Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizácia agronomickej biofortifikácie poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v rozdielnych agroklimatických podmienkach. (1/0325/17)20172020VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)20082010VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)20162018VEGAP. KováčikKAVR FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej20182018Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
reg.č. 174/2003/SPU Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayKAVR FAPZ
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (SK-CZ-2013-0032 )20142015Bilaterálna spoluprácaL. DucsayKAVR FAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilaterálna spoluprácaO. LožekKAVR FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)20132015VEGAP. KováčikKAVR FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)2020--VEGAP. KováčikKAVR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý