Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 44

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
.20172019KEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
.20172019VEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováDGaPB FAaFR
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019= neznámý =J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins2017--COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Ďalšie a celoživotné vzdelávanie vo vybraných oblastiach biológie20092009KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Determining the authenticity of species and geographical origin of bee pollen (SK-PT-2015-0023)20162017Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015KEGAJ. BrindzaDGaPB FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoDGaPB FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a VývojM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a VývojM. BežoDGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)20152016General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)2015--General callsM. BežoDGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.2017--Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Hodnotenie genetickej diverzity vybraných populácií hypogeických húb molekulárnymi markérmi20082008GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Inovácia a modernizácia výučby predmetov z oblasti genetických technológií (014SPU-4/2011)20122012KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017= neznámý =K. RažnáDGaPB FAaFR
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)2016--COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáDGaPB FAaFR
Physiological, nutritional and genetic background of strenthening the transport and storing of assimilates in grain supporting the productivity of winter wheat. (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Plant biotechnology – modern textbooks and innovative methods of practical exercises in agreement with the requirements of the praxis (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováDB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)20122014KEGAJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a VývojJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVTM. BežoDGaPB FAaFR
Retrotranspozónové markéry mlo génu jačmeňa siateho20072007GA SPUK. RažnáDGaPB FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology20152016KEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)20152016VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Tvorba skríningovej metódy identifikácie nutrične významných genotypov ľanu siateho na báze molekulárnych a morfologických markérov (1/0628/12)20122012VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. HajduchDGaPB FAaFR
Využitie DNA markérov pre ochranu agrobiodiverzity rastlín (APVV-0627-10)20112011APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGAA. HricováDGaPB FAaFR
Využitie mikrosatelitov a retrotranspozónov pri hodnotení genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)20072007APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie mikrosatelitov a retrotranspozónov pri hodnotení genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) (APVV-20-003405)20062006APVTK. RažnáDGaPB FAaFR
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGAM. BežoDGaPB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho20082008VEGAK. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008VEGAM. BežoDGaPB FAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009rozvojový projektJ. BrindzaDGaPB FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected