Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 14

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalization of nitrogen, sulphur and boron nutrition by cole cultivation designed for food and non-food industry use (1/0435/08)20082010VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimization of crop agronomic biofortification by selenium from the viewpoint of its dosage, forms, method and terms of its application in different agroclimatic conditions (1/0325/17)2017--VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Physiological, nutritional and genetic background of strenthening the transport and storing of assimilates in grain supporting the productivity of winter wheat. (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGAL. DucsayDACHaPN FAaFR
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej2018--Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilateral cooperationO. LožekDACHaPN FAaFR
Usage of cocoons and adult individuals of earthworm (Eisenia foetida) and vermicompost for increase of cultivated plants yields and soil fertility (1/0704/16)20162019VEGAP. KováčikDACHaPN FAaFR
Vermiteas produced from digestates and their using in plant nutrition20132015VEGAP. KováčikDACHaPN FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected