Katedra botaniky (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 7

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGAT. BaranecKB FAPZ
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)20112012Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Research of populative - reproductive characteristics of important taxa and communities of non-forest vegetation in agriculture landscape of Slovakia20152017VEGAĽ. ĎurišováKB FAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018VEGAP. EliášKB FAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz20192021VEGAP. EliášKB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý