Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 40

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
2017
2019KEGA J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
.
2017
2019
VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováDGaPB FAaFR
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology
2008
2008
KEGA M. BežoDGaPB FAaFR
2014
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaPB FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. BrindzaDGaPB FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. Bežo
DGaPB FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )2003
2005
KEGA
DGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)
2009
2011
OP Výskum a inovácieM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )2010
2012
OP Výskum a inovácie
M. Bežo
DGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGaPB FAaFR
2006
2006SUA Grant Agency K. Ražná
DGaPB FAaFR
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)
2015
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDGaPB FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)
2015
2016General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)2016
2020
General calls
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins. (DS-2016-0051)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DGaPB FAaFR
2014
2014
Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application2017
2017
Granty nadácií
DGaPB FAaFR
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)DGaPB FAaFR
20192021VEGA J. Žiarovská
DB&B FBFS
2019
2021VEGA
DGaPB FAaFR
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Plant biotechnology – modern textbooks and innovative methods of practical exercises in agreement with the requirements of the praxis (025SPU-4/2018)2018
2020
KEGA Ž. BalážováDB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)20122014
KEGA
DGaPB FAaFR
20102014OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KOVV FZKI
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. Bežo
DGaPB FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)
2020
2025
General callsDGaPB FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology
2015
2016
KEGA
DGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity
2021
2025
Horizont 2020
J. NôžkováDGaPB FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)
2015
2016
VEGA
K. Ražná
DGaPB FAaFR
Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaPB FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011
VEGA
A. Hricová
DGaPB FAaFR
2003
2005
VEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGA
DGaPB FAaFR
2006
2008
VEGA
DGaPB FAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.
2008
2009
Rozvojové projektyJ. BrindzaDGaPB FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected