Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 17

Stav
Název
OdDoDruh
Garant
Pracoviště
20162020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Ducsay
KAVR FAPZ
Optimalizácia agronomickej biofortifikácie poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v rozdielnych agroklimatických podmienkach. (1/0325/17)
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
20032003Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
2013
2013
Zmluva o dieloKAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej
2011
2012
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej2011
2012
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2018
2018
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2012
2013Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KAVR FAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.2010
2013
Bilaterálna spoluprácaO. LožekKAVR FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý