced from digestates and their using in plant nutrition (1/0591/13)
2013
2015
VEGA
DACHaPN FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected