Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 41

StavNázev
Od
DoDruhGarantPracoviště
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. Arpášová
KŠCH FAPZ
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gašparík
KŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gašparík
KŠCH FAPZ
2017
2017
Horizont 2020R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Gašparík
KŠCH FAPZ
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Gurčík
KŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)
2016
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Andreji
KŠCH FAPZ
honeyBEEs - Operationalizing HEalth Status Index in Europe (SEP-210488700)
2018
2018
Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva
2020
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
2016
2019
Granty nadácií
H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny
2015
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)
20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
R. ChleboKŠCH FAPZ
20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)2019
2022
Zmluva o dieloJ. Andreji
KŠCH FAPZ
2018
2018
Horizont 2020R. Chlebo
KŠCH FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ChleboKŠCH FAPZ
Podpora vysokoškolského vzdelávania špeciálneho chovateľstva pre zahraničných študentov (047SPU-4/2021)
2021--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2008
2012
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠCH FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021
GA FAPZ
M. Fik
KŠCH FAPZ
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments
2020--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
KŠCH FAPZ
Sustainable network of aquaculture and fishery: From education to ecology (617430-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KŠCH FAPZ
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019
Všeobecné výzvy
J. GašparíkKŠCH FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. MacuraKŠCH FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvyC. Hrnčár
KŠCH FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. Arpášová
KŠCH FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Šmehýl
KŠCH FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý