Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 32

StavNázov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. Olšovská
KFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)
2013
2013FP7K. Olšovská
KFR FAPZ
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. Olšovská
KFR FAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKFR FAPZ
20172021Horizont 2020KFR FAPZ
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)
KFR FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. Brestič
KFR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Živčák
KFR FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)
2015
2018
Všeobecné výzvy
P. Hauptvogel
KFR FAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)
2013
2014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)KFR FAPZ
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
KFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
2008
2010
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. BrestičKFR FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien
2015
2018
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)2016
2019
Všeobecné výzvyKFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Brestič
KFR FAPZ
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)20152018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. BrestičKFR FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
2017
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)
20052007Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KFR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--
OP Výskum a inovácie
M. BrestičKFR FAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
2018
2019
Bilaterálna spoluprácaKFR FAPZ
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu (SK-BG-0017-10)20122013
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. BrestičKFR FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia2019
--
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
M. Brestič
KFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý