Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 40

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
20172019KEGA
DGaPB FAaFR
.
2017
2019
VEGA
DGaPB FAaFR
20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Nôžková
DGaPB FAaFR
2017
2019
Granty nadáciíDGaPB FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology
20082008
KEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)DGaPB FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. BrindzaDGaPB FAaFR
Determining the authenticity of species and geographical origin of bee pollen (SK-PT-2015-0023)
2016
2017
Bilateral cooperation
J. Nôžková
DGaPB FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
2003
2005
KEGA
DGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011
OP Výskum a inovácie
M. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
M. BežoDGaPB FAaFR
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006SUA Grant Agency K. Ražná
DGaPB FAaFR
20152015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)
2015
2016
General calls
DGaPB FAaFR
2016
2020General callsJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)2014
2014
Bilateral cooperationDGaPB FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application
2017
2017Granty nadácií
DGaPB FAaFR
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáDGaPB FAaFR
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress (2/0109/19)
2019
2021VEGA
DB&B FBFS
2019
2021
VEGA
DGaPB FAaFR
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
20182020
KEGA
Ž. BalážováDB&B FBFS
20122014
KEGA
DGaPB FAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a inovácieJ. Brindza
DGaPB FAaFR
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)
2020
2024
General callsKOVV FZKI
Prínosy a nástrahy genetických technológií2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)20202025General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology
2015
2016
KEGA
DGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity
2021
2025Horizont 2020J. Nôžková
DGaPB FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)
2015
2016
VEGA
DGaPB FAaFR
Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. (APVV-0740-11)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaPB FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)2009
2011
VEGA
A. HricováDGaPB FAaFR
2003
2005
VEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)
2008
2010
VEGA
K. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )2006
2008
VEGA
DGaPB FAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.
2008
2009
Rozvojové projektyDGaPB FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:completedrejected