Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaDGaABB FAaFR
Dairy Care Action (FA1308)2013--COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaDGaABB FAaFR
Diagnostic of puerperal bacterial infections in cows using molecular-genetic methods.2016--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Diagnostic of puerperal bacterial infections in cows using molecular-genetic methods.2017--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaDGaABB FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)20172021General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Genetic diversity of cattle and horse breeds (SK-AT-0012-10)20112012Bilateral cooperationO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of cattle fertility (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of show-jumping and diversity with use of genomic information of horses with national importance in Slovakia (1/0742/17)2017--VEGAR. KasardaDGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis2017--General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Genomic Indicators of extranulcear DNA as source of Diversity for Animal Breeding (APVV-17-0060)20182022General callsN. MoravčíkováDGaABB FAaFR
Genomic indicators of Pinzgau cattle diversity (SK-AT-2015-0016)20162017Bilateral cooperationR. KasardaDGaABB FAaFR
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)2017--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle2017--= neznámý =M. PožgajováDGaABB FAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTSJ. CandrákDGaABB FAaFR
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Molecular Genetic Diversity and Production Potential of Animal Genetic Resources in Slovakia (APVV)20152019General callsR. KasardaDGaABB FAaFR
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáDGaABB FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)20122014KEGAJ. CandrákDGaABB FAaFR
Využitie molekulovo-genetických metód pre včasnú diagnostiku puerperálnych infekcií kráv2018--VEGAM. MiluchováDGaABB FAaFR
Vývoj ekonomicky a časovo nenáročného diagnostického postupu s použitím Real - Time PCR pre detekciu prenášačov genetického ochorenia CVM (Complex Vertebral Malformation) plemena holstein.2017--GA SPUM. GáborDGaABB FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected